Archiwalna Strona Przelewice
Dziś jest: Środa 30 czerwca 2021, imieniny: Emilii i Lucyny
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych


ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY PRZELEWICE

Wójt Gminy Przelewice informuje, że na terenie gminy odbędzie się bezpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych.

HARMONOGRAM

-  16 marca 2021- wtorek – Przelewice

- 22 marca 2021 – poniedziałek – Gardziec, Laskowo, Przywodzie, Wołdowo

- 23 marca 2021 – wtorek – Kosin, Kluki, Oćwieka

- 29 marca 2021 – poniedziałek – Jesionowo, Rutnica, Radlice, Lucin

- 30 marca 2021 – wtorek – Bylice, Myśliborki, Ślazowo

    - 12 kwietnia 2021 – poniedziałek – Rosiny, Płońsko, Czartowo

- 13 kwietnia 2021 –wtorek – Karsko, Żuków

- 19 kwietnia 2021 –poniedziałek- Kłodzino, Topolinek

       - 20 kwietnia 2021 –wtorek – Lubiatowo, Ukiernica, Wymykowo

Odpady należy wystawić przed posesję do godz. 7: 00 w miejscu widocznym dla przejeżdżającego samochodu. Odbiór odpadów wielkogabarytowych należy zgłosić telefonicznie ( 91 579 19 77, 91 579 19 93 lub 91 391 38 33) przynajmniej dzień przed terminem wywozu.

 

W ramach wystawki odbierane będą:

Sprzęt AGD, sprzęt komputerowy, sprzęt elektroniczny i elektryczny, materace, meble, kanapy, tapczany, fotele, krzesła, dywany, stoły, zabawki dziecięce dużych rozmiarów, wózki dziecięce, zużyte opony (4 szt.) pochodzące z pojazdów osobowych używanych w gospodarstwie domowym.

 

 


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2021r.

 


Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych, segregowanych i biodegradowalnych w 2020 r.

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych w 2019 r.:

Uwaga!

Odpady pochodzące z działalności rolniczej (opony rolnicze, odpady folii i sznurka)  można przekazywać odpłatnie do firmy EKO24

Punkt przyjmowania odpadów ul. Chojeńska 42 Dębno tel. 957602938

- siedziba firmy ul. Królowej Jadwigi 1, Dębno


Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych w 2018 r.:


Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych

W marcu 2017 r. z terenu gminy Przelewice odbierane będą odpady wielkogabarytowe.

Odbiór wyżej wymienionych odpadów należy zgłaszać w Urzędzie Gminy w Przelewicach tel. 91/564 33 92 lub w PPK Pyrzyce tel. 91/579 19 77 przynajmniej dzień przed terminem wywozu.

Gabaryty odebrane będą tylko ze zgłoszonych nieruchomości.

Prosimy o nie wystawianie: puszek po farbach lub innych odpadów niebezpiecznych, części samochodowych, elementów karoserii, opon od ciągników rolniczych, odpadów które zmieszczą się w pojemniku na odpady komunalne.

 

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych >> TUTAJ

 


ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

PONIŻEJ TERMINY ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Z TERENU GMINY PRZELEWICE:

 • 07.09.2016 RUTNICA, JESIONOWO, KOSIN;
 • 09.09.2016 KLUKI, OĆWIEKA;
 • 12.09.2016 PRZELEWICE;
 • 16.09.2016 BYLICE, MYŚLIBORKI, ŚLAZOWO;
 • 21.09.2016 KŁODZINO, CZARTOWO, LUBIATOWO;
 • 23.09.2016 UKIERNICA;
 • 26.09.2016 LUCIN, TOPOLINEK, LASKOWO, RADLICE, PRZYWODZIE, ROSINY;
 • 27.09.2016 KARSKO, ŻUKÓW;
 • 30.09.2016 PŁOŃSKO, WOŁDOWO, GARDZIEC.

