Archiwalna Strona Przelewice
Dziś jest: Środa 30 czerwca 2021, imieniny: Emilii i Lucyny
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
ZESPOŁU BOISK OGÓLNODOSTĘPNYCH
 „MOJE BOISKO - ORLIK 2012” przy  Publicznej Szkole Podstawowej w Żukowie, Gm. Przelewice

1.    Zespół boisk  jest własnością Gminy Przelewice, zarządzaną przez   Publiczną Szkołę Podstawową  w Żukowie, Gm. Przelewice.

2.    Obiekt jest ogólnodostępny, czynny w okresach:
a)    od 1 kwietnia do 30 października każdego roku
•    planowane zajęcia szkolne dla uczniów w okresie roku szkolnego w godz. 8.00 – 14.00,
•    dla wszystkich chętnych poniedziałek – piątek godz. 16.00 – 21.00,
sobota godz. 10.00 -  21.00

b)     od 1 listopada do 31 marca  każdego roku 
•    planowane zajęcia szkolne dla uczniów w okresie roku szkolnego w godz. 8.00 – 14.00,
•    dla wszystkich chętnych poniedziałek – piątek godz. 16.00 – 18.00,
sobota godz. 10.00 -  18.00
c)        dopuszcza się inny czas pracy boisk w uzgodnieniu z  zarządzającym.

3.    Nie wprowadza się odpłatności za korzystanie z obiektu poza przypadkiem wyrównania wyrządzonych szkód.

4.    Z boisk mogą korzystać: szkoły, kluby sportowe, stowarzyszenia sportowe, grupy młodzieży pod opieką osoby dorosłej, inne osoby dorosłe pod kierownictwem osoby odpowiedzialnej za grupę, po uzyskaniu zgody osoby zarządzającej obiektem.

5.    Korzystający z obiektu zobowiązani są do używania strojów sportowych oraz odpowiedniego obuwia sportowego.

6.    Nad prawidłowym korzystaniem z płyt boisk, urządzeń sportowych oraz zaplecza socjalno-sanitarnego czuwa trener środowiskowy lub nauczyciel wf Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie zatrudniony przez Zarządzającego.

7.    Z boisk należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem w sposób nie zagrażający innym użytkownikom.

8.    Osoby korzystające z boisk:
a) są zobowiązane do zachowania czystości i porządku;
b) ponoszą odpowiedzialność finansową za powstałe szkody umyślne.

9.    Na terenie zespołu boisk zabrania się:
a) przebywania na terenie osobom poniżej 15 roku życia po zmroku z
    wyjątkiem zorganizowanych grup sportowych,
b) palenia tytoniu, spożywania alkoholu, odurzania się, zaśmiecania płyt boisk
    szczególnie gumą do żucia;

c) poruszania się na skuterach, rowerach, rolkach i wrotkach;
d) przebywania na obiektach osób nietrzeźwych i pod wpływem środków
               odurzających;
e) wieszania się na bramkach oraz wchodzenia na ogrodzenia;
f) wprowadzania zwierząt;
g) zakłócania przebiegu zajęć korzystającym z boisk.


10.    W przypadku naruszenia punktu 5 i 9 niniejszego regulaminu, trener może nakazać; zmianę obuwia sportowego i stroju, zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie, nakazać opuszczenie terenu boiska i szkoły.

11.    Zarządca boisk nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu przez grupy pozaszkolne

12.    Zarządca boisk nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie boisk .

13.    Trener środowiskowy może kontrolować wszystkie zajęcia, a w razie naruszenia niniejszego regulaminu może zakazać dalszego korzystania z boisk.

14.     Szczegółowe zasady korzystania z boisk ze względu na typ nawierzchni określają regulaminy ich użytkowania.

15.    Zarządzający boiskami zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w celu przeprowadzenia:
a) imprez sportowo-rekreacyjnych,
b) rozgrywek międzyszkolnych;
c) prac konserwacyjnych;
d) niesprzyjających warunków atmosferycznych zagrażającym użytkowania
    oraz nawierzchniom boisk.

16.    Książkę rezerwacji boisk w godzinach popołudniowych oraz w dni wolne od pracy prowadzi trener środowiskowy.

17.    Przystąpienie do zajęć na niniejszych obiektach sportowych jest jednoznaczne z akceptacją zasad regulaminu.

18.    Regulamin boiska z nawierzchnią z poliuretanu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

19.    Regulamin boiska z nawierzchnią ze sztucznej trawy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

>>Załącznik 1

>>Załącznik 2
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Archiwalna Strona