Archiwalna Strona Przelewice
Dziś jest: Środa 30 czerwca 2021, imieniny: Emilii i Lucyny
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

Budowa boiska wielofunkcyjnegoj przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach

Uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego i nowego roku szkolnego

Dnia  1 września 2008 r. miało miejsce otwarcie   boiska wielofunkcyjnego przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach.  Uroczystość ta połączona była z inauguracją nowego roku szkolnego 2008/2009.

Szkoła gościła z tej okazji wiele osób: Jarosława Stankiewicza – Wicestarostę Pyrzyckiego, Jerzego Marka Olecha – przewodniczącego Rady Powiatu Pyrzyckiego, Andrzeja Gumowskiego – przewodniczącego Rady Miejskiej w Pyrzycach, Jana Jaworskiego i Mieczysława Mularczyka – radnych Rady Powiatu Pyrzyckiego,  ks. Romana Dutko – Proboszcza Parafii w Przelewicach, ks. Waldemara Szczurowskiego – Proboszcza Parafii w Jesionowie, Marię Ziarkowską – wiceprzewodniczącą Rady Gminy w Przelewicach wraz z radnymi: Beatą Woźniak, Henryką Kaczalską, Waldemarem Penderem, Eugeniuszem Turtoniem i Eugeniuszem  Królem. Na uroczystości byli obecni również: Ireneusz Szymański – wójt Gminy Warnice, Marek Kibała – wójt Gminy Przelewice, Henryk Milewski – były wójt Gminy Przelewice, Janusz Wójtowicz – sekretarz Gminy Przelewice,   przedstawiciele firm i jednostek organizacyjnych oraz sołtysi z terenu Gminy Przelewice,  dyrektorzy szkół: Marlena Żelaskowska, Krzysztof Jessa i Andrzej Kozicki, a także byli dyrektorzy: Danuta Pilipczuk, Emilia Cegłowska, Jan Maniewicz, Dariusz Łyczek, rodzice, nauczyciele i wychowawcy oraz uczniowie  PG Przelewice. Na uroczystość otwarcia boiska przybyli również wykonawcy w/w obiektu sportowego: Bartłomiej Piasecki – Wiceprezes Firmy MEDIA STADION w Szczecinie, Marek Andrych – właściciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego AB w Gryfinie i Włodzimierz Beister – Inspektor Nadzoru.

Inauguracji rozpoczęcia nowego roku szkolnego dokonała Renata Kozicka, a uroczystość uświetnił występ zespołu szkolnego przy PG w Przelewicach. Następnie pierwszoklasiści przystąpili do uroczystego ślubowania. Dla nich przekroczenie progu szkoły, to ważny moment otwarcia nowego okresu  życia.

W dalszej części przystąpiono do uroczystego otwarcia boiska wielofunkcyjnego. Głos zabrał Marek Kibała – Wójt Gminy Przelewice. W swym wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, iż z inicjatywą budowy boiska wystąpił osobiście, gdyż dostrzegał problem braku kompleksowego obiektu sportowego,  z którego mogliby korzystać nie tylko uczniowie Gimnazjum, ale  również mieszkańcy naszej Gminy.  Warto przypomnieć, iż niedawno temu tj. dnia 2 września 2005 r. nastąpiło otwarcie sali sportowej przy PG w Przelewicach.  Do pełnego wyposażenia kompleksu sportowego  brakowało  z prawdziwego zdarzenia wielofunkcyjnego boiska sportowego. Dotychczas młodzież musiała korzystać z oddalonego od szkoły Stadionu lub Ogrodu Dendrologicznego i tracić cenny czas na dojście do tych miejsc.  Dostrzegając ten problem Wójt Gminy Przelewice podjął starania o pozyskanie środków finansowych na ten cel. Całkowity koszt budowy boiska wyniósł 539.100 zł z czego  200.000 zł otrzymaliśmy  z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Dofinansowanie to  łącznie ze środkami własnymi w kwocie 339.100 zł pozwoliły budowę tej cennej inwestycji zakończyć. Rada Gminy w Przelewicach  wyraziła zgodę na dofinansowanie z budżetu gminy pozostałej części środków i poparła starania Wójta Gminy w tym kierunku.

