Archiwalna Strona Przelewice
Dziś jest: Środa 30 czerwca 2021, imieniny: Emilii i Lucyny
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

BEZPIECZNIE TU I TAM

  PARTNER PROJEKTU

             

Projekt pn. "Gmina Przelewice - żyjmy aktywnie, zdrowo i bezpiecznie"
realizowany w ramach konkursu grantowego "BEZPIECZNIE TU I TAM"
 

GMINA PRZELEWICE - żyjmy aktywnie, zdrowo i bezpiecznie - spotkanie podsumowujące projekt

We wrześniu br. rozpoczęliśmy realizację projektu w ramach konkursu grantowego Polskiej Spółki Gazownictwa „BEZPIECZNIE TU I TAM”, w którym aktywnie uczestniczyli mieszkańcy z terenu gminy. Realizatorem projektu było OSP Przelewice w partnerstwie z Polską Spółką Gazownictwa, Gminą Przelewice,  Komendą Powiatową Policji w Pyrzycach, Strażą Miejską w Lipianach, dyrektorami szkół i pozostałymi jednostkami OSP z terenu gminy. Koordynatorem projektu był prezes OSP Przelewice Henryk Nawój, Dziś spotykamy się, aby dokonać podsumowania wspólnych działań w ramach projektu.

Spotkanie podsumowujące projekt pn. „GMINA PRZELEWICE – żyjmy aktywnie, zdrowo i bezpiecznie” – to już ostatnie z działań, jakie zaplanowano do realizacji w tym projekcie. Odbyło się 10 grudnia 2015 r. w pałacu Ogrodu, a uczestniczyli w nim zaproszeni goście: wicemarszałek WZ - Jarosław Rzepa, Radny Sejmiku WZ – Olgierd Kustosz, dyrektor Zakładu Gazowniczego w Szczecinie Wiesław Gurdak, Komendant Powiatowy Policji w Pyrzycach – insp. Andrzej Sikora wraz z rzecznikiem prasowym -   st. sierż. Marcelina Pałaszewską, wójt Gminy Przelewice – Mieczysław Mularczyk, wiceprzewodniczący Rady Gminy Przelewice – Marian Świderski, Strażnik Straż Miejska w Lipianach Dariusz Andrzejczak, dyrektorzy szkół wraz z wyróżnionymi w konkursach uczniami z: Gimnazjum im. OZP w Przelewicach, PSP w Żukowie – Marlena Żelaskowska, PSP w Jesionowie –Jessa Krzysztof i SP w Kłodzinie –Kowalczyk Lucjan, sołtysi z Sołectw:  Lubiatowo - Kurkowiak Elżbieta, Rosiny - Hes Grażyna, Ślazowo - Gajewska Edyta i Lucin - Woźnicki Michał.

Otwarcia spotkania i powitania gości dokonał prezes OSP Przelewice druh Henryk Nawój,  prowadziła je druhna Ewa Gąsiorowska-Nawój, a o tym jak powstał projekt opowiedziała Anna Garzyńska, pracownik Urzędu Gminy Przelewice.  Następnie informacje z przebiegu projektu przedstawił prezes OSP Przelewice druh Henryk Nawój, a o jego kosztach finansowych powiedziały Anna Garzyńska i druhna Henryka Gąsiorowska. Natomiast druhna Alicja Gąsiorowska dokonała prezentacji multimedialnej projektu wraz z analizą ankiet na próbie 1000 osób i przedstawieniem mapy niebezpiecznych miejsc na terenie naszej gminy.

W trakcie dalszego spotkania uczestnicy projektu przedstawili swoje odczucia z  jego realizacji. Przykładowo, miło było nam usłyszeć ze strony pani sołtys Elżbiety Kurkowiak, że tego typu spotkania integracyjne, które w ramach projektu realizowaliśmy wzbudzały zainteresowanie i są  mieszkańcom  bardzo potrzebne.  

Kolejnym etapem spotkania było wręczenie statuetek dla gości i  wyróżnień dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Otrzymali je: dyrektor Wiesław Gurdak, wicemarszałek Jarosław  Rzepa, kapitanowie drużyn uczestniczących w konkursie o bezpieczeństwie ze szkół z terenu gminy, st. sierż. Marcelina Pałaszewska, strażnik Dariusz Andrzejczak i Anna Garzyńska.

Pan Wójt Gminy Mieczysław Mularczyk pogratulował wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację projektu, a zwłaszcza prezesowi OSP Henrykowi Nawojowi i wyraził swe zadowolenie z działań, jakie realizowano w ramach projektu. Podkreślił, że warto, przy dobrej partnerskiej współpracy wzajemnie zrobić „coś”, co ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa na ternie naszej gminy, a także na zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia. Stąd tego typu przedsięwzięcia będzie ze swej strony chętnie wspierał.

W dalszym etapie głos zabrali zaproszeni goście, w tym m.in. wicemarszałek Jarosław Rzepa, dyrektor Zakładu Gazowniczego Wiesław Gurdak, wiceprzewodniczący Marian Świderski. Zaproszeni goście, równie ciepło wypowiadali się o naszym projekcie. Sukces tego projektu pokazuje, że warto podejmować tego typu inicjatywy i wspólnie je realizować.

Dokonując podsumowania i krótkiej charakterystyki projektu na wstępie należy dodać, że udział w nim wzięło ponad 800 osób. Podczas Dni Otwartych OSP uczestnikom projektu przybliżyliśmy pracę i miejsce, gdzie pracują strażacy z OSP Przelewice. Mieszkańcy mogli zwiedzić remizę, a także zobaczyć jakim dysponują sprzętem. Celem tych działań jest m.in. poprawa wzajemnych relacji i współpracy mieszkańców z OSP. W trakcie DNI OTWARTYCH OSP odbyło się również spotkanie partnerskie, podczas którego ustaliliśmy harmonogram wspólnych działań.

W ramach zadań objętych projektem mieszkańcy uczestniczyli w akcji symulacji zagrożeń i kursie udzielania pierwszej pomocy. Ponadto wspólnie z mieszkańcami  opracowaliśmy mapę niebezpiecznych miejsc na terenie naszej gminy. Dla dzieci i młodzieży szkolnej przygotowaliśmy konkursy o bezpieczeństwie, ratownictwie i obronie cywilnej. Były też wspólne  ogniska integracyjne i grillowanie. Przygotowaliśmy także materiały promocyjne i zajęliśmy się ich kolportaż dla mieszkańców, akcją plakatowo-ulotkową, ogłoszeniami, stroną www, przygotowaniem gadżetów dla beneficjentów. Dodatkowo ze środków rezerwy przygotowaliśmy koszulki promujące projekt.  

Projekt angażował wolontariuszy – strażaków, którzy aktywnie uczestniczyli w realizowanych działaniach, zarówno podczas spotkań z mieszkańcami, jak i uczniami oraz podczas przeprowadzanych konkursów. Projekt umożliwił także zaangażowanie się pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa w realizację projektu – na każdym etapie jego  realizacji konsultowaliśmy się z nimi i wspólnie uzgadnialiśmy zakres wprowadzanych zmian.

