Archiwalna Strona Przelewice
Dziś jest: Środa 30 czerwca 2021, imieniny: Emilii i Lucyny
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

Wzory dokumentów

Obowiązujące wzory ofert i sprawozdań:

 

Wzór sprawozdania na podstawie rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego (Dz.U. 2018 poz. 2057):

 

Nowe wzory ofert i sprawozdań

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenia do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące wzorów ofert i sprawozdań do małych grantów, a także wzorów konkursowych.

Nowe wzory zaczną obowiązywać od 1 marca 2019 r.

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 29 października 2018 r., jednak dla ofert złożonych do dnia 1 marca 2019 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.


Uwaga!  Nowe wzory ofert, sprawozdań i umów:

W dniu 19 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw (numer pozycji: 1300).opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań,

  1. Nowy wzór oferty
  2.  Zaktualizowany harmonogram
  3.  Zaktualizowany kosztorys
  4.  Zaktualizowany opis działań
  5.   Nowy wzór sprawozdania

 

zobacz: TEKST rozporządzenia

Nowe rozporządzenie weszło  w życie 3 września 2016 r.


Uproszczone wzory oferty i sprawozdania z realizacji zadania publicznego

W dniu 25 kwietnia 2016 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570) Rozporzadzenie weszło w życie 10 maja 2016 r. >> TUTAJ
Załącznik nr 1 - Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Załącznik nr 2 - Uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

 


 

Wzór oferty

 


Aktualizacja kosztorysu i harmonogramu


Organizacje pozarządowe, które otrzymały dofinansowanie w kwocie niższej niż wnioskowana, zobowiązane są do przedstawienia zaktualizowanego kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania. Zaktualizowane dokumenty powinny być dostosowane do przyznanej kwoty dofinansowania i opinii komisji konkursowej.

Wzór kosztorysu

Wzór harmonogrmu

 


 

Wzór umowy

 


 

Wzór sprawozdania z relizacji zadania

 


Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Archiwalna Strona