ODBIERANE BĘDĄ ODPADY WIELKOGABARYTOWE (ODPADY, KTÓRE NIE MIESZCZĄ SIĘ W POJEMNIKU NA ODPADY KOMUNALNE) ORAZ OPONY OD SAMOCHODÓW OSOBOWYCH (TYLKO JEDEN KOMPLET Z JEDNEJ NIERUCHOMOŚCI).

PROSZĘ O NIE WYSTAWIANIE OPON OD CIĄGNIKÓW ROLNICZYCH I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH.

 


Kontrole przestrzegania zasad segregacji odpadów

Wójt Gminy Przelewice informuje

o przeprowadzanych kontrolach dotyczących przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych

 

Działając w oparciu o art. 9 u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250) organ sprawuje kontrolę przestrzegania zasad segregacji odpadów komunalnych.

Kontrolą segregacji odpadów zostaną objęci właściciele nieruchomości podlegający gminnemu systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi, którzy zadeklarowali chęć segregowania odpadów. Czynności kontrolne w zakresie przestrzegania zasad segregacji odpadów odbywać się będą losowo, bez uprzedniego zawiadomienia.

Osoba kontrolująca, sprawdza czy w pojemnikach na odpady nie ma szkła, plastiku, czyli tych nieczystości, które należy selektywnie zbierać. Sprawdza się również, czy przy pojemnikach na odpady nie zostały zgromadzone odpady wielogabarytowe, gruz, itp.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego segregowania odpadów komunalnych naliczona zostanie w drodze decyzji opłata jak za zbieranie odpadów zmieszanych, tj. 17 zł od osoby.

Proszę o dokonywanie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych.


 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY PRZELEWICE

Dodatkowa zbiórka odpadów segregowanych w workach
 

W związku z prośbami mieszkańców oraz dużą ilością odpadów - zwłaszcza  butelek po napojach - w okresie letnim, zostanie zorganizowana dodatkowa zbiórka odpadów segregowanych (worki) w dniach 11-08-2015 i 01-09-2015 (wtorek). Pozostałe terminy odbioru frakcji segregowanych odbywać się będą zgodnie z harmonogramem, który znajduje się na tablicach informacyjnych poszczególnych sołectw i na stronie internetowej >> TUTAJ oraz do pobrania w Urzędzie Gminy pokój nr 2 lub u sołtysa.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że istnieje możliwość otrzymania  dodatkowych worków w trakcie odbioru odpadów.  Poza wyznaczonymi terminami odbiorów worki dostępne są w Urzędzie Gminy pokój nr 2.

       Prosimy o wystawienie worków w  podanym terminie najpóźniej do godz. 6:00.

Przelewice, dnia 06.08.2015 r.

                                                       Wójt Gminy

                                        Mieczysław Mularczyk

 

 


Obowiązujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i terminy płatności

W dniu 6 marca 2015 r. Rada Gminy Przelewice uchwałą  nr V/29/2015 dokonała wyboru metody ustalania  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Przelewice.

Zgodnie z powyższą uchwałą  stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wynosi:

 • 11,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady zbierane w sposób selektywny;
 • 17,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady nie są zbierane w sposób selektywny.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebranymi uiszcza się  raz w miesiącu, w terminie do 15 każdego miesiąca z góry.

 

Obowiązujące stawki opłat, terminy płatności oraz szczegółowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie przyjętych uchwał przez RG Przelewice:

               Nazwa

                          Data

Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 06 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

               01.07.2015 r.

Uchwała Nr VI/40/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Przelewice, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

01.07.2015 r.

Uchwała Nr V/31/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 06 marca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice. 

01.07.2015 r.

Uchwała Nr V/29/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 06 marca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice.

01.07.2015 r.

Uchwała Nr V/28/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 06 marca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przelewice.

