Archiwalna Strona Przelewice
Dziś jest: Środa 30 czerwca 2021, imieniny: Emilii i Lucyny
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

Czystsze powietrze

Odnawialne Źródła Energii

Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" informuje, że Rada Nadzorcza WFOŚIGW w Szczecinie podjęła decyzję o uruchomieniu kolejnej edycji programu pożyczek dla osób fizycznych na realizację inwestycji z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby. Alokacja środków w programie wynosi 10 mln zł. O środki mogą aplikować mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego którzy spełniają warunki regulaminu oraz nie kwalifikują się do Programu „Czyste Powietrze”. Wnioski o dofinansowanie można składać od dnia 15 października br., do dnia 28 czerwca 2019 roku lub do wyczerpania środków drogą pocztową na adres: ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, z dopiskiem „Program Pożyczek dla Osób Fizycznych”.

Tak jak w dotychczas realizowanej edycji  programu dofinansowywane są m. in.: projekt i instalacja przydomowych elektrowni fotowoltaicznych, a także elektrowni wiatrowych, elektrociepłowni kogeneracyjnych, pomp ciepła, kotłów na biomasę, kolektorów słonecznych.

Wsparcie polega na udzieleniu umarzalnej pożyczki, która przyznawana jest na okres nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 15 lat, umorzenie pożyczki dla instalacji fotowoltaicznych wynosi 30%.

Program cieszy się rosnącą popularnością, w samym obszarze Lidera Pojezierza i wśród jego członków powstało z udziałem programu wiele instalacji fotowoltaicznych.

Posiadanie właściwie dobranej instalacji fotowoltaicznej pozwala na całkowite uniezależnienie się od cen energii elektrycznej, mamy bowiem jej własne źródło.

Także spłata 70% pożyczki nie jest uciążliwa ponieważ przy właściwie dobranej instalacji rata spłaty jest mniejsza niż wcześniej płacone rachunki za prąd, zastępuje ona więc niejako te rachunki z korzyścią dla nas i dla środowiska - średnia przydomowa instalacja mająca moc 5 kW zapewnia redukcję emisji do atmosfery 3,5 tony dwutlenku węgla w ciągu roku.

Alokacja środków w programie wynosi 10 mln zł. O środki mogą aplikować mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego.

Pomagamy w uzyskaniu dofinansowania, wykonaniu dokumentacji, przejściu wszelkich formalności oraz wykonaniu instalacji i przyłączeniu jej do sieci elektroenergetycznej.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z biurem LGD lub bezpośrednio ze specjalistą z zakresu OZE Mirosławem Kwartą tel.: 607782884, email: kwarta.m@gmail.com

Zapisy na pożyczkę będą możliwe od 1 grudnia 2018 r.


Program Czyste Powietrze - zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu informacyjnym o ekoDopłtach na wymianę pieca i termomodernizację

W naszym województwie  ruszyły  spotkania organizowane przez Ministerstwo Środowiska w związku z priorytetowym programem Czyste Powietrze - eko Dopłaty na wymianę pieca i termomodernizację. Zachęcamy do uczestnictwa w spotkaniu  informacyjnym, które odbędzie się  17 września w godz. 18:00 – 20:0 w Gminnym Centrum Kultury „Ogród Kultury w Przelewicach nr 53.

Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Wysokość dofinansowania wahać się będzie od 30 do 90% dotacji kosztów kwalifikowanych inwestycji, w zależności od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym. Program będzie realizowany przez dziesięć lat, a łączne działania w jego ramach to kwota ponad 103 mld zł. Więcej szczegółów na ten temat TUTAJ

 


Czyste Powietrze – spotkania w gminach

 W  dniu 04.09.2018 r.) resort środowiska rozpoczął cykl spotkań w gminach dotyczący realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. Spotkania z mieszkańcami będą prowadzone na terenie całego kraju. Resort chce poinformować jak prawidłowo ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę przestarzałych źródeł ciepła.

Podstawowym celem Programu priorytetowego „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej istniejących zasobów mieszkalnych budownictwa jednorodzinnego oraz zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery z funkcjonujących i nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Zobacz harmonogram pierwszych spotkań, które odbędą się od 4 do 9 września 2018 r.(link otwiera się w nowym oknie)

sfinansowanio ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 


Konferencja „Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych”

Konferencja IWA Odours and Air Emissions stwarza możliwość spotkania specjalistów związanych z problematyką odorową z całego świata w celu wymiany doświadczeń, pomysłów, zaprezentowania innowacji związanych z polityką zapobiegania uciążliwości zapachowej, strategicznych inicjatyw, technicznych i komercyjnych innowacji oraz ich wpływu na emisję odorów i odorantów i zarządzenia gospodarką odorową.

Do odbiorców docelowych konferencji zalicza się zarówno sektor publiczny, jak i prywatny: organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje badawcze, uniwersytety, firmy konsultingowe, producenci sprzętu, przemysł ścieków i odpadów stałych, rolnictwo i przemysł spożywczy oraz wszyscy zainteresowani związani z emisjami i zarządzaniem odorami.