Boisko posiada wymiary 30 m x 50 m oraz bieżnię 4 x 60 m i stanowisko do skoku w dal. Umożliwia prowadzenie rozgrywek piłki ręcznej, siatkowej, koszykowej, tenisa ziemnego oraz mini piłki nożnej.  Obiekt będzie służył głównie uczniom Gimnazjum oraz mieszkańcom Gminy Przelewice i okolicznych miejscowości, ale będą również odbywały się na nim różnego rodzaju imprezy oraz zawody sportowe.

W dalszym etapie uroczystości głos zabrali również  Jarosław Stankiewicz – wicestarosta Pyrzycki dziękując za cenną inicjatywę władz gminy podkreślił, że cieszy go fakt, że powstają kolejne obiekty sportowe w Powiecie Pyrzyckim. W prezencie przekazał piłki ufundowane przez Przewodniczącego RP Pyrzyckiego i Starostę Pyrzyckiego. Z zaproszonych gości głos zabrał również Andrzej Gumowski - Przewodniczący RM w Pyrzycach gratulując budowy cennego dla rozwoju sportu obiektu oraz Maria Ziarkowska – Wiceprzewodnicząca RG w Przelewicach. Również skierowała słowa podziękowania do tych, którzy  włączyli się, by powstał tak piękny obiekt. Podkreśliła także, że jest jedną z tych osób, którym bardzo zależy na rozwoju sportu na terenie Gminy Przelewice.

W końcowym etapie uroczystości  symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Marek Kibała – Wójt Gminy i Renata Kozicka – Dyrektor PG w Przelewicach oraz Bartłomiej Piasecki - Wiceprezes Firmy MEDIA STADION w Szczecinie i Agata Zych Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego.  Następnie odbyły się pokazowe biegi dziewcząt na 60 m i mecz piłki nożnej uczniów Publicznego Gimnazjum.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego  jest dowodem na to, że władze gminy dostrzegają i realizują zadania wspomagające rozwój sportu na obszarach wiejskich.   Z faktu tego cieszą się nie tylko uczniowie gimnazjum, ale także mieszkańcy gminy, którzy preferują aktywny i zdrowy tryb życia.

Anna Garzyńska

>>galeria<<


Moje Boisko Orlik 2012

Otwarcie Orlika w Żukowie

W dniu 7 maja  2009 r. w Żukowie nastąpiło uroczyste otwarcie dwóch  nowoczesnych   boisk sportowych. Jedno jest specjalnie przystosowane do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej, a drugie do piłki ręcznej o nawierzchni z poliuretanu, na której umiejscowione są boiska: do piłki koszykowej i do piłki siatkowej. Kompleks  boisk sportowych jest pierwszym przedsięwzięciem na terenie powiatu pyrzyckiego,  zrealizowanym przez samorząd gminny w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012”.

Na wstępie uroczystości Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie pani Marlena Żelaskowska  powitała zaproszonych gości i podziękowała za pomoc finansową, bez której nie byłaby możliwa realizacja tak cennego, zarówno dla szkoły, jak i dla mieszkańców przedsięwzięcia. Następnie głos zabrał Przewodniczący Rady Gminy w Przelewicach pan Zdzisław Pijewski, podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania  kompleksu sportowego i jednocześnie podkreślił, że było to możliwe dzięki dobrze układającej się współpracy Rady Gminy  z władzami samorządowymi. Życzył wszystkim, którzy będą korzystać z boisk wielu miłych wrażeń i sukcesów sportowych. Z kolei Wójt Gminy pan Marek Kibała w swym wystąpieniu w pierwszej kolejności podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tak pięknego obiektu sportowego. Następnie wyjaśnił, że podejmując się realizacji tej inwestycji   w Żukowie, władzom gminy zależało przede wszystkim na tym, aby  poprzez udostępnienie  nowoczesnej infrastruktury sportowej  stworzyć  lepsze warunki do aktywnego uprawiania  sportu przez dzieci i młodzież, a także osoby dorosłe. W dalszej części wystąpienia przedstawił krótką historię powstania kompleksu sportowego w ramach rządowego programu „Moje boisko – Orlik 2012”. Poinformował, iż budowa  tego obiektu to  koszt 1.330 tys. zł, z czego 333 tys. zł  to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i 333 tys. zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki, a pozostałe koszty to wkład własny gminy. Dodał, że kompleks sportowy wyposażony jest w oświetlenie, sprzęt sportowy, magazyn, szatnie, prysznice i pomieszczenie dla trenera oraz, że ogłoszony został konkurs  na zatrudnienie trenera środowiskowego. Zadaniem trenera będzie prowadzenie pozaszkolnych zajęć sportowo – rekreacyjnych na obiekcie. Kończąc swe wystąpienie Pan Wójt wyraził nadzieję, że oddany do użytku kompleks boisk sportowych przyczyni się  do wzrostu zainteresowań sportem oraz do rozwijania umiejętności sportowych, nie tylko przez dzieci i młodzież szkolną, ale również przez pozostałych mieszkańców, do czego gorąco zachęcał.

