Archiwalna Strona Przelewice
Dziś jest: Środa 30 czerwca 2021, imieniny: Emilii i Lucyny
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

Zespół Interdyscyplinarny

SKŁAD ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO  W  PRZELEWICACH

L.p.

Imię i nazwisko

 

Miejsce pracy

Stanowisko służbowe

1.

Agnieszka Andrzejczak

SP Kłodzino

Pedagog szkolny

2.

Natalia Kibała

PSP Jesionowo

Pedagog szkolny

3.

Magdalena Cupak

PSP Żuków

Pedagog szkolny

4.

Dioniza Ogłoza

 

SPZOZ Przelewice

Pielęgniarka środowiskowa

5.

Elżbieta Kozub

SPZOZ Przelewice

Pielęgniarka środowiskowa

6.

Maciej Krzysztof Socha

Sąd Rejonowy

Stargard

Kurator

7.

Rafał Ragin

Komisariat  Policji Lipiany

Policjant – dzielnicowy

8.

Dorota Margiel

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przelewicach

Specjalista pracy socjalnej

9.

Alicja Nowak

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przelewicach

Specjalista pracy socjalnej

10.

Marta Wojciech

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przelewicach

Specjalista pracy socjalnej

11.

Beata Kowalewska

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przelewicach

Kierownik – przewodnicząca ZI

12.

Zbigniew Kupisz

Urząd Gminy Przelewice

Sekretarz – przedstawiciel GKRPA w Przelewicach

13.

Anna Garzyńska

Urząd Gminy w Przelewicach

Inspektor – przedstawiciel organizacji pozarządowej

 


         Wykaz przewodniczących gminnych zespołów interdyscyplinarnych >>TUTAJWojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: 
www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=4831

Niebieska Linia: 
www.niebieskalinia.pl

Instytucje świadczące pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w  Powiecie Pyrzyckim

Instytucje świadczące pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

w Powiecie Pyrzyckim

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach

ul. Młodych Techników 7

74-200 Pyrzyce

tel. (91) 88 74 120 do 125, (91) 3979 046, (91) 83 56 089

Fax. (91) 88 74 126

e-mail: pcprpyrzyce@wp.pl

 

 1. Koordynacja działań Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych.
 2. Udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy
 3.  Pomoc psychologiczna i prawna – (Punkt Interwencji Kryzysowej) .
 4. Organizowanie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie

Punkt Interwencji Kryzysowej

Siedziba PIK mieści się w budynku PCPR Pyrzyce, ul. Młodych Techników 7

Godziny urzędowania:

poniedziałek 16.00- 18.00

środa 16.00 – 18.00

zapisy telefoniczne: tel. 091 3979046

Formy pomocy udzielane ofiarom przemocy:

- specjalistyczne poradnictwo psychologiczne,

- specjalistyczne poradnictwo prawne,

- działania informacyjne.

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Siedziba mieści się w budynku PCPR Pyrzyce, ul. Młodych Techników 7

 

Godziny urzędowania:

wtorek 12.00 – 18.00

czwartek 15.00 – 18.00

 

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

ul. Młodych Techników 7

74-200 Pyrzyce

tel. : (91) 88 74 110, pon. - pt. 7.00 – 15.00

(91) 88 74 111, (91) 88 74 112, - całodobowo

- udzielanie schronienia i pomocy psychologicznej dla dzieci doznających przemocy

 

Ośrodek Pomocy Społecznej
Plac Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce


tel. (91) 561 11 50

fax . (91) 561 11 63

e-mail: ops_pyrzyce@wp.pl
godziny urzędowania:
pon-piąt. 7.ºº-15.ºº

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach

Siedziba GKRPA mieści się w budynku Urzędu Gminy Pyrzyce tel. 91/570 47 56 czynna w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Zespół Interdyscyplinarny w Pyrzycach

ul. Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Bielice

ul. Jana Pawła II 34

74 – 202 Bielice

tel./fax 91 5644 228

e-mail ops@bielice.com.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach

Ul. Jana Pawła II 34, 74-202 Bielice

Zespół Interdyscyplinarny w Bielicach

ul. Jana Pawła II 34, 74-202 Bielice

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach

ul. Myśliborska 3 (budynek SPZOZ)
74 – 240 Lipiany
tel. 91 564 14 82
e-mail: opslipiany1@wp.pl

