Archiwalna Strona Przelewice
Dziś jest: Środa 30 czerwca 2021, imieniny: Emilii i Lucyny
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

Ścieżka tradycji pszczelarskich

Ścieżka dydaktyczna pn. „PSZCZELARSTWO DAWNIEJ I DZIŚ”

 

Gospodarzami ścieżki są Państwo  Ewa i Olgierd Kustoszowie, posiadający wieloletnie doświadczenie w dziedzinie  pszczelarstwa. Prowadzą rodzinne gospodarstwo pasieczne, które p. Olgierd przejął po ojcu Franciszku. Do swojej pracy pszczelarskiej podchodzą z dużym zaangażowaniem i pasją. Mają w tym zakresie duże doświadczenie i wiedzę, którą zdobywali przez lata. Aktualnie posiadają uprawnienia wykwalifikowanych pszczelarzy i Mistrzów Pszczelarskich oraz Hodowców Matek Pszczelich i Producentów Pakietów i Odkładów Pszczelich. Pan Olgierd posiada także uprawnienia rzeczoznawcy próbobiorcy miodów i certyfikat rzeczoznawcy chorób pszczelich.  Mimo wielu obowiązków na swoich pasiekach Państwo Kustoszowie są zaangażowani w aktywne działania społecznie, przede wszystkim na rzecz promowania tradycji pszczelarskich, walorów Gminy Przelewice i regionu Pomorza Zachodniego.  Uczestniczą w różnego rodzaju wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych wystawach, targach i imprezach cyklicznych. Swoje produkty promują także na Międzynarodowych Targach Poznańskich i  „Gruene Woche” w Niemczech. W 2012 r. smak miodów produkowanych przez Państwo Kustosz został doceniony poprzez wpisanie ich przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na Listę Produktów Tradycyjnych pn. „Miody Przelewickie”.

Pan Olgierd od wielu lat podejmuje szereg inicjatyw na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego, promocji lokalnych inicjatyw społecznych oraz tradycji rzemiosła pszczelarskiego. Ponadto aktywnie działa w strukturach Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Szczecinie, pełniąc funkcję wiceprezesa.

Ścieżka tradycji pszczelarskiej powstała poprzez realizację projektu współfinansowanego z PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”  w ramach środka 4.1 „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”. W dniu 7 kwietnia 2014 r. p. Olgierd  zawarł umowę o dofinansowanie w/w projektu ze Samorządem WZ reprezentowanym przez członków zarządu WZ: Jarosława Rzepę i Annę Mieczkowską. Koszt całkowity projektu wyniósł: 137546 zł, kwota dofinansowania 115601 zł, z tego 86701 zł współfinansowane było przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego. Realizacja projektu rozpoczęła  się  w kwietniu 2014 r., zaś zakończyła w styczniu 2015 r.

W ramach Projektu uporządkowano teren wraz z jego niwelacją, wykonano geodezyjne wytyczenie obiektów, utwardzono teren kostką brukową oraz wykonano jego ogrodzenie. Zakupiono i zamontowano drewniany budynek gospodarczy  wraz z przyległą wiatą oraz altanę do prowadzenia warsztatów pszczelarskich. Zakupiono ule i osprzęt pszczelarski: leziwo ze strojami, kapelusze, miodarkę, odstojnik,  sito, kombinezony oraz agregat prądotwórczy, aparat fotograficzny oraz przenośny komputer. W budynku gospodarczym zamontowano gabloty i regały na eksponaty. Na terenie ścieżki ustawiono elementy małej architektury: ławki, stoły, huśtawkę, krzesła, donice, ogrodowe WC, tablice zewnętrzne. Wykonano kącik tradycji rybackich. W ramach działań promocyjnych wykonano tablice i ulotki informacyjne.

Realizacja przedsięwzięcia wzbogaca infrastrukturę turystyczną Gminy Przelewice i regionu, zwiększa promocję produktu tradycyjnego jakim są Miody Przelewickie oraz jest wyzwaniem dla innych mieszkańców regionu do poszukiwania podobnych form produktów regionalnych.  

Powstała ścieżka dydaktyczna o charakterze skansenu chroni lokalne rzemiosło jakim jest pszczelarstwo od zapomnienia. Jest godną polecenia formą spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży. Projekt odpowie także na potrzebę rozpowszechnienia wiedzy o pszczołach, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w przyrodzie oraz koniecznością ochrony ich naturalnego środowiska bytowania, podniesie świadomość ekologiczną mieszkańców regionu. Nowo powstała ścieżka zwiększa atrakcyjność wsi Płońsko, a tym samym dowartościuje jej mieszkańców i daje szanse na zwiększenie integracji i aktywacji zamieszkującej tu ludności.

Działalność przedmiotowej ścieżki tematyczno-dydaktycznej przyczyni się także do wypracowania nowych metod współpracy między lokalnymi pszczelarzami a samorządem terytorialnym, innymi podmiotami, stowarzyszeniami i szkołami, co wpłynie na lepsze promowanie i wzmocnienie  region Pomorza Zachodniego.

>>fotogaleria

Dane do kontaktu:
Ewa i Olgierd Kustosz
tel.  91/ 5643386
e-mail: okustosz@wp.pl


Nowo powstałą ścieżkę odwiedziły przedszkolaki ze Szczecina

W dniu 29 czerwca br. na ścieżce tradycji pszczelarskiej "Pszczelarstwo dawniej i dziś" w Płońsku gościły dzieci z Niepublicznego Przedszkola "PROMYK" ze Szczecina. W ramach spotkania dzieci z zainteresowaniem wysłuchały prelekcji o pszczelarstwie i degustowały różne gatunki miodów. Była to też okazja do zademonstrowania ubioru i osprzęt pszczelarskiego oraz do zapoznania dzieci z budową różnych typów uli.

 

Duże zainteresowanie, zarówno wśród dzieci, jak opiekunów wzbudziły warsztaty pszczelarskie. Mogły poznać podstawowe prace wykonywane w pasiekach, w tym jak odsklepiać ramki i wirować miód. Na koniec otrzymały dyplomy ukończenia warsztatów i miodowe słodkości.

Odwiedziny przebiegały w bardzo miłej atmosferze, a zakończyły się wręczeniem dyplomów ukończenia warsztatów i  pamiątkowym zdjęciem na plantacji facelii.

Olgierd Kustosz

>>fotogalera

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Archiwalna Strona