Archiwalna Strona Przelewice
Dziś jest: Środa 30 czerwca 2021, imieniny: Emilii i Lucyny
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów

W wyniku podpisanego porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Przelewice a Pyrzyckim Przedsiębiorstwem Komunalnym w Pyrzycach  informujemy, że do czasu utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) na terenie gminy Przelewice, funkcję PSZOK dla mieszkańców gminy będzie realizował:

      Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
      Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

      ul. Kościuszki 26, 74-200 Pyrzyce

 

 


 


 


Dostępność: wtorek, piątek  w godz. 9:00 – 19:00, sobota 9:00 - 15:00, tel. 91/5791960           

Istnieje możliwość przekazania odpadów zgodnie z § 7.1 uchwały nr VI/40/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 20.03.2015 r. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi na rzecz właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zakresie przyjmowania następujących frakcji odpadów:

1) pozostałe odpady zbierane selektywnie:
a) meble i inne odpady wielogabarytowe,
b) przeterminowane leki i opakowania po lekach,
c) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp.
d) zużyte baterie i akumulatory,
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
f) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki,
g) zużyte opony,
h) odpady budowlano – remontowe do wysokości 150 kg na rok w przeliczeniu na jednego mieszkańca w gospodarstwie domowym,
i) popiół z palenisk domowych;

2) zebrane selektywne w oddzielnych pojemnikach lub workach frakcje odpadów:
a) papier, tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,
b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak,
d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone.


 W PSZOK nie będą przyjmowane:

  1. zmieszane odpady komunalne;
  2. odpady budowlane zawierające azbest, smołę;
  3. odpadowa papa;
  4. odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż gospodarstwo domowe;
  5. odpady nieprawidłowo zabezpieczone (dotyczy odpadów niebezpiecznych), odbiegające właściwościami od odpadów wymienionych w § 7.1 lub zanieczyszczone w sposób uniemożliwiający klasyfikacje odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Archiwalna Strona