OPS czynny:
w poniedziałek od godziny 08:00 do 16:00
od wtorku do piątku
w godzinach od 07:30 do 15:30

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipianach

Siedziba Urzędu Miasta i Gminy Lipiany

ul. Plac Wolności 1
74-240 Lipiany
tel. 91 564 10 69, 91 564 10 49
tel./fax 91 564 13 85

Zespół Interdyscyplinarny w Lipianach

Siedziba Urzędu Miasta i Gminy Lipiany, ul. Plac Wolności 1

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozielicach

74-204 Kozielice 73

Tel. 91 563 03 77 , 91 561 11 38/39/40

Kontakt: tel. 48 915 630 377

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozielicach

74-204 Kozielice 73

Zespół Interdyscyplinarny w Kozielicach

74-204 Kozielice 73

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przelewicach

74-210 Przelewice 75
przyjmowanie interesantów:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
Numer telefonu: (91) 564-33-92, 564-33-93, wew. 27, (091) 391 38 26

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przelewicach

Siedziba GKRPA mieści się w budynku Urzędu Gminy Przelewice tel. 91/5643 392 lub 93 wew. 26 czynna w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Zespół Interdyscyplinarny w Przelewicach

74-210 Przelewice 75, tel. 91/3913827

e-mail: przemoc.przelewice@wp.pl

Punkt Informacyjno Konsultacyjny

Siedziba mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach, tel. 091 3913826

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warnicach
Warnice 66, 74-201 Warnice
Tel/fax: (91) 561 28 90, (91) 561 28 17,
(91) 578 32 84

Email: ops@warnice.pl

.Czynne w godzinach: 7:00-15:00

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warnicach

Siedziba GKRPA mieści się w budynku Urzędu Gminy Warnice

Tel. 91 578 32 84 wew. 25

Zespół Interdyscyplinarny w Warnicach

Warnice 66 , 74-201 Warnice


 

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie >>TUTAJ

 


Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa – zgodnie z art. 46a  ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) >> TUTAJ


 


UCHWAŁA NR XIV/116/2015 RADY GMINY W PRZELEWICACH
                                                                  
 z dnia 22 grudnia 2015

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przelewice  na lata 2016-2020

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r. poz.1515) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r., poz.1390 ze zm.) Rada Gminy Przelewice uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Przelewice na lata 2016 -2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przelewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2016r.

 

Do pobrania wersja PDF >> TUTAJ

 


Zarządzenie Nr 115/2015 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21 lipca 2015r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Przelewicach d/s realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Przelewice

 


 

Zarządzenie Nr 95/2014 Wójta Gminy Przelewice w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Przelewicach d/s realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Przelewice

 


 

Zarządzenie nr 17/2013 Wójta Gminy Przelewice z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Przelewicach d/s realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Przelewice:

do pobrania


 

Zarządzenie Nr /2011
Wójta Gminy Przelewice
z dnia października 2011 r.

w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Przelewicach ds. realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Przelewice.
    