Warto dodać, że promowaliśmy projekt również podczas PRÓBY BICIA REKORDU GUINNESSA - 11 października na  Orliku w Żukowie były pokazy ratownictwa drogowego i medycznego z udziałem dzieci i młodzieży.

Spotkanie to pozwoliło wszystkim uczestnikom projektu, a także zaproszonym gościom, uwierzyć że warto nas wspierać, spotkać się, porozmawiać i z nami współpracować!

 

>>fotogaleria

 

Współpartnerzy projektu: 1-Gmina Przelewice, 2-Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach, 3-Komisariat Policji w Lipianach,  4-Straż  Miejska w Lipianach, 5-OSP Jesionowo, 6-OSP Płońsko, 7-OSP Kluki, 8-OSP Lubiatowo, 9-Gimnazjum im. OZP w Przelewicach, 10-PSP Żuków, 11-PSP Jesionowo, 12-SP im. Jana Brzechwy w Kłodzinie i 13-OPS Przelewice.

Osoby realizujące projekt:

 1. Nawój Henryk – koordynator projektu - prezes OSP Przelewice
 2. Garzyńska Anna – pracownik UG Przelewice
 3.  Pałaszewską Marcelina- st. sierż. Komendy Powiatowej Pyrzyce
 4. Dariusz Andrzejczak - strażnik Straży Miejskiej w Lipianach
 5. Gąsiorowska Henryka – KDP w Przelewicach
 6. Gąsiorowska Alicja – KDP w Przelewicach –RATOWNIK
 7. Gąsiorowska Nawój Ewa –Wiceprezes O G Z OSP R P ds. MDP i KDP w Przelewicach
 8. Nawój Elżbieta- KDP Przelewice
 9. Milczarska Irena – KDP w Przelewicach
 10. Stasiaczyk Anna – KDP w Przelewicach RATOWNIK
 11. Nawój Tomasz – OSP Przelewice RATOWNIK
 12. Ziarkowski Tomasz – OSP Przelewice
 13. Frużyński Mirosław -OSP Przelewice
 14. Szczukowski Tomasz – OSP Jesionowo
 15. Bil Danie - OSP Przelewice RATOWNIK
 16. Szymczak Julita –KDP Przelewice
 17. Lubecka Magdalena –KDP Przelewice RATOWNIK
 18. Niedziela Marcin –OSP Przelewice
 19. Miżyński Mariusz -OSP Przelewice
 20.  Łuk Andrzej – OSP Przelewice
 21. Harmoza Nikola -KDP Przelewice
 22. Cepa Grzegorz - OSP Płońsko
 23. Cepa Piotr –OSP Płońsko
 24. Skawiński Mateusz -OSP Jesionowo
 25. Wodarczyk Rafał – OSP Jesionowo
 26. Kotarski Kordian – Naczelnik OSP Jesionowo
 27. Stasiaczyk Bogdan –OSP Przelewice
 28. Woźniak Marcin – Osp Przelewice
 29. Jarząb Dawid -OSP Przelewice
 30. Golasz Oliwia- KDP Przelewice
 31. Wawrowska Jowita- KDP Przelewice
 32. Woźniak Mateusz –Naczelnik OSP Przelewice
 33. Głodowski Paweł - OSP Przelewice
 34. Bil Patryk - OSP Przelewice

 

Uczniowie wyróżnieni za uczestnictwo w konkursie o bezpieczeństwie, obronie cywilnej i ratownictwie:
1.    Kustra Patrycja – SP Kłodzino
2.    Kowalczyk Alan – SP Kłodzino
3.    Lewandowicz Wiktoria – PSP Żuków
4.    Łapsza Oliwer – PSP Jesionowo
5.    Duk Wiktoria – PSP Żuków
6.    Kotarski Jakub - PSP Jesionowo
7.    Duk Oskar - PSP Żuków
8.    Kontroniewicz Maria – Gimnazjum im. OZP w Przelewicach
9.    Lubecki Bartosz - Gimnazjum im. OZP w Przelewicach
10.    Kołodziejczak Kacper - Gimnazjum im. OZP w Przelewicach
11.    Zaborowska Roksana - Gimnazjum im. OZP w Przelewicach
12.    Golasz Oliwia - Gimnazjum im. OZP w Przelewicach
13.    Zaborowski Kacper - Gimnazjum im. OZP w Przelewicach

 

Relacje medialne z naszego wydarzenia:

1.  Pyrzyce.info

2. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

3. Film na portalu społecznościowym facebook

 

 


Informacja z dotychczasowych działań projektu pn. „GMINA PRZELEWICE – żyjmy aktywnie, zdrowo i bezpiecznie”


Projekt realizowany jest przez OSP Przelewice w partnerstwie z Polską Spółką Gazownictwa i Gminą Przelewice, a koordynatorem jest prezes OSP Przelewice Henryk Nawój. Pierwsze działania projektowe rozpoczęto we wrześniu 2015 r. spotkaniem partnerskim i  dniem otwartym siedziby OSP Przelewice.  Dzięki temu mieszkańcy mogli zobaczyć miejsce pracy i sprzęt naszych strażaków, a partnerzy podpisali porozumienie o wzajemnej realizacji zadań objętych projektem pn. „Gmina Przelewice - żyjmy aktywnie, zdrowo i bezpiecznie” .  

W ramach zawartego porozumienia partnerskiego zrealizowano szereg ciekawych zadań, a w szczególności: spotkania informacyjno-profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej we wszystkich 4 szkołach i oddziałach przedszkolnych na terenie gminy. Natomiast dorosłych mieszkańców zaproszono do udziału w akcjach symulacji zagrożeń i ćwiczeniach praktycznych zasad udzielania pierwszej pomocy w sołectwach: Lubiatowo, Żuków, Ślazowo, Lucin, Jesionowo i Rosiny. Warto dodać, że 11 października na  Orliku w Żukowie podczas próby ustanowienia Rekordu Guinnessa w kategorii największego treningu piłki ręcznej imprezą towarzyszącą były pokazy strażackie w ramach naszego projektu. A jeśli już projekt realizują strażacy to naturalnie nie mogło zabraknąć ogniska integracyjnego i wspólnego grillowania. Były to wspaniałe wspólnie spędzone chwile Cieszy nas aktywny udział mieszkańców podczas niemal wszystkich spotkań integracyjnych i przejawianie z ich strony dużego zainteresowanie tego typu akcjami.

Ponadto w zakresie działań objętych projektem dla dzieci i młodzieży przeprowadzono Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie, Obronie Cywilnej i Ratownictwie wraz z dwoma finałami gminnymi w kategorii szkół podstawowych i gimnazjum. Drużyny dzielnie walczyły o jak najlepsze miejsca w punktacji ogólnej. Zwycięzców nagrodzono, a wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy uczestnictwa, drobne upominki i zaproszono na wspólny poczęstunek.  

Jednocześnie wszystkie działania objęte projektem promowano m.in. poprzez lokalne media, stronę internetową, tablice ogłoszeń.  Przygotowano także materiały promocyjne tj. plakaty, gadżety, koszulki i ulotki promujące projekt.

