Archiwalna Strona Przelewice
Dziś jest: Środa 30 czerwca 2021, imieniny: Emilii i Lucyny
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

Azbest

Do pobrania wniosek na usu >> TUTAJ

 

Azbest 2019

Informuję, iż w związku z prośbami mieszkańców termin na złożenie wniosku o zwrócenie się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Szczecinie o dofinansowanie do zadania polegającego na usuwanie azbestu został przedłużony do 05.07.2019 r. do godz. 15:00.

W przypadku wniosku o demontaż (azbest na budynku), odbiór, transport i utylizację mieszkańcy składają wniosek do Urzędu Gminy wraz ze zgłoszeniem prac budowalnych z adnotacją, że Starosta nie wnosi zastrzeżeń oraz kolorowe zdjęcie wyrobów zawierających azbest zgłoszonych do usunięcia. W przypadku azbestu już zdemontowanego złożonego na palecie do Urzędu Gminy należy złożyć wniosek oraz kolorowe zdjęcie wyrobów zawierających azbest zgłoszonych do usunięcia.

Wskazany termin na złożenie wniosków do Urzędu Gminy jest spowodowany ograniczonymi środkami jakim dysponuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie na dane zadanie. Aktualnie w Urzędzie Gminy mieszkańcy złożyli wnioski na usunięcie ok 59 ton wyrobów zawierających azbest. Urząd Gminy w Przelewicach nie posiada wiedzy, kiedy środki zostaną wyczerpane i zostanie wstrzymany nabór. W naborze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zastrzeżono, że wniosku będą przyjmowane do czasu wyczerpania środków na ten cel. Zgodnie z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu  właściciele nieruchomości są zobligowani do usunięcia wyrobów zawierających azbest do 2032 roku.

Jednocześnie informuję, że Urząd Gminy w Przelewicach przyjmuje wnioski od mieszkańców w trybie ciągłym, a w przypadku ogłoszenia naboru przez WFOŚiGW w Szczecinie będą składane przez Gminę Przelewice w danym roku wnioski o dofinansowanie.

 

 


Złóż wniosek i pozbądź się azbestu!

Szanowni Mieszkańcy,

informuję, że Gmina Przelewice przyjmuje w trybie ciągłym wnioski o wystąpienie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o dofinansowanie do zadania związanego z usuwaniem azbestu. W przypadku ogłoszenia przez WFOŚiGW naboru wniosków, z uwagi na zazwyczaj ograniczone środki finansowe, Gmina niezwłocznie przygotowuje oraz przekazuje wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW.

Biorąc pod uwagę powyższe zwracam się z prośbą do Mieszkańców, którzy chcieliby przekazać wyroby zawierające azbest w ramach dofinansowania z WFOŚiGW o składanie wniosków w Urzędzie Gminy w Przelewicach pok. nr 2.

Wójt Gminy Mieczysław Mularczyk

 


Podsumowanie projektu pn. "Termomodernizacja budynku biblioteczno-oświatowego w Karsku"

W grudniu 2015 r. zakończono realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku biblioteczno–oświatowego w Karsku”, realizowanego w ramach środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Koszt całkowity zadania to 581.738 zł, w tym otrzymana pomoc finansowa z WFOŚiGW: 126.425 zł dotacja i 126.425 zł pożyczka, a wkład własny z budżetu Gminy to 328.888 zł.

Procedura przygotowania odpowiedniej dokumentacji na przeprowadzenie termomodernizacji w/w budynku trwała długo, a rozpoczęła się w 2013 r. Projekt realizowany był w trzech etapach. W pierwszym etapie opracowano projekt budowlany, a w drugim i trzecim dokonano przebudowy i remontu pomieszczeń oświatowych i bibliotecznych.

Po feriach zimowych w nowo wyremontowanym obiekcie w pomieszczeniach oświatowych rozpoczęły zajęcia dzieci z oddziału przedszkolnego klasy zerowej przy PSP w Żukowie. Warunki jakie stworzono dzieciom pozwolą poszerzać ich umiejętności, rozwijać zainteresowania, a personelowi sprawować należytą opiekę nad rozwojem dzieci i ich bezpieczeństwem.

Z kolei w części bibliotecznej funkcjonować będzie biblioteka wraz z czytelnią, gdzie będzie można zorganizować m.in. szkolenia, warsztaty i różnego typu spotkania dla mieszkańców.

Podsumowując projekt na uwagę zasługuje fakt, iż w  wyniku realizacji przedsięwzięcia  zaprojektowano nową bardziej funkcjonalną aranżację wnętrz z lepszym wykorzystaniem istniejącego wyposażenia. Natomiast część biblioteczną również udoskonalono, aby  na co dzień była bardziej dostępna dla mieszkańców.

>>fotogaleria:

Anna Garzyńska

 


Gmina Przelewice otrzymała dofinansowanie na usuwanie azbestu

Do dnia 25 marca 2013 r. mieszkańcy Gminy Przelewice mogli zgłaszać  swoje posesje, z których miał być zabrany azbest w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOSiGW). Łącznie złożono 36 wniosków, w tym 11 na demontaż, transport i unieszkodliwienie, a 25 na transport i unieszkodliwienie zdjętego wcześniej azbestu. W czerwcu 2013 r. Wójt Gminy wystąpił z wnioskiem do WFOSiGW o dotację na zadanie polegającego na usuwaniu azbestu – AZBEST/2013.

W lipcu  br.  otrzymaliśmy informację, żeZarząd WFOSiGW postanowił udzielić dofinansowania w formie dotacji dla Gminy Przelewice w wysokości 47996 zł na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2013 r. na terenie Gminy Przelewice.

W związku z tym Firma posiadająca stosowne zezwolenia przystąpiła do demontażu azbestu z dachów budynków, a następnie transportu i unieszkodliwienia oraz transportu i  unieszkodliwienia wcześniej zdjętego azbestu z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy. Łącznie z terenu gminy usunięto 72,85 Mg odpadów azbeztowo-cementowych.

Dzięki uzyskanej dotacji  na terenie naszej gminy poprawił się stan czystości powietrza oraz estetyka wsi, a także zmniejszyło się ryzyko narażenia ludzi na szkodliwe włókna azbestowe.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Archiwalna Strona