Archiwalna Strona Przelewice
Dziś jest: Środa 30 czerwca 2021, imieniny: Emilii i Lucyny
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

KONTRAKT SAMORZĄDOWY

 

Regulamin uczestnictwa w projekcie
„Wsparcie Szkół Podstawowych  i Gimnazjum Przelewice w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce +”

do pobrania wersja PDF >> TUTAJ

 

ZARZĄDZENIE NR 1/2017 KIEROWNIKA PROJEKTU z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do projektu

do pobrania wersja PDF >> TUTAJ


Wsparcie Szkół Podstawowych i Gimnazjum Przelewice... - rozpoczęcie realizacji projektu

Wójt Gminy Przelewice informuje o realizacji, rozpoczęciu projektu: „Wsparcie Szkół Podstawowych  i Gimnazjum Przelewice w kształceniu ogólnym działaniami edukacyjnymi i doposażeniowymi na rzecz rozwoju gospodarczego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce +”.

Wartość projektu 976.551, 81 zł, ze środków europejskich: 829.545,81 zł, wkład własny: 147.006,00 zł. Projekt współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO WZ 2014-2020, oś priorytetowa RPZP.08.00.00 Edukacja, działanie RPZP.08.05.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Kontraktów Samorządowych.

Projekt skierowany jest do:         

  • uczniów klas I-VI  szkół podstawowych,
  • uczniów klas II-III gimnazjum,          
  • nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum.   

Projekt realizowany będzie w okresie od 02 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2019 r.   Celem projektu jest doskonalenie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwój systemu indywidualnej pracy z uczniami prowadzącej do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia.   

Regulamin rekrutacji i dokumenty do pobrania zamieszczone zostaną w dniu 02.01.2018 r. na stronie Gminy Przelewice www.przelewice.pl w zakładce: OŚWIATA – Kontrakt Samorządowy „Pyrzyce +”.

                                                                               Wójt Gminy

                                                                        Mieczysław Mularczyk


Fotorelacje z  realizacji kontraktu:

1. zajęcia pozalekcyjne w szkołach TUTAJ

 


Wsparcie szkół podstawowych i gimnazjum – dalszy etap realizacji Kontraktu Samorządowego

 

W ramach realizowanego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+” w roku bieżącym kontynuowane są zajęcia pozalekcyjne i warsztaty dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum. Wszystkie zaplanowane działania zostały ukierunkowane na rozwój placówek w zakresie edukacji. Dzięki czemu szkoły doposażone zostały w niezbędny sprzęt, w tym m.in. w sprzęt TIK, czyli technologie informacyjno-komunikacyjne oraz sprzęt gimnastyczny i meble. Łączna wartość doposażenia wynosi 222 832 zł.  Ponadto aktualnie prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup pomocy dydaktycznych do szkół na łączną wartość 107.754 zł.


Zajęcia poalekcyjne i warsztaty dla uczniów szkół podstawowych i gminazjum

 

 

W ramach realizowanego Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+” prowadzone są zajęcia pozalekcyjne i warsztaty dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum. Wszystkie zaplanowane działania zostały ukierunkowane na rozwój placówek w zakresie edukacji. Dzięki czemu m.in.. zmodernizowane zostaną i doposażone w niezbędny sprzęt klasopracownie. Ponadto w zakresie realizacji projektu nawiązano współpracę z Fundacją Partnerstwo i Uniwersytetem Szczecińskim z Wydziałem Nauk o Ziemi. Wspólnie zorganizowano warsztaty edukacyjne z cyklu „Latający Uniwersytet” dla dzieci z naszych szkół. Uczestnicy brali udział w wykładach Muzeum Geologicznego, podczas których zorganizowano zajęcia z: geografii kultury, badań głębokich partii oceanu, bezpieczeństwa wodnego, zieleni miejskiej, turystyki wodnej i demografii. Wszystkie dzieci otrzymały ciepły posiłek, podczas którego dzieliły się wrażeniami.

>>fotogaleria


Zapytanie ofertowe dot. zorganizowania i przeprowadzenia zajęć dla dzieci


KONTRAKT SAMORZĄDOWY - umowy podpisane

Gminy: Banie, Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice i  Powiat Pyrzycki z obrębu 2 powiatów (pyrzycki i gryfiński) w ramach utworzonego partnerstwa przystępują do realizacji Kontraktu Samorządowego, którego wartość wsparcia ze środków RPO WZ 2014-2020 przekroczy 7,8 mln zł.  