Przeprowadzono także badania ankietowe wśród mieszkańców. Aktualnie opracowujemy mapę niebezpiecznych miejsc na terenie naszej gminy, a przed nami jeszcze organizacja spotkania partnerskiego podsumowującego projekt. Na tym etapie możemy powiedzieć, że wszystkie zaplanowane działania wykonaliśmy zgodnie z planem, w naszej ocenie z bardzo dużym zaangażowaniem wszystkich partnerów  i na jak najwyższym poziomie.

Współpartnerzy projektu: Gmina Przelewice, Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach, Komisariat Policji w Lipianach,  Straż  Miejska w Lipianach, OSP Jesionowo, OSP Płońsko, OSP Kluki, OSP Lubiatowo, Gimnazjum im. OZP w Przelewicach, PSP Żuków, PSP Jesionowo, SP im. Jana Brzechwy w Kłodzinie i OPS Przelewice.

             

Projekt realizowany jest od 14 września do 15 grudnia 2015 r. w ramach konkursu grantowego Polskiej Spółki Gazownictwa „BEZPIECZNIE TU I TAM”

Anna Garzyńska

 


 

 

Finał Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej w kategorii klas gimnazjalnych

13 listopada r. w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach odbył się drugi finałowy Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej dla uczniów,  Gimnazjum im. Olimpijczyków Ziemi Przelewickiej w Przelewicach, którzy zakwalifikowali się w eliminacjach klas gimnazjalnych.

Konkurs realizowany był w ramach projektu pn. „Gmina Przelewice – żyjmy aktywnie, zdrowo i bezpiecznie” dofinansowanego ze środków konkursu grantowego  „Bezpiecznie TU i TAM ”.

Gimnazjum reprezentowało 6 pięcioosobowych drużyny z klas I-III, razem do konkursu przystąpiło 30 uczniów. Podczas otwarcia turnieju prezes OSP Przelewice przedstawił uwagi  dotyczące testów w eliminacjach klasowych i braki wiedzy o patronie strażaków św. Florianie, a także o władzach OSP Przelewice. Zademonstrował figurę św. Floriana i opowiedział krótką historie, a także przedstawił strukturę władzy OSP. Rozpoczynając turniej przypomniał zasady punktacji i regulamin. Przedstawił komisje konkursową w składzie: druhna Gąsiorowska Alicja -strażak ratownik,  druh Nawój Tomasz - strażak ratownik, druh Ziarkowskiego Tomasza -strażak ratownik, druh Bil Daniel  - strażak ratownik, druh Nawój Henryk - strażak ratownik, druh Frużyński Mirosław - kierowca OSP i druh Stasiaczyk Zenon - kierowca OSP. Kuchnie z posiłkiem na gorąco zorganizowała p. Ania Garzyńska, obsługą zajęła się  druhna Milczarska Irena.

Pierwszym zadanie dla drużyn startującej było wyznaczenie kapitana drużyny do reprezentacji i dowodzenia podczas ćwiczeń praktycznych. Drużyna: nr 1 – kapitan Kontroniewicz Maria, nr 2 – kapitan Lubecki Bartosz, nr 3 – kapitan Kołodziejczak Kacper, nr 4 - kapitan Zaborowska Roksana, nr 5 - kapitan Golasz Oliwia, nr 6 - kapitan Zaborowski Kacper.  Zadania finałowe to:  odpowiedz ustna  na zadane pytanie – cztery kolejki pytań ,punktacja 5-1-0, kolejne zadanie to wezwanie pomocy – zademonstrowanie rozmowy telefonicznej z wybraniem nr  tel. Alarmowego,  kolejne zadanie praktyczne zademonstruj i omów: pozycje boczną bezpieczną, bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia, ocena przytomności poszkodowanego, udrażnianie dróg oddechowych poszkodowanego, ocena oddechu u poszkodowanego, uciski klatki piersiowej, wdechy ratownicze u poszkodowanego, wdech ratowniczy u niemowlaka, ćwiczenie dla drużyny, przygotowanie poszkodowanego do transportu, punktacja 1-10.

Punktacja generalna: I miejsce drużyna nr 4  (klasa III) -  209 punktów, II miejsce drużyna nr 1 (klasa I ) - 190 punktów, III miejsce drużyna nr 3  (klasa III)  -164 punkty. Nagrody za I miejsce ufundował i wręczył Wójt Gminy Przelewice Mularczyk Mieczysław. Nagrody za II i III miejsce ufundowaliśmy z kosztów projektu. Wszyscy uczestnicy dodatkowo otrzymali dyplom uczestnictwa i mapę naszego regionu. Podsumowując dzisiejszy konkurs Prezes OSP Przelewice przede wszystkim podziękował  uczestnikom za aktywne uczestnictwo w konkursie,  gronu pedagogicznemu i dyrekcji gimnazjum oraz wszystkim  zaangażowanym w realizacje projektu grantowego „Bezpiecznie TU i TAM”. Pan Wójt Gminy wyraził uznanie dla uczestników za aktywny udział i zapał, z jakim uczestniczyli w poszczególnych etapach konkursu. Dodał, iż jest przekonany, że praca strażaków z naszej gminy przyniesie wiele pożytku i wymiernych efektów, zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Cieszy fakt, że jest już wiele osób wśród uczniów naszego gimnazjum, którzy w niedługim czasie  mogą być dobrymi strażakami.

Prezes OSP Przelewice druh Henryk Nawój

>>fotogaleria


Finał Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej w kategorii szkół podstawowych

12 listopada r. w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach odbył się finałowy Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie, Ratownictwie i Obronie Cywilnej dla uczniów, którzy zakwalifikowali się w eliminacjach szkół podstawowych z terenu gminy Przelewice. Konkurs realizowany był w ramach projektu pn. „Gmina Przelewice – żyjmy aktywnie, zdrowo i bezpiecznie” dofinansowanego ze środków konkursu grantowego  „Bezpiecznie TU i TAM ”.

 

PSP Żuków  i PS  Kłodzino   reprezentowały po 3 drużyny w pięcioosobowym składzie, PSP Jesionowo reprezentowały 2 drużyny w pięcioosobowym składzie. Razem do konkursu przystąpiło 40 uczniów. Podczas otwarcia turnieju prezes OSP Przelewice przedstawił uwagi  dotyczące testów w eliminacjach szkolnych i braki wiedzy o patronie strażaków św. Florianie, a także o władzach OSP Przelewice. Zademonstrował figurę św. Floriana i opowiedział krótką historie, a także przedstawił strukturę władzy OSP. Rozpoczynając turniej przypomniał zasady punktacji i regulamin. Przedstawił komisje konkursową w składzie: druhna Gąsiorowska Alicja -strażak ratownik,  druh Nawój Tomasz - strażak ratownik, druh Ziarkowskiego Tomasza -strażak ratownik, druh Szczukowski Tomasz - strażak ratownik , Druh Nawój Henryk - strażak ratownik, druh Frużyński Mirosław - kierowca OSP. Kuchnie z posiłkiem na gorąco zorganizowała p. Ania Garzyńska, obsługą zajęła się  druhna Milczarska Irena.