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2009 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr VII/59/2011 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Przelewicach, zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Zespół Interdyscyplinarny w Przelewicach ds. realizacji działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Przelewice, w następującym składzie:

 1. Andrzejczak Agnieszka – pedagog Szkoły Podstawowej w Kłodzinie;
 2. Kibała Natalia – pedagog Publicznego Gimnazjum w Przelewicach;
 3. Niewiadomska Halina – pedagog Publicznej Szkoły Podstawowej w Jesionowie;
 4. Krajewska Iwona – pedagog Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie;
 5. Kozub Elżbieta – pielęgniarka Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przelewicach;
 6. Ogłoza Dioniza – pielęgniarka Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przelewicach;
 7. Bil Walenty  – dzielnicowy Posterunku Policji w Lipianach;
 8. Tarasiuk Marta  – kurator zawodowy dla osób dorosłych;
 9. Bednarek Małgorzata  – kurator zawodowy dla rodziny;
 10. Margiel Dorota  – starszy pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej;
 11. Nowak Alicja  – specjalista pracy socjalnej Ośrodka Pomocy Społecznej;
 12. Kowalewska Beata – pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Przelewicach.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy

Marek Kibała


Dane do kontaktu:

Zespół Interdyscyplinarny w Przelewicach

74-210 Przelewice 75, tel. 91/3913826

e-mail: przemoc.przelewice@wp.pl

 

 


O Przemocy - Sprawca przemocy

INSTYTUCJE POMAGAJĄCE OFIAROM PRZEMOCY:
 

- Policja:

Do podstawowych zadań policji należy m.in.:

 1. ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,
 2.  inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.
 3. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców.

Działania chroniące ofiary przemocy domowej podejmowane przez policję zgodnie z obowiązującym prawem:

 •  interwencja,
 • sporządzenie dokładnego opisu zdarzenia (notatka urzędowa),
 • zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla życia bądź zdrowia ofiar, a także mienia,
 • wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa,
 • zabezpieczenie dowodów popełnienia przestępstwa,
 • podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy przemocy,
 • udzielenie informacji ofiarom o możliwości uzyskania pomocy.

Osoby wzywające policję mają prawo do:

 • uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa,
 • uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie - numer identyfikacyjny policjantów, nazwa i siedziba jednostki,
 • wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnej jako dowodów w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,
 • zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie sądowej.

 

-Oświata

W ramach procedury w skład zespołu interdyscyplinarnego oraz grupy roboczej wchodzi również  przedstawiciel oświaty. Do jego zadań – w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie - należy m. in.:

 1. udzielanie kompleksowych informacji o:
 • możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
 • możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;

2.    prowadzenie rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informowanie tych osób o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych;

3.    diagnozowanie sytuacji i potrzeb osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;

4.    udzielanie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

- Prokuratura:

Osoby poszkodowane na skutek przemocy domowej, a także świadkowie mogą złożyć w prokuraturze bądź na policji zawiadomienie o przestępstwie ściganym w trybie publiczno-skargowym lub wniosek o ściganie przestępstwa (dotyczy to przestępstw ściganych na wniosek osoby poszkodowanej). W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo prokuratura wspólnie z policją ma obowiązek:

 • wszcząć postępowanie przygotowawcze mające na celu sprawdzenie czy faktycznie popełniono przestępstwo,
 • wyjaśnienia okoliczności czynu,
 • zebrania i zabezpieczenia dowodów,
 • ujęcia sprawcy,
 • w uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy w postaci

o    dozoru policyjnego,
o    tymczasowego aresztowania

- Działalność gmin:

Obowiązek przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szczególnie w rodzinie z problemem alkoholowym, spoczywa także na samorządach lokalnych. Zgodnie ze znowelizowaną Ustawą o Wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań własnych gminy należy m.in. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
Możliwości działań na rzecz pomocy ofiarom przemocy domowej podejmowanych na terenie gmin:

1.  Udostępnienie rodzinom, w których występuje przemoc, pomocy psychospołecznej i prawnej, poprzez:
a) tworzenie i prowadzenie:

 • punktów informacyjno-konsultacyjnych
 • schronisk dla ofiar przemocy domowej
 • ośrodków interwencji kryzysowej
 • telefonów zaufania
 • programowo środowiskowych

b) inicjowanie powstawania i wspieranie:

 • organizacji społecznych pomagających ofiarom przemocy domowej,
 • grup wsparcia dla ofiar przemocy domowej.