Główną ideą partnerstwa jest rozwój obszaru objętego Kontraktem pn. „Rozwój społeczno – gospodarczy obszaru „Pyrzyce+” obejmujący gminy: Banie, Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice oraz Powiat Pyrzycki”.

Oficjalne podpisanie umów na realizacje projektów w ramach Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+” odbyło się 27 lipca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach w obecności włodarzy gmin, w tym wójta gminy Przelewice Mieczysława Mularczyka  i przedstawicieli Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w osobach: marszałka WZ Olgierda Geblewicza  i  wicemarszałka WZ Jarosława Rzepy.

W ramach realizowanego Kontraktu wdrożonych zostanie 8 projektów priorytetowych. Wszystkie zaplanowane w nich działania ukierunkowane zostały na rozwój placówek w zakresie edukacji. Dzięki czemu zmodernizowane zostaną i doposażone w niezbędny sprzęt klasopracownie, odbędzie się kilkanaście szkoleń, kursów, zajęć pozalekcyjnych a cześć pomieszczeń poddanych zostanie adaptacji dzięki czemu dostosowane zostaną do osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo w Kontrakcie umieszczonych zostało ponad 60 projektów komplementarnych planowanych do wdrożenia i realizacji przez organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i przedsiębiorców.

Wykaz projektów priorytetowych, które zostaną zrealizowane w ramach Kontraktu Samorządowego pn. Rozwój społeczno – gospodarczy obszaru „Pyrzyce +” obejmujący gminy: Banie, Bielice, Kozielice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Warnice i Powiat Pyrzycki”
>>TUTAJ

>>fotogaleria


PIENIĄDZE DLA KAŻDEGO

 

 

 

Prowadzisz własną firmę, jesteś przedsiębiorcą, rolnikiem, członkiem stowarzyszenia, bezrobotnym, emerytem czy rencistą, jesteś związany z terenem Gminy Przelewice i szukasz nowych pomysłów na swój rozwój,  zgłoś niezwłocznie swoje pomysłu, projekty do Urzędu Gminy w Przelewicach. Twoje pomysły zostaną wpisane w dokumenty strategiczne gminy, np. Strategię Rozwoju Gminy Przelewice, Kontrakt Samorządowy, Gminny Program Rewitalizacji. Dzięki temu będziesz mógł  łatwiej uzyskać dofinansowania unijne w latach 2015-2020.

W terminie do 27 kwietnia 2015 r. można do Urzędu Gminy w Przelewicach zgłaszać wszystkie inicjatywy służące rozwojowi gospodarczo-społecznemu Gminy Przelewice, które będą uwzględnione w Kontrakcie Samorządowym, służącym do pozyskania środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla inwestycji publicznych, działań mikro-, makroprzedsiębiorców, stowarzyszeń, rolników, osób fizycznych.

W założeniu tworzonego Kontraktu Samorządowego jest promowanie działań związanych z przemysłem rolno-spożywczym, z dużym naciskiem na wytwarzanie i rozpowszechnianie produktów tradycyjnych, rękodzielniczych oraz wszelkich działań gwarantujących rozwój gospodarczy naszej gminy opartych na turystyce i dziedzictwie kulturowym naszego regionu. Ponadto w Kontrakcie będą uwzględnione także inne działania, gwarantujące rozwój gospodarczy oraz powstanie nowych miejsc pracy. Każdy projekt uwzględniony w Kontrakcie Samorządowym przy wnioskowaniu o dotacje unijne będzie uzyskiwał dodatkowe punkty przy ocenie wniosku przez instytucje finansujące.

Nie przegap swojej szansy, wypełnij ankietę informacyjną i odeślij ją na adres inwestycje@przelewice.pl lub dostarcz osobiście do Urzędu Gminy w Przelewicach do pokoju nr 1 (parter). Ankiety dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy w Przelewicach (pokój nr 1), na stronie www.przelewice.pl w zakładce KONSULTACJE, u Sołtysów Sołectw z terenu gminy Przelewice.

Informacje na temat w/w dofinansowań znajdują się na stronie www.przelewice.pl w zakładce „Konsultacje” oraz  u pracowników Urzędu Gminy w Przelewicach (pokój nr 1).

Do pobrania: ankieta


 

 
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Archiwalna Strona