Pierwszym zadaniem dla drużyn startującej było wyznaczenie kapitana drużyny do reprezentacji i dowodzenia podczas ćwiczeń praktycznych. Drużyna: nr 1 – kapitan Rybak Oliwia, nr 2 – kapitan Kustra Patrycja, nr 3 – kapitan Kowalczyk Alan, nr 4 - kapitan Lewandowicz Wiktoria, nr 5 - kapitan Łapsza Oliwer,  nr 6 - kapitan Duk Wiktoria, nr 7 – kapitan Kotarski Jakub,  nr 8 – kapitan Duk Oskar. Zadania finałowe to:  odpowiedz ustna  na zadane pytanie – cztery kolejki pytań, punktacja 5-1-0,  kolejne zadanie to wezwanie pomocy – zademonstrowanie rozmowy telefonicznej z wybraniem nr tel. alarmowego. Kolejne zadanie praktyczne: pozycja boczna bezpieczna, ocena oddechu, ocena przytomności, udrażnianie dróg oddechowych. Ćwiczenie dla drużyny: przygotować poszkodowanego do transportu, punktacja 1-10.

Punktacja generalna: I miejsce drużyna nr 6  PSP w Żukowie - 220 punktów , II miejsce drużyna nr 7 PSP w Jesionowie - 207 punktów, III miejsce drużyna nr 8 PSP w - 189 punktów. Nagrody za I miejsce ufundował i wręczył Wójt Gminy Mularczyk Mieczysław. Nagrody za II i III miejsce ufundowaliśmy z kosztów projektu. Wszyscy uczestnicy dodatkowo otrzymali dyplom uczestnictwa i mapę naszego regionu. Podsumowując dzisiejszy konkurs prezes OSP Przelewice przede wszystkim podziękował  uczestnikom za aktywny udział w konkursie, gronu pedagogicznemu i dyrekcji szkół oraz wszystkim zaangażowanym w realizacje projektu grantowego „Bezpiecznie TU i TAM”, a  szczególnie p. Annie Garzyńskiej. Pan Wójt Gminy wyraził uznanie dla uczniów poszczególnych szkół za aktywny udział i zapał, z jakim uczestniczyli w poszczególnych etapach konkursu. Dodał, iż jest przekonany, że praca strażaków z naszej gminy przyniesie wiele pożytku i wymiernych efektów, zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Cieszy fakt, że jest już wiele osób wśród uczniów naszych szkół, którzy w niedługim czasie  mogą być dobrymi strażakami.

Prezes OSP Przelewice druh Henryk Nawój

>>fotogaleria

 

 


 

Badanie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Przelewice

 

Badanie to realizowane jest w celu zdiagnozowania poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców na terenie gminy Przelewice oraz przeciwdziałania zjawiskom i sytuacjom, które mają znaczący wpływ na kształtowanie się odczuwania poziomu bezpieczeństwa.

Badania przeprowadzone są na potrzeby realizacji projektu  pn. "Gmina Przelewice - żyjmy aktywnie, zdrowo i bezpiecznie", realizowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Przelewicach we współpracy z Gminą Przelewice w ramach konkursu grantowego "BEZPIECZNIE TU I TAM".

Udział w badaniu jest anonimowy. Rzetelność wypełnienia ankiety i szczerość wypowiedzi jest dla nas bardzo ważna. Uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w celach stworzenia mapy zagrożeń najbardziej niebezpiecznych miejsc na terenie naszej gminy.

Przeprowadzenie ankiety internetowej wśród mieszkańców planuje się w okresie od 23 października do 23 listopada 2015 r. Ankietę można pobrać TUTAJ i wyrazić swoją opinię na temat odczuwania poziomu bezpieczeństwa np. w miejscu zamieszkania, pracy szkole  i innych  miejscach publicznych.

Zachęcamy Państwa do udziału w badaniach i wyrażenia swej opinii w tej sprawie!

 

     PARTNER PROJEKTU

             

Projekt pn. "Gmina Przelewice - żyjmy aktywnie, zdrowo i bezpiecznie"
realizowany w ramach konkursu grantowego "BEZPIECZNIE TU I TAM"

 

 


Pokazy i ćwiczenia strażackie w Lucinie

Lucin wita nasz piękną pogodą - typowa „Złota Polska Jesień”. Jest to ostatnie  spotkanie w ramach projektu grantowego „Bezpiecznie Tu i Tam”, realizowanego pn. „Gmina Przelewice -żyjmy aktywnie, zdrowo i bezpiecznie ”. Dnia 08.11.2015 r. w niedzielne popołudnie odwiedzamy Świetlice Środowiskową w Lucinie. Jesteśmy zaskoczeni bardzo dobrym przygotowaniem spotkania przez  Sołtysa Sołectwa Lucin p. Michała Woźnickiego  oraz  dobrą frekwencją mieszkańców. Lucin jest to miejscowość typowo rolnicza. Podczas spotkania wielu starszych rolników była bardzo zainteresowanych działalnością OSP w myśl bezpieczeństwa swojej miejscowości. Aktywnie uczestniczyli w spotkaniu i ćwiczeniach, zadawali pytania i pozytywnie wyrażali się o tego typy działaniach zwiększających bezpieczeństwo.  Byli pod wrażeniem posiadanego sprzętu ratowniczego przez OSP.

Spotkanie rozpoczęliśmy od ćwiczenia z zakresu ratownictwa drogowego, w którym uczestniczył samochód osobowy z poszkodowaną rodziną. W ćwiczeniach strażackich udział wzięli: druh Cepa Grzegorz - kierowca samochodu ratowniczo-gaśniczego Mercedes  z OSP Przelewice, ratownicy- druhowie: Bil Daniel, Stasiaczyk Bogdan, Jarząb Dawid, Bil Patryk, Mirzyński Mariusz. Po pokazach wszyscy udaliśmy się na piękną salę wiejską, gdzie odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie prowadził druh Henryk Nawój – ratownik, a w prawnym jego przebiegu dopomogli druh Niedziela Marcin, promocją projektu zajmowały się druhny z KDP Przelewice Golasz Oliwia i Harmoza Nikola. Kończąc dzisiejsze spotkanie wspólnie z Panem Sołtysem i mieszkańcami spotkaliśmy się przy ognisku.

Prezes OSP Przelewice druh Henryk Nawój

>>fotogaleria

 


Kolejne spotkanie strażaków z mieszkańcami Sołectwa Ślazowo

24.10.2015 r. w godzinach popołudniowych udaliśmy się do najbardziej rozwijającą się miejscowości w Gminie Przelewice do Sołectwa Ślazowo. Sołectwem Ślazowo kieruje Edyta Gajewska najbardziej energiczna sołtys w Gminie Przelewice. Wybraliśmy miejscowość Ślazowo do programu grantowego "Bezpiecznie TU i TAM" realizowanego pn. "Gmina Przelewice - żyjmy aktywnie, zdrowo i bezpiecznie", gdyż jest to miejscowość dbająca o bezpieczeństwo swoich mieszkańców, a także najpiękniej wystrojona i udekorowana. Zawsze pamiętają o strażakach, zapraszają nas na najważniejsze spotkania w swojej miejscowości.

