Archiwalna Strona Przelewice
Dziś jest: Środa 30 czerwca 2021, imieniny: Emilii i Lucyny
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

Informacja o PPWOW

7 kwietnia 2006 r. podpisana została umowa pomiędzy Bankiem Światowym, a polskim rządem w sprawie pożyczki na finansowanie Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW). Ma on trwać do końca 2009 r. Program składa się z trzech części – Programu Integracji Społecznej, reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz kampanii informacyjno-świadomościowej na temat problemów integracji społecznej i reformy KRUS.

Celem PPWOW jest podniesienie poziomu integracji społecznej w gminach na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich. Do programu zakwalifikowano 500 na 2,5 tys. polskich gmin. Wybrano te gminy wiejskie i miejsko-wiejskie, które są w najgorszej sytuacji z uwagi na mnogość problemów społecznych. Wzięto przy tym pod uwagę kilkanaście wskaźników takich jak m.in. niski dochód na mieszkańca, peryferyjność położenia, liczba klientów pomocy społecznej, struktura demograficzna, niekorzystna struktura gospodarcza i mała aktywność społeczna.

Środki finansowe z Programu umożliwią gminom realizowanie usług społecznych dla  dzieci i młodzieży, rodzin oraz osób starszych. Podstawą realizacji  usług jest opracowanie gminnych strategii rozwiązywania problemów społecznych. Usługi mogą być świadczone przez: publicznych i prywatnych usługodawców oraz organizacje pozarządowe.

W ramach Programu funkcjonować będzie  informatyczny system zarządzania MIS, który umożliwi m.in. rozliczanie środków finansowych oraz  sprawozdawczość finansową i operacyjną. Wszystkie raporty związane z realizacją Programu generowane będą z systemu MIS.

W zakresie  PPWOW prowadzona będzie również kampania informacyjno-promocyjna, której głównym celem będzie   wspieranie procesu wypracowywania lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych, wspomaganie dialogu partnerów społecznych oraz upowszechnianie dobrych praktyk.

 

Środki finansowe przyznane gminom uczestniczącym w Programie wykorzystywane będą według  potrzeb społecznych przedstawionych w strategii rozwiązywania problemów społecznych. W oparciu o strategię opracowany będzie plan działania, w którym przedstawiony zostanie podział środków na poszczególne rodzaje usług. Na tej podstawie gminy będą ogłaszać konkursy i rozpoczynać negocjacje z usługodawcami.

Środki przyznane dla Gminy Przelewice -  314.006,30 PLN, z czego  20.861,91 PLN  to środki dodatkowe pozyskane przez Gminę.
 
Istotnym elementem gwarantującym sukces tego programu jest udział w projektach mieszkańców gminy,  ich uczestnictwo w programie zarówno po stronie beneficjentów jak i realizatorów projektu.

Zasady kontraktowania usług społecznych:
- wysoka jakość usług,
- ekonomiczność i efektywność,
- równe szanse dla posiadających odpowiednie kwalifikacje oferentów, wykonawców i konsultantów;
- przejrzystość procesu wyboru ofert.

Na stronie internetowej   www.ppwow.gov.pl   umieszczane są aktualne informacje o PPWOW.

Kontakt::
Anna Garzyńska - Koordynator gminny  PIS
tel.   91 392 3832, e-mail: promocja@przelewice.pl

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Archiwalna Strona