Tematy konferencji prezentowane podczas sesji tematycznych i sesji posterowej obejmują następujące zagadnienia:

• Polityka w zakresie jakości powietrza i związane z nią przepisy,

• Pomiary i monitorowanie emisji zapachu do powietrza,

• Zanieczyszczenia powietrza i cząstki stałe,

• Charakterystyka źródła i mapowanie zapachów,

• Strategie ograniczania zapachu,

• Biofiltracja i płuczki chemiczne,

• Środki neutralizujące zapach,

• Monitoring emisji oraz technologie czujników,

• Zaangażowanie społeczności, media społecznościowe i działania obywatelskie,

• Analiza dużych zbiorów danych

Wszystkie i aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej www.is.pw.edu.pl/iwaodours2017

 


INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów. 

Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy. 

 

Drugie życie tworzyw sztucznych – wyroby z recyklingu

Pamiętaj ! Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy.

 

Czy wiesz, że:

  • Opublikowany w maju 2016 roku raport WHO wskazuje, że 33 z 50 miast Unii Europejskiej o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu położone jest na terenie naszego kraju. Niechlubne pierwsze miejsce zajął Żywiec, tuż za nim uplasowała się Pszczyna a w pierwszej dziesiątce znalazły się jeszcze Rybnik (4 miejsce), Wodzisław Śląski (5), Opoczno (6), Sucha Beskidzka (7) i Godów (8). Mieszkańcy polskich miast i gmin mogą na bieżąco zapoznać się ze stanem powietrza monitorowanym w najbliższej stacji pomiarowej. Informacje te są zamieszczone na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/home 
  • Z raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2015” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych wytwarzane jest prawie czterokrotnie więcej pyłów niż łącznie emituje sektor produkcji i transformacji energii. Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety nadal powszechne.
  • Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) długotrwałe narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM 2,5 (jest to pył o średnicy nie większej niż 2,5 mikrometrów, tj. 20-35 razy mniejszej niż wynosi średnica ludzkiego włosa) skutkuje skróceniem średniej długości życia, a krótkotrwała ekspozycja na wysokie stężenia tego pyłu powoduje wzrost liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych przypadków wymagających hospitalizacji (nasilenie astmy, ostra reakcja układu oddechowego, osłabienie czynności płuc).

 

Pomocne linki:

http://www.plasticseurope.pl/

http://misja-emisja.pl/

http://www.niskaemisja.pl/

http://waznamisjazdrowaemisja.pl/niska-emisja-wysoki-poziom-zagrozenia/


14 listopada - Dzień Czystego Powietrza 

Dzień Czystego Powietrza, ustanowiony przez Fundację Ekologiczną ARKA, obchodzimy od 2005 roku. Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z najistotniejszych problemów w naszym kraju, gdyż należymy do tych krajów, w których powietrze jest najbrudniejsze w Europie. 

Czyste powietrze to dobrze natleniona krew, lepsze samopoczucie, a przede wszystkim znaczne ograniczenie chorób układu oddechowego i krwionośnego. To zdrowa gleba i czyste środowisko naturalne, w którym żyjemy. Każdego roku z powodu zanieczyszczonego powietrza w konsekwencji przewlekłych  chorób układu oddechowego, naczyniowo-sercowego czy neurologicznego umiera przedwcześnie  ponad 40 tys.  Polaków.

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Polsce są przede wszystkim przestarzałe domowe piece centralnego ogrzewania, w których spala się słabej jakości węgiel, tworzywa sztuczne  i  inne szkodliwe odpady. Śmieci te powinny trafić do recyklingu, a nie do domowego pieca.  Ich spalanie powoduje rozprzestrzenianie do powietrza, oprócz pyłu, także rakotwórczych dioksyn. Ludzie, którzy palą je w piecach trują siebie i najbliższych, zanieczyszczają glebę i wodę, degradują środowisko, w którym żyjemy.  Palenie tworzyw sztucznych powoduje także osadzanie się tzw. sadzy mokrej w przewodach kominowych, którą  trudno usunąć, a jej nadmiar może spowodować pożar domu.  

Spalanie śmieci i tworzyw sztucznych w domowych warunkach, to zagrożenie dla środowiska i naszego zdrowia. Tak więc w trosce o zdrowie nasze i przyszłych pokoleń apelujemy o stosowanie  paliw  dobrej jakości. Spalaniu śmieci zapobiegniesz segregując je i pozbywając się ich zgodnie z prawem. 

Spalanie śmieci w piecu jest nie tylko brakiem wyobraźni, ale również - wykroczeniem. Zgodnie z art.191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach za wypalanie odpadów poza przystosowanymi do tego spalarniami grozi kara aresztu lub grzywny do 5 tysięcy zł.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Archiwalna Strona