Po przyjeździe do Ślazowa zastajemy przygotowane dwa ogniska, jedno do spotkania integracyjnego z mieszkańcami, a drugie do symulowanego pożaru. Zachowanie podczas pożaru w początkowej fazie rozwoju np. na ogródkach działkowych, w pomieszczeniach gospodarczych, łąkach, ścierniskach, zagajnikach oraz zachowanie z zapałkami w domu i innych miejscach, omawialiśmy i pokazywaliśmy wspólnie z najmłodszymi adeptami z  Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Przelewice.

W spotkaniu udział wzięli: sołtys Sołectwa Ślazowo Edyta Gajewska wraz z mieszkańcami, druh Cepa Grzegorz z OSP Przelewice, druh Piotr Cepa i druh Mariusz Miżyński z OSP Płońsko, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy OSP Przelewice oraz koordynator projektu druh Henryk Nawój.

Podczas wspólnego spotkania przy ognisku mieszkańcy wraz z Panią Sołtys dziękowali strażakom za wspólne spotkanie, poczęstunek oraz za drobne upominki odblaskowe.

Prezes OSP Przelewice druh Henryk Nawój

>>fotogaleria

   PARTNER PROJEKTU

             

Projekt pn. "Gmina Przelewice - żyjmy aktywnie, zdrowo i bezpiecznie"
realizowany w ramach konkursu grantowego "BEZPIECZNIE TU I TAM"

 


Ewakuacja uczniów przelewickiego gimnazjum - ćwiczenia

Pędzimy naprzód realizując wspólny projekt, dzisiaj jesteśmy w Gimnazjum im. OZP w Przelewicach. Jest 22 października  br. godz. 8.50 - rozpoczynamy  realizacje projektu grantowego „Bezpiecznie  TU i TAM” poprzez organizację spotkania informacyjno –szkoleniowego w gimnazjum. Naszym celem jest realizacja  kolejnego etapu projektu ”Gmina Przelewice – żyjmy aktywnie, zdrowo i bezpiecznie”. Plan przygotowany na dzień dzisiejszy jest wymagający pod względem sprawdzenia wiadomości i umiejętności praktycznych w siedmiu klasach gimnazjum, a także zorganizowania ewakuacji, co omawiamy z dyrektor PG Renatą Kozicką. OSP Przelewice reprezentowali: druh Henryk Nawój - ratownik, druhna Stasiaczyk Anna – ratownik, druhna Gąsiorowska Alicja –ratownik, druhna Lubecka Magdalena – ratownik, druh Frużyński Mirosław – kierowca OSP, druh Ziarkowski Tomasz kierowca –ratownik, druh Niedziela Marcin –MDP, a  OSP Jesionowo Kotarski Kordian - strażak ratownik i Szczukowski Tomasz - strażak ratownik.

 

Uczniowie  klas  1-3  rozwiązywali testy i wypełniali ankiety na temat bezpieczeństwa w swojej szkole i otoczeniu, w którym na co dzień przebywają. Dodatkowo uczestniczyli w sprawdzianie praktycznym z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dziesięciu najlepszych  uczniów z klas 1-3 zostanie zakwalifikowanych do finału gminnego.

Niespodziewanie podczas realizacji projektu Pani Dyrektor zarządziła ewakuacje uczniów z powodu zaprószenia ognia w kuchni podczas przygotowania posiłku, następnie powiadomiła Komendę Powiatową PSP Pyrzyce, która zadysponowała do akcji OSP Przelewice. Przebywający na terenie gimnazjum najwyższy rangą i przeszkoleniem druh Henryk Nawój –strażak –ratownik przejął  kierowanie akcją do czasu  przybycia jednostki OSP Przelewice. Przekazał dowodzenie nowo przeszkolonemu dowódcy OSP druhowi Szczukowskiemu Tomaszowi. Po ewakuacji całego Gimnazjum dowódca udał się na miejsce ewakuacji i wspólnie z gronem pedagogicznym i Panią Dyrektor sprawdzili obecność ewakuowanych uczniów, zabrakło jednego ucznia. Natomiast OSP Przelewice dogaszało zagrożenie w kuchni, Drużyna ratowników wraz ze strażakami zaczęli przeszukiwać pomieszczenia w gimnazjum. Po kilku minutach zlokalizowano poszkodowanego. Przystąpiono do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu uczniowi pod dowództwem druhny Stasiaczyk Anny i Gąsiorowskiej Alicji - ratowniczek. Uczeń nie doznał poważniejszych urazów i nie było potrzeby wezwania dodatkowo Pogotowia Ratunkowego. Okazało się jeszcze, że był drugi poszkodowany uczeń, który został ewakuowany przez nauczycieli podczas przeprowadzanej akcji. Po zakończeniu działań dowódca  powiadomił Panią Dyrektor o zakończeniu działań i stanie poszkodowanych.

Były to tylko wspólne ćwiczenia na wypadek zagrożenia i konieczności ewakuacji uczniów z terenu budynku gimnazjum. Podsumowania akcji i działań w ramach Projektu dokonali Wójt Gminy Mieczysław Mularczyk, dyrektorka Gimnazjum Renata Kozicka i druh Henryk Nawój koordynator projektu. Ponadto głos  zabrały ratownicy druhna Stasiaczyk Anna i Gąsiorowska Alicja.

Dziękuję wszystkim. którzy uczestniczyli w akcji ewakuacyjnej w przelewickim gimnazjum. Uczniowie wykazali się dużą wiedzą i umiejętnościami praktycznymi w zakresie bezpieczeństwa.  Na zakończenie strażacy wszyscy otrzymali słodki poczęstunek i napoje. Do finału gminnego konkursu zakwalifikowali się z klas 1: Kwiatkowski Michał, Ziobrowska Joanna, Kowalczyk Julia, Stawicka Magdalena, Kontroniewicz Maria, Konecka Łucja, Zaborowski Jakub ,Kwiatkowski Grzegorz, Sitkowski Jakub, Zaborowski Kacper. Z klasy 2: Golasz Oliwia ,Kanturska Nikola, Jędrzejewski Emil, Lubecki Bartosz, Sztandera Dawid, Bussa Konrad, Jałkiewicz Kornelia, Kubicka Katarzyna, Piwowarczyk Sandra, Wiktorska Kinga. Z klas 3: Łukjaniuk Gabor, Kołodziejczak Kacper, Zaborowska Roksana, Skrobisz Wiktoria, Skawiński Jakub, Klińska Patrycja , Minta Julia , Brzozowska Anna, Kupisz Szymon i Kalitka Nikola.