Zadania te powinny być umieszczone w Gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych. Na realizację tego programu gmina przeznacza środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

2.  W przypadku gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu należy powiadomić gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, która zgodnie z prawem powinna:

 • przeprowadzić dokładne rozeznanie sytuacji (wywiad środowiskowy),
 • wezwać osobę nadużywająca alkoholu i stosującą przemoc na rozmowę ostrzegawczą, informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich,
 • udzielić wsparcia socjalnego, psychologicznego, prawnego osobom poszkodowanym,
 • poinformować członków rodzin o możliwościach szukania pomocy w zakresie problemów alkoholowych i przemocy domowej,
 • prowadzić dokumentację przypadku,
 • w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadomić organy ścigania,
 • w razie konieczności powiadomić policję i wnioskować o objęcie rodziny działaniami zgodne z kompetencjami, np. wizyty dzielnicowego,
 • w razie konieczności powiadomić ośrodek pomocy społecznej i wnioskowaćo objęcie rodziny działaniami zgodne z kompetencjami,
 • wnioskować do sądu rejonowego o zastosowanie, wobec osoby uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • współpracować z innymi instytucjami i organizacjami pomagającymi ofiarom przemocy domowej w środowisku lokalnym.

- Pomoc społeczna:

Celem działania pomocy społecznej (zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej) jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomoc społeczna jest udzielania między innymi w przypadku przemocy w rodzinie. Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny, a także może być konsekwencją dysfunkcji    o innym podłożu. Pomocy społecznej udziela się także w przypadku: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, alkoholizmu, narkomanii, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Wszystkie te sytuacje mogą sprzyjąć występowaniu przemocy wobec bliskich bądź z niej wynikać. W strukturach lokalnych działają Miejskie lub Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni działający zgodnie z ustaloną rejonizacją. W ramach swoich kompetencji i zadań pomoc społeczna:

 • przeprowadza wywiad środowiskowy umożliwiający diagnozę sytuacji rodziny lub osoby. (Niebieska karta - załącznik do wywiadu),
 • przygotowuje wszechstronny plan pomocy,
 • monitoruje efekty podjętych działań,
 • pomaga w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych,
 • udziela szeroko rozumianego poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego lub wskazuje miejsca gdzie można uzyskać taką pomoc,
 • udziela informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy,
 • w uzasadnionych przypadkach:

o    udziela pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych,
o    udziela pomocy rzeczowej np. przekazanie odzieży, żywności,
o    udziela zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie się.

 • informuje o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym,
 • wskazuje miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy domowej, w tym możliwości otrzymania schronienia np. w schroniskach, hostelach, ośrodkach,
 • w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowany zwraca się do policji  o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji,
 • w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadamia organy ścigania,
 • może organizować i prowadzić np. punkty informacyjne, ośrodki pomocy, grupy wsparcia dla ofiar przemocy domowej, świetlice dla dzieci,
 • współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami.

- Służby zdrowia:

Głównym zadaniem służby zdrowia jest ochrona zdrowia pacjenta. Zjawisko przemocy domowej kwalifikuje się do zakresu sytuacji objętych świadczeniami zdrowotnymi ponieważ:
a) bardzo często towarzyszą mu wyraźne uszkodzenia zdrowia somatycznego,
b) zawsze występują poważne uszkodzenia zdrowia psychicznego. W dziedzinie pomocy ofiarom przemocy domowej, oprócz zadań podstawowych, takich jak np. udzielenie pomocy medycznej, istotne jest:

