Archiwalna Strona Przelewice
Dziś jest: Środa 30 czerwca 2021, imieniny: Emilii i Lucyny
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

Nagrody i wyróżnienia

Certyfikat Fundacji Nasza Ziemia

Podziękowanie Związku Literatów Polskich Oddział w Szczecinie

Podziękowanie rodziny Sierków i Moszyńskich 

Cały tekst podziękowania >> TUTAJ

  


Podziękowanie dla Gminy Przelewice

Podziękowanie dla UG Przelewice

Podziękowanie dla UG Przelewice

Podziękowanie za udział w projekcie pn. "Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy gmin i organizacji pozarzadowych...."

Bieg Dnia Olimpijskiego - wydarzeniem Roku 2013

23 grudnia podczas Sesji Rady Powiatu Pyrzyckiego starosta Wiktor Tołoczko nagrodził osoby, które w bieżącym roku wniosły znaczący wkład w rozwój i promocję Powiatu Pyrzyckiego. Wyróżnienie w kategorii sportowej „Wydarzenie Roku 2013” odebrali Stanisław Kopeć i Marek Kibała za organizację „Biegu Dnia Olimpijskiego – Przelewice 2013”.

Statuetkę za „Projekt Roku 2013” wręczono Grzegorzowi Rogalewiczowi za budowę infrastruktury wędkarskiej na zbiornikach wodnych Sicina. Starosta Pyrzycki wyróżnił także Wojciecha Szmacha, któremu przekazał statuetkę „Nadzieja Roku 2013”. Nagrodę otrzymała również Sofia Ennaoui za zdobycie srebrnego medalu na Mistrzostwach Europy Juniorów w biegu przełajowym na 4000 m, które odbyły się w Belgradzie.

Podczas Sesji Pan Wójt podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do sprawnego zorganizowania dużego, dwudniowego wydarzenia w skali ogólnopolskiej, jaką był  „Bieg Dnia Olimpijskiego - Przelewice 2013", co w dużym stopniu przyczyniło się do promocji naszej gminy i regionu.

Cieszymy się z tego zaszczytnego wyróżnienia ! Jednocześnie wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych ciekawych inicjatyw promujących nasz region.

Anna Garzyńska

Paweł Leśniewski - >>fotogaleria

Nagroda w konkursie "O mobilne miasteczko ruchu drogowego"

22 listopada wójt gminy Marek Kibała odebrał nagrodę w konkursie edukacyjnym „O mobilne miasteczko ruchu  drogowego”. Celem konkursu było popularyzowanie wśród uczniów roweru jako bezpiecznego i ekologicznego środka lokomocji, jak również zasad bezpiecznego poruszania się po polskich drogach. Organizatorem konkursu była Zachodniopomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Wśród laureatów 10. wyróżnionych prac jest Gmina Przelewice. Fakt ten sprawia nam satysfakcję i jednoczenie pokazuje, że bezpieczeństwo uczniów jest dla nas ważnym zadaniem w programie edukacji realizowanym na terenie gminy. W przygotowaniu wniosku pomagał Waldemar Klemenski nauczyciel, osoba prowadząca zajęcia z wychowania komunikacyjnego we wszystkich szkołach na terenie gminy.

Więcej szczegółów o konkursie na stronie:
http://zwrbrd.pl/content/rozstrzygni%C4%99cie-konkursu
 

Gmina Przelewice laureatem w rankingu najlepszych samorządów opublikowanym przez "Rzeczpospolitą"

Podczas tegorocznej edycji Gmina Przelewice zajęła 26. miejsce w Polsce w kategorii gmin wiejskich (4 miejsce w województwie). W rankingu uzyskaliśmy dobry wynik 57,44 punktów