Prezes OSP Przelewice Henryk Nawój

>>fotogaleria


Bezpieczeństwo w szkole – zajęcia ze strażakami w SP Kłodzino


10.10.2015 o godz. 9.00 wyruszyliśmy do największej Szkoły Podstawowej w Kłodzinie, gdzie kontynuowaliśmy  realizacje projektu grantowego Polskiej Spółki Gazownictwa „BEZPIECZNIE TU i TAM”. Naszym celem jest realizacja  zadań w zakresie bezpieczeństwa w ramach projektu ” Gmina Przelewice – żyjmy aktywnie, zdrowo i bezpiecznie”,  który dopomaga  nam w zbadaniu wiedzy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w naszych szkołach oraz wdrażać u dzieci i młodzieży dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. Spotkanie rozpoczęło się głównym apelem pod przewodnictwem dyrektora Lucjana Kowalczyka, podczas którego wszyscy uczniowie otrzymali naklejki odblaskowe i inne gadżety.
OSP Przelewice reprezentowali: druh Henryk Nawój - ratownik, druhna Gąsiorowska Alicja –ratownik, druh Woźniak Marcin – strażak ratownik, druhna Szymczak Julita – strażak, Druh Ziarkowski Tomasz -kierowca ratownik , Druh Frużyński Mirosław - kierowca ratownik. Uczniowie klas „O”- 3 uczestniczyli w zajęciach o zasadach bezpieczeństwa, a klasy 4 - 6 rozwiązywały test i wypełniały ankietę na temat bezpieczeństwa w swojej szkole. Dodatkowo starsi uczniowie brali udział w zajęciach praktycznych z wiedzy na temat  zasad udzielania  pierwszej pomocy przedmedycznej. Piętnastu najlepszych uczniów zostało zakwalifikowanych do finału gminnego, spośród których wybrane zostaną dwa 5-osobowe zespoły. Cieszy nas, że  uczniowie wykazali się dużą znajomością i chęcią doskonalenia swojej wiedzy na temat bezpieczeństwa.  Do finału Gminnego zakwalifikowali się: Banasiak Aleksandra, Żyła Piotr, Berliński Karol, Kowalczyk Alan, Trawiński Jakub, Dąbrowski Kamil, Rybak Oliwia, Kustra Patrycja, Merska Klaudia, Grygorcewicz Dominika, Cicholińska Roksana, Kustosz Zofia, Fedorowicz Martyna, Figiel Jakub i Kula Wiktoria.
Na zakończenie strażacy poczęstowali uczniów  drożdżówkami  i soczkami.

Prezes OSP Przelewice druh Henryk Nawój

>>fotogaleria

 

 


Spotkanie z uczniami PSP Jesionowo

08.10.2015 rozpoczęliśmy realizacje projektu grantowego Polskiej Spółki Gazownictwa „BEZPIECZNIE TU i TAM” poprzez organizację kolejnego spotkania informacyjno-szkoleniowego w PSP Jesioniwo. Naszym celem jest realizacja   projektu ” Gmina Przelewice – żyjmy aktywnie, zdrowo i bezpiecznie”  który  pozwoli nam zbadać  wiedzę o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w naszych szkołach oraz wdrażanie u dzieci i młodzieży dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

Projekt rozpoczęliśmy spotkaniem u dyrektora Krzysztofa  Jessy omówieniem kolejności  przeprowadzenia działań objętych projektem w poszczególnych klasach. OSP Przelewice reprezentowali: druh Henryk Nawój - ratownik, druh Łuk Andrzej – strażak, druhna Szymczak Julita – strażak OSP Jesionowo reprezentowali: Kotarski Kordian - strażak ratownik, Szczukowski Tomasz - strażak ratownik, Włodarczyk Rafał – strażak, Skawiński Mateusz - strażak.

Uczniowie klas „O” - 3 mieli za zadanie narysować na znakowanych kartkach jak wyobrażają sobie  bezpieczeństwo pożarowe, porządek  publiczny w swojej miejscowości. Klasy 4 - 6 rozwiązywały test na temat bezpieczeństwa oraz wypełniały ankietę na temat bezpieczeństwa w swojej szkole. Dodatkowo klasy 4 - 6 przeszły sprawdzian praktyczny z wiedzy z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dziesięciu najlepszych  uczniów zostanie zakwalifikowanych do finału gminnego z których PSP w Jesionowie zorganizuje dwa zespoły 5 osobowe.

Wszyscy uczniowie wykazali się dużą znajomością i chęcią doskonalenia swojej wiedzy na temat bezpieczeństwa.  Na zakończenie strażacy poczęstowali uczniów  drożdżówkami  i soczkami. Do finału Gminnego Konkursu zakwalifikowali się: Paliwoda Kacpr, Andrzejczak Amelia, Kotarski Jakub, Włodarczyk  Żaklina, Pytel Nikola, Malewicz Wiktoria, Łapsza Oliwier, Kołodziejczak Bartłomiej, Kwaśna Oliwia, Stańczak Cezary.

   PARTNER PROJEKTU

             

Projekt pn. "Gmina Przelewice - żyjmy aktywnie, zdrowo i bezpiecznie"
realizowany w ramach konkursu grantowego "BEZPIECZNIE TU I TAM"

Prezes OSP Przelewice Henryk Nawój

>>fotogaleria

 

 


Spotkanie strażaków z uczniami w Żukowie

08.10.2015 rozpoczęliśmy realizację projektu grantowego Polskiej Spółki Gazownictwa „BEZPIECZNIE TU i TAM”. Naszym celem jest realizacja   projektu ”Gmina Przelewice – żyjmy aktywnie, zdrowo i bezpiecznie”  który  pozwoli nam zbadać  wiedzę o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w naszych szkołach oraz na wdrażanie u dzieci i młodzieży dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

Spotkanie rozpoczęło się głównym apelem wszystkich uczniów i grona pedagogicznego pod kierownictwem: dyrektor PSP w Żukowie Marleny Żelaskowskiej. OSP Przelewice reprezentowali: druh Henryk Nawój - ratownik, druh Andrzej Łuk – strażak, druhna Magdalena Lubecka - strażak ratownik, druhna Julita Szymczak – strażak. Uczniowie kl. „O” - kl. III mieli za zadanie narysować na znakowanych kartkach jak wyobrażają sobie bezpieczeństwo pożarowe, porządek publiczny w swojej miejscowości. Klasy IV -VI - rozwiązywały test na temat bezpieczeństwa oraz wypełniały ankietę na temat bezpieczeństwa w swojej szkole.

Dodatkowo klasy starsze przeszły sprawdzian praktyczny z wiedzy dotyczącej udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dziesięciu najlepszych uczniów zostanie zakwalifikowanych do finału gminnego konkursu o bezpieczeństwie, z których kazda szkoła zorganizuje po dwa  5-osobowe zespoły. Wszyscy uczniowie wykazali się dużą znajomością i chęcią doskonalenia swojej wiedzy na temat bezpieczeństwa, jest gro uczniów którzy posiadają duże umiejętności, o które trzeba zadbać, posiadamy w tym zakresie plan. Uczniowie, którzy zakwalifikowali się do finału Gminnego Konkursu: Leszczyk Oskar, Struzik Joanna, Piotrowski Jakub, Nowakowska Alicja, Grzybowski Miłosz, Rutz Wiktoria, Mroczkowska Maria, Ryś Wiktor, Augustynowicz Lena, Urbański Maksymilian, Kwaśniewski Filip, Duk Oskar, Augustynowicz Amelia, Duk Wiktoria i Lewandowicz Wiktoria.