Po oficjalnych przemowach  nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, które dokonali: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jan Krawczuk,  przedstawiciel Wydziału Zarządzania Funduszami Europejskimi  Michał Włochal,  Przewodniczący Rady Gminy w Przelewicach Zdzisław Pijewski,  Wójt Gminy Przelewice Marek Kibała oraz   Dyrektor PSP Żuków Marlena Żelaskowska  i Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego  Aleksandra Skwarek.

Ponadto w otwarciu udział wzięli: Wiceprzewodniczący Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia  LZS w Warszawie Stanisław Kopeć, Radny Rady Powiatu Pyrzyckiego Mieczysław Mularczyk,  Wicestarosta Pyrzycki Jarosław Stankiewicz wraz z przedstawicielem Starostwa Elżbietą Wiktorko, Wiceprzewodnicząca Maria Ziarkowska wraz z radnymi, Burmistrz Lipian Krzysztof Boguszewski, Wójt Gminy Bielice Zdzisław Twardowski, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Waldemar Gredka,  Z-ca Komendanta Powiatowego Policji Czesław Fiałko, Komendant Powiatowy PSP w Pyrzycach Mirosław Rabiega,  p.o. prezesa OPZOSP RP w Pyrzycach Henryk Nawój, proboszczowie z  Parafii Rzymskokatolickiej w:   Przelewicach – ks. Roman Dutko i  Żukowie  ks. Mirosław Gębicki,  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pyrzycach Mieczysław Lipik, Inspektor Nadzoru Włodzimierz Bejster, właściciel Zakładu Budowlanego „ANBUD” Andrzej Pawlak, sołtysi i dyrektorzy szkół z terenu Gminy Przelewice, emerytowani  nauczyciele  oraz dzieci i młodzież szkolna z PSP Żuków, a także licznie zgromadzeni mieszkańcy. Ponadto swą obecnością uroczystość zaszczycili przedstawiciele mediów: Redaktor naczelny „Gazety Ziemi Pyrzyckiej” Jerzy Goclik i Redaktor Głosu Szczecińskiego August Kimbar.

Poświęcenia obiektu sportowego dokonał proboszcz Parafii pw. św. Trójcy w Żukowie  ks. Mirosław Gębicki.  Kolejnym punktem otwarcia było zaprezentowanie programu artystycznego w  wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej pod kierunkiem nauczycieli z PSP Żuków.  Program artystyczny był ciekawy i dynamiczny, wzbudził duże zainteresowanie ze strony uczestników uroczystości, co potwierdzili gromkimi brawami. I wreszcie nadszedł czas na pierwsze rzuty do kosza i kopniecie piłki. Zaproszeni  przez Pana Wójta goście mieli okazję zaprezentować  tu swoje sportowe umiejętności.

Wójt Gminy Przelewice składa serdeczne podziękowanie Dyrektorowi  pani Marlenie Żelaskowskiej, gronu nauczycielskiemu oraz młodzieży z PSP w Żukowie  za przygotowanie pięknej uroczystości.

>>Galeria

Anna Garzyńska

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Archiwalna Strona