 • rozpoznanie sygnałów świadczących o występowaniu przemocy, szczególnie gdy ofiary bądź świadkowie próbują to ukryć,
 • umiejętność przeprowadzenia rozmowy umożliwiającej rozpoznanie form przemocy i częstotliwości jej występowania,
 • poinformowanie ofiar o możliwościach szukania pomocy,
 • wystawienie na prośbę poszkodowanych zaświadczenia lekarskiego o stwierdzonych obrażeniach,
 • poinformowanie ofiar o miejscach i warunkach wystawienia obdukcji,
 • w przypadku stwierdzenia takiej konieczności lub na prośbę poszkodowanych powiadomienie innych służb np. pomocy społecznej, policji, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • w przypadku stwierdzenia podczas badania lub podejrzenia popełnienia przestępstwa, np. ślady ciężkiego uszkodzenia ciała, ślady podejrzanych oparzeń, wykorzystania seksualnego, powiadomienie organów ścigania,

- Organizacji pozarządowe:

Informacja o działalności lokalnych organizacji pozarządowych powinna być dostępna  w każdej gminie, w przychodni, poradni, szkole, komisariacie, itp. Organizacje pozarządowe to są głównie stowarzyszenie, fundacje, kluby. W zakresie pomocy ofiarom przemocy domowej organizują:
•    telefony zaufania, punkty informacyjno - konsultacyjne, ośrodki pomocy, schroniska, hostele, świetlice dla dzieci

W ramach swojej działalności oferują, m.in.:

 • pomoc psychologiczną, w grupie i kontakcie indywidualnym,
 • pomoc prawną, w tym pisanie pozwów, wniosków,
 • pomoc socjalną,
 • grupy wsparcia,
 • grupy samopomocowe,
 • pomoc socjoterapeutyczną dla dzieci,
 • udział w prowadzeniu wywiadów środowiskowych,
 • udział w pracach zespołów pomagających ofiarom przemocy np. przy gminnej komisji czy ośrodku pomocy społecznej,
 • udział w interwencjach,
 • pilotowanie przypadków,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych,

- Współpraca służb i instytucji:

Ofiary przemocy domowej potrzebują zwykle pomocy psychologicznej, prawnej, materialnej, socjalnej, medycznej, a także wsparcia. Niezmiernie istotna jest współpraca  i przepływ informacji pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomaganiem ofiarom przemocy domowej, a co za tym idzie tworzenie koalicji lokalnych. Czynniki sprzyjające podniesieniu skuteczności pomocy ofiarom przemocy domowej świadczonej przez różna służby:

 • tworzenie zespołów pomocowych składających się z przedstawicieli różnych instytucji, np. policjant, pracownik socjalny, lekarz, pedagog,
 • znajomość miejsc, osób, możliwości udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • przekazywanie i zbieranie informacji od poszczególnych osób i instytucji pomagających rodzinom,
 • konsekwentne egzekwowanie świadczeń wynikających z zadań i kompetencji poszczególnych instytucji,
 • podnoszenie kwalifikacji pracowników w dziedzinie zjawiska przemocy domowej oraz sposobów skutecznej interwencji i możliwości pomocy,
 • odpowiednia dokumentacja poszczególnych przypadków, form udzielania pomocy i efektów. Uwaga: odpowiednio prowadzona dokumentacja jest niezwykle pomocna w ewentualnym postępowaniu karnym przeciwko sprawcy.

Źródło:  www.niebieskalinia.pl

 

Do pobrania:

 1. Metody udzielania wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie oraz postepowanie wobec sprawcow przemocy
 2.  Niebieska karta jako przyklad łaczenia kompetencji różnych slużb
 3. Procedura niebieskiej karty
 4. Procedura odebrania dziecka w sytuacji zagrożenia życia - kompetencje slużb

REJESTR MIEJSC, W KTÓRYCH GMINY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO UDZIELAJĄ TYMCZASOWEGO
SCHRONIENIA W SCHRONISKACH DLA OSÓB BEZDOMNYCH, SCHRONISKACH DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI
OPIEKUŃCZYMI, NOCLEGOWNIACH ORAZ OGRZEWALNIACH >>TUTAJ


Więcej o przemocy >>TUTAJ

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Archiwalna Strona