Na zakończenie strażacy poczęstowali wszystkich projektu uczestników drożdżówkami  i soczkami.

PARTNER PROJEKTU

             

Projekt pn. "Gmina Przelewice - żyjmy aktywnie, zdrowo i bezpiecznie"
realizowany w ramach konkursu grantowego "BEZPIECZNIE TU I TAM"

Prezes OSP Przelewice Henryk Nawój

>>fotogaleria

 

 


Spotkania prewencyjno-edukacyjne z mieszkańcami

W październiku na terenie naszej gminy rozpoczęły się spotkania prewencyjno-edukacyjne wraz z symulacją zagrożeń i udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej, organizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Przelewicach. Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się na boisku sportowym w Lubiatowie (08.10.2015 r.), a kolejne w Żukowie (11.10.2015 r.) i w Rosinach (18.10.2015 r.).

Planowane są jeszcze spotkania prewencyjno-edukacyjne  w Ślazowie (24.10.2015 r.) i w Lucinie (07.11.2015 r.), na które już dzisiaj serdecznie Mieszkańców zapraszamy!

Głównym  celem tych spotkań jest pokazanie jak bezpiecznie żyć we własnym  środowisku wraz z pokazami symulacji zagrożeń i udzielaniem I pomocy przedmedycznej. Zależy nam również na zaktywizowaniu i zintegrowaniu społeczności lokalnej działającej na rzecz własnego bezpieczeństwa i środowiska zamieszkania oraz promowanie aktywnych form wypoczynku wśród naszych mieszkańców.  

Pokazy cieszyły się dużym zainteresowaniem, a na zakończenie odbyło się spotkanie integracyjne wraz z poczęstunkiem.

 

PARTNER PROJEKTU

             

Projekt pn. "Gmina Przelewice - żyjmy aktywnie, zdrowo i bezpiecznie"
realizowany w ramach konkursu grantowego "BEZPIECZNIE TU I TAM"

>>fotogaleria

Anna Garzyńska

 


Spotkania przedszkolaków ze strażakami

Jednym z celów projektu pn. Gmina Przelewice – żyjmy aktywnie, zdrowo i bezpiecznie”  jest zwiększenie wiedzy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa oraz wdrażanie u dzieci dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.

W ramach projektu 15 października br. odbyły się spotkania przedszkolaków ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Przelewicach. Strażacy zaznajomili dzieci  z ich pracą zawodową i podstawowymi zasadami bezpieczeństwa. Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie tego typu spotkaniami, podczas których nabyły cenną wiedzę dotyczącą pracy strażaka i jak zadbać o bezpieczeństwo własne i innych.

Spotkania przebiegały w przesympatycznej atmosferze. Na zakończenie strażacy poczęstowali przedszkolaków słodyczami i soczkami  oraz zachęcili do udziału w konkursie  rysunkowym dotyczącym bezpieczeństwa.

W związku z ogłoszonym konkursem niebawem zapowiedzieliśmy kolejną wizytę po odbiór prac i ich ocenę. Najładniejsze z nich zostaną opublikowane i nagrodzone.

                                                 PARTNER PROJEKTU

             

Projekt pn. "Gmina Przelewice - żyjmy aktywnie, zdrowo i bezpiecznie"
realizowany w ramach konkursu grantowego "BEZPIECZNIE TU I TAM"

>>fotogaleria

Anna Garzyńska

 

 


Spotkania informacyjno-profilaktyczne w placówkach oświatowych na terenie gminy

W dniach od 23 - 29 września prowadzone były spotkania profilaktyczne w szkołach gminy Przelewice w zakresie projektu „Gmina Przelewice – żyjmy aktywnie, zdrowo i bezpiecznie” w ramach konkursu grantowego „BEZPIECZNIE TU I TAM”. Spotkaniami objęte były dzieci w wieku przedszkolnym, szkół podstawowych i młodzież gimnazjalna.

Prelekcje dla najmłodszych tj. dzieci przedszkolnych i klas 1-3 szkół podstawowych miały na celu zapoznania, ale także przypomnienia bezpiecznych zachowań na drogach, przypominano jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię, omawiano z dziećmi zasady poruszania się po drodze w przypadku braku chodnika oraz zasady bezpiecznego korzystania ze środków transportu. Przypominano również o korzyści noszenia ubrań i obuwia posiadającego elementy odblaskowe. Policjantka przypominała dlaczego ważne jest używanie odblasków i sprawdziła, czy wiszą one tam gdzie trzeba.

Dzieci dowiedziały się jak korzystać z sygnalizacji świetlnej i jakie są jej zasady funkcjonowania, a także jak zachować się w sytuacji ograniczonej widoczności na przejściu dla pieszych, gdzie nie ma takiej sygnalizacji. Najmłodsi uczyli się także bezpiecznych zachowań podczas kontaktu z agresywnym zwierzęciem. Dzieci nauczyły się, że nie należy uciekać w sytuacji, gdy zaatakowane zostaną przez agresywnego psa. Strażnik Miejski pokazał maluchom bezpieczną pozycję „żółwika”, która chroni przed zagrożeniem. W trakcie spotkań okazało się, że wiedza na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jaką już dziś posiadały dzieci jest na tyle duża, że niemal bez problemu udzielały prawidłowych odpowiedzi na zadawane przez prowadzących pytania. Zademonstrowały jak należy zachować się w trakcie przechodzenia przez „pasy” na drugą stronę jezdni, doskonale wymieniły kolory sygnalizatorów świetlnych i znaczenie każdego z nich. Przypomnienia wymagały jedynie zasady poruszania się po drodze w miejscach pozbawionych chodników i pobocza. Dla większości dzieci te spotkania były przypomnieniem i utrwaleniem zdobytej już wcześniej wiedzy.    

Prelekcje z uczniami klas IV, V i VI były ich pierwszą edukacją prawną. Spotkania miały na celu przybliżyć uczniom odpowiedzialność prawną nieletnich, czyli jakie konsekwencje prawne ponoszą nieletni za popełnione przestępstwa czy wykroczenia. W trakcie spotkań wyjaśniono uczniom kim jest osoba nazywana nieletnim i czy nieletni oznacza to samo co małoletni. Omówiono czym jest  pojęcie demoralizacji i jakie są jej przejawy, co to jest czyn zabroniony oraz jakie są konsekwencje popełnienia czynu karalnego. Uczestnikom spotkań przedstawiono środki wychowawcze i poprawcze, jakie może zastosować Sąd Rodzinny i Nieletnich wobec nieletnich sprawców czynów karalnych czy osób przejawiających cechy demoralizacji. Uczniowie dowiedzieli się także, jakie  działania realizuje Policja ze swojej strony w przypadku ujawnienia osób nieletnich, które  popełniły czyn karalny czy są zdemoralizowane.

