Archiwalna Strona Przelewice
Dziś jest: Środa 30 czerwca 2021, imieniny: Emilii i Lucyny
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

Wójt Gminy informuje...

Szanowni Mieszkańcy Gminy Przelewice

     W związku z informacjami, które pojawiły się  wśród mieszkańców gminy, a dotyczącymi ewentualnej zmiany właścicielskiej Ogrodu Dendrologicznego Samorządowego Zakładu Budżetowego w Przelewicach, przekazuję Państwu pełną informację na ten temat. Już w 2015 r. wystąpiłem do  marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza z prośbą o wsparcie finansowe dla Ogrodu (załącznik nr 1).

 

     W odpowiedzi (załącznik nr 2) na przedstawiany wniosek Pan Marszałek z przykrością poinformował, że takowego wsparcia udzielić nie może, stwierdzając jednocześnie, że utrzymanie jednostki leży po stronie Gminy. W świetle braku wsparcia i zrozumienia problemu ze strony samorządu województwa zachodniopomorskiego, podejmowałem szereg działań, zmierzających do pozyskania partnera, zarówno wśród instytucji publicznych, jak i sektora prywatnego. Na jednym z takich spotkań, które miało miejsce w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Barzkowice, poruszyłem temat potencjalnych możliwości wsparcia finansowego ze strony tej jednostki. W trakcie rozmowy Dyrektor ZODR stwierdził, że jest to temat do rozważenia. Jednak udzielenie takiego wsparcia ze strony ZORD może mieć miejsce jedynie w przypadku, kiedy stanie się on właścicielem Ogrodu wraz z zabudową folwarczną. Jednocześnie poprosił o przesłanie oficjalnego pisma w tej sprawie. W związku z tym 21 sierpnia 2017 r. wystąpiłem z takim pismem (załącznik nr 3), a 01 września br. otrzymałem odpowiedź, w której Dyrektor wyraża zainteresowanie przejęciem w/w jednostki wraz z towarzyszącą infrastrukturą (załącznik nr 4). Poprosił również o przekazanie kopii stosownych dokumentów tej jednostki.

     W świetle powyższych zdarzeń zaproponowałem Przewodniczącemu Rady Gminy zorganizowanie spotkania z Radnymi, na którym mógłbym zapoznać Radę z propozycją, jaką otrzymałem od Dyrektora ZODR Barzkowice. Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbyło się 06 września br. Po przedstawieniu powyższych informacji poprosiłem Radnych o wyrażenie opinii na ten temat. W trakcie dyskusji Radni stwierdzili, że na obecną chwilę jest za mało szczegółowych informacji, aby ocenić, czy kierunek podjętych przeze mnie działań jest właściwy. Jednocześnie wszyscy obecni Radni wyrazili opinię, że należy prowadzić dalsze działania w tym zakresie, które w konsekwencji spowodują uzyskanie jednoznacznej propozycji ze strony ZODR Barzkowice, co z kolei pozwoli zająć określone stanowisko. Stwierdzili również, że następne spotkanie powinno się odbyć po otrzymaniu konkretnej propozycji ze strony ZODR Barzkowice. Podobne informacyjne spotkanie odbyło się także z pracownikami Ogrodu Dendrologicznego, którzy wyrażali pozytywne opinie w stosunku do ewentualnego przekazania jednostki. W dniu 13.09.br. przekazana została stosowna dokumentacja do Dyrektora ZODR, a on z kolei podczas spotkania w Warszawie przekazał ją Podsekretarzowi Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w obecności Naczelnika Departamentu Strategii i Analiz  MRiRW. Obecnie oczekuję na odpowiedź. Jednocześnie chciałbym zaznaczyć, że ZODR Barzkowice jest jednostką ministerialną i podlega  w/w ministerstwu.

     Pomimo wcześniejszej informacji z 2015 r. o braku możliwości wsparcia Ogrodu ze strony samorządu naszego województwa 18 września br. otrzymałem pismo od v-ce marszałka województwa Jarosława Rzepy, w którym zadeklarował chęć przejęcia Ogrodu, wraz z towarzyszącą zabudową folwarczną za symboliczną złotówkę, na rzecz tegoż samorządu (załącznik nr 5). Z treścią pisma zapoznałem Radnych, zarówno w trakcie odbytych posiedzeń stałych komisji Rady, jak i obrad wrześniowej Sesji. Biorąc pod uwagę sugestie ze strony Radnych wystąpiłem do V-ce Marszałka z wnioskiem o zorganizowanie spotkania w powyższym temacie. W konsekwencji otrzymałem zaproszenie na spotkanie, które odbędzie się 16.11.br. Pomimo zaproszenia tylko mojej osoby postanowiłem, że Gminę na tym spotkaniu wraz ze mną reprezentować będą: Przewodniczący Rady Gminy, Z-ca Wójta i Dyrektor Ogrodu Dendrologicznego.

     Pragnę Państwa poinformować, że w sytuacji, gdyby doszło do ewentualnej zmiany właścicielskiej, Radzie zostanie przedłożony projekt umowy, który w swojej treści będzie się kierował przede wszystkim troską o zabezpieczenie wszelkich interesów będących po stronie Gminy, jak również interesów pracowniczych. Ostateczna decyzja po przeanalizowaniu wszelkich okoliczności sprawy będzie należała do Rady Gminy Przelewice.

                                                                          Z poważaniem,

       Wójt Gminy

                                                                        Mieczysław Mularczyk

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Archiwalna Strona