 

01.07.2015


 •  

 • Komunikat Wójta Gminy - deklaracje na nowych drukach

  W związku z podjętą przez Radę Gminy Przelewice uchwałą o wyjściu ze Związku Gmin Dolnej Odry z dniem 01.07.2015 r. i przejęciu przez Gminę systemu gospodarki odpadami wszyscy mieszkańcy posiadający nieruchomości w których powstają odpady komunalne zobowiązani są  złożyć w Urzędzie Gminy w Przelewicach na nowych drukach deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

  Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć do 30 czerwca 2015 r.

  Do pobrania>> deklaracja.pdf

                         deklaracja.doc

  Aby usprawnić i ułatwić naszym mieszkańcom składanie deklaracji i ewentualną pomoc w ich wypełnianiu planowane są dyżury pracowników Urzędu Gminy w Przelewicach wg poniższego harmonogramu:

      16.06.2015 r. - Jesionowo –   16.00 -19.00 (Publiczna Szkoła Podstawowa)
      17.06.2015 r. - Bylice –  17.00 -20.00 (świetlica wiejska)
      17.06.2015 r. - Ślazowo –  15.00 -18.00  (świetlica środowiskowa)
      17.06.2015 r. - Kłodzino – 16.00 -19.00 (Szkoła Podstawowa )
      18.06.2015 r. - Przelewice – godz. 16.00  - do 18.00 (Gminne Centrum Kultury )
      18.06.2015 r. - Kosin – 16.00 -19.00 (świetlica przy kościele)
      18.06.2015 r. - Laskowo –  12.00 -18.00 (Centrum Kształcenia na Odległość).
      19.06.2015 r. - Żuków – 15.00 -19.00 (Publiczna Szkoła Podstawowa)
      22.06.2015 r. - Kluki, Oćwieka –16.00 -18.00 (świetlica wiejska)
      22.06.2015 r. - Topolinek – 16.00 -18.00 (świetlica wiejska)
      23.06.2015 r. - Lucin –  godz. 16.30 – 19:00  (świetlica wiejska)
      24.06.2015 r. - Płońsko –  16.00 -18.00 (świetlica wiejska)
      24.06.2015 r. - Przywodzie – 16.00 -18.00  (świetlica wiejska)
      25.06.2015 r.-  Rosiny – 16.00 -18.00 ( świetlica wiejska)
      26.06.2015 r. - Ukiernica –  16 00 – 17.00  (świetlica wiejska)
      26.06.2015 r. - Lubiatowo –  16.00 -18.00 (świetlica wiejska).

      Wójt Gminy

  Mieczysław Mularczyk

 


 

Uchwała Nr VIII/65/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/30/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 06 marca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - do pobrania TUTAJ

 Komunikat ZGDO - deklaracje na nowym druku

Mieszkańcy, u których nie nastąpiła zmiana danych zawartych w deklaracji, tj. zmiana sposobu gromadzenia odpadów, zmiana liczby osób, zmiana właściciela, nie składają ponownie  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Otrzymany w korespondencji druk deklaracji pozostaje dla właściciela nieruchomości do wykorzystania w razie zaistnienia zmiany, powodującej konieczność złożenia korekty deklaracji.

Wszystkie gospodarstwa domowe powyżej 5 osób zobowiązane są do 31 marca 2015 r., złożyć deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Od 1 kwietnia 2015 r. wszystkich mieszkańców obowiązują takie same stawki opłat, naliczane od osoby:

 • odpady zbierane selektywnie 11 zł
 • odpady zbierane zmieszane 17 zł

Do pobrania - formularz deklaracji >> tutaj

Ponadto informujemy Państwa, iż w marcu br. dostarczane są do każedgo gospodarstwa domowego na terenie naszej gminy zawiadomienia, przygotowane przez ZGDO, o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi i informacje o zmianach w ich naliczaniu.

Uwaga!

Gmina Przelewice począwszy od lipca br. będzie samodzielnie zajmować się gospodarką odpadami. W związku z tym bardzo prosimy o uiszczanie w/w oplat do czerwca 2015 r. włącznie.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Archiwalna Strona