Podczas spotkań z młodzieżą gimnazjalną omawiano zagadnienia odpowiedzialności prawnej młodzieży i konsekwencje jakie wiążą się z negatywnymi zachowaniami. W trakcie spotkań omawiane były zagadnienia związane z zjawiskiem cyberprzemocy, która w ostatnim czasie jest dość powszechna wśród młodzieży. Wyjaśniono uczestnikom prelekcji, że najczęściej dotyka ona młodzież w wieku 12 – 18 lat i przejawia się poprzez stosowanie przemocy w postaci prześladowania, nękania, wyśmiewania innych osób z wykorzystaniem internetu i urządzeń elektronicznych w postaci różnego rodzaju treści. Umieszczanie na witrynach internetowych, forach dyskusyjnych, portalach społecznościowych ośmieszających zdjęć i filmów, przekazywanie ich poprzez SMS-y, maile, itp. W czasie spotkania uświadomiono młodzieży jakie są konsekwencje prawne takiego zachowania. Uwrażliwiano również aby pamiętali, że nigdy nie wiemy kto znajduje się po drugiej stronie i kim naprawdę jest osoba którą poznajemy w sieci. W czasie spotkania policjantka przypomniała zebranym, że poza korzyściami jakie niosą współczesne środki multimedialne, niosą one również zagrożenia, wynikające z niewłaściwego ich wykorzystania.

Podczas spotkań uświadamiano młodym również, konsekwencje związane z zażywaniem środków odurzających w tym także środków zastępczych tzw. dopalaczy. Przestrzegano młodzież, że dopalacze to trucizna i zażywnie ich może wiązać się z poważnym ryzykiem. Informowano, że producenci cały czas modyfikują składy chemiczne dopalaczy i co tak naprawdę jest do nich dodawane. Młodzież była zdziwiona słysząc, co może wchodzić w skład takich substancji, że często są to np. środki ochrony roślin i innego rodzaju pestycydy a także metale ciężkie jak rtęć czy ołów. Informowano, że  mieszkanki te okazują się śmiertelne dla organizmu.

Spotkania przebiegały w bardzo miłej atmosferze. W trakcie prelekcji uczestnicy niejednokrotnie zadawali pytania aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat omawianych zagadnień.

Marcelina Pałaszewska

>>fotogaleria

PARTNER PROJEKTU

             

 


"Gmina Przelewice - żyjmy aktywnie, zdrowo i bezpieczne" - zachęcamy do udziału w projekcie

Do pobrania wertsja pdf: TUTAJ

 


SPOTKANIE PARTNERSKIE I DZIEŃ OTWARTY OSP PRZELEWICE

17 września br. odbyło się pierwsze spotkanie partnerskie w siedzibie OSP Przelewice celem podpisania porozumienia w sprawie uzgodnienia wzajemnej realizacji zadań objętych projektem pn. „Gmina Przelewice - żyjmy aktywnie, zdrowo i bezpiecznie”  realizowanego w ramach konkursu „Bezpiecznie TU I TAM” w partnerstwie z Polską Spółką Gazownictwa i Gminą Przelewice.

Realizatorem projektu jest Ochotnicza  Straż Pożarna w Przelewicach, a współpartnerami są: Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach, Komisariat Policji  w Lipianach,  Straż  Miejska w Lipianach, OSP Jesionowo, OSP Płońsko, OSP Kluki, OSP Lubiatowo, Gimnazjum im. OZP w Przelewicach, PSP Żuków, PSP Jesionowo, SP im. Jana Brzechwy w Kłodzinie i OSP Przelewice.

W trakcie spotkania współpartnerzy projektu wyrazili zgodę na współpracę przy realizacji zadań objętych projektem pn. „Gmina Przelewice - żyjmy aktywnie, zdrowo i bezpiecznie”. Przygotowali wstępny harmonogram działań i zasady współpracy dot. podniesienie skuteczności współdziałania wszystkich służb odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszej gminy.

Jednocześnie w siedzibie jednostki  w ramach Dnia Otwartego OSP Przelewice mieszkańcy mogli zwiedzić remizę, zapoznać się z tym co robią strażacy, a także zobaczyć jakim dysponują sprzętem. Celem tych działań jest m.in. poprawa wzajemnych relacji i współpracy mieszkańców z OSP.

Anna Garzyńska

>>fotogaleria

 


Zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY OSP PRZELEWICE


OSP Przelewice - laureatem ogólnopolskiego konkursu grantowego

Ochotnicza Straż Pożarna w  Przelewicach  została laureatem konkursu grantowego „BEZPIECZNIE TU I TAM.  Do konkursu zgłosiło się ponad 100 organizacji pozarządowych z całej Polski. 14 września br., pośród sześciu zwycięskich organizacji pozarządowych, OSP Przelewice, od Polskiej Spółki Gazownictwa, otrzymało 10000 zł na realizację projektu dotyczącego poprawy bezpieczeństwa. Dodatkowo siedmiu projektom przyznano wyróżnienia.

 

W trakcie uroczystej gali podsumowującej ogólnopolski konkurs, objęty honorowym patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej, nagrody wręczył Wiceprezes Zarządu PSG, Mieczysław Lewandowski. OSP Przelewice reprezentował prezes Henryk Nawój w asyście Dyrektora PSG Zakładu w Szczecinie Wiesława Gurdaka.

Po uroczystym wręczeniu nagród przeprowadzone zostało szkolenie pt. "W jaki sposób mierzyć efekty działań społecznych?".

Celem naszego projektu jest poprawa bezpieczeństwa w gminie Przelewice m.in. poprzez aktywizację mieszkańców do podejmowania działań na rzecz bezpieczeństwa, a także zmniejszanie niebezpiecznych zdarzeń i występujących na terenie gminy patologii społecznych. Uczestnicy projektu będą mogli m.in. zwiedzić remizę i poznać bliżej pracę strażaków, wspólnie opracowywać mapę zagrożeń najbardziej niebezpiecznych miejsc na terenie gminy, a także brać udział w symulacjach zagrożeń i  uczyć się udzielania pierwszej pomocy. Natomiast dzieci i młodzież szkolna wezmą udział w prelekcjach i konkursie wiedzy o bezpieczeństwie, ratownictwie i obronie cywilnej. Działania projektu obejmują również spotkania integracyjne dla mieszkańców gminy.

Jesteśmy dumni z faktu, iż nasz projekt został bardzo wysoko oceniony i co ważne, zakwalifikował się jako jedyny z województwa zachodniopomorskiego.  Mamy nadzieję, że poprzez jego  realizację osiągniemy zamierzone cele i wspólnie zwiększymy skuteczność współdziałania wszystkich służb odpowiedzialnych  za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie naszej gminy.

Anna Garzyńska

>>fotogaleria

Relacje PSG z uroczystego nagrodzenia laureatów >> TUTAJ

oraz  na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=rnJNcKFzaGs&feature=youtu.be


Zapraszamy do udziału w projekcie...

Do pobrania wersja pdf >> TUTAJ

 

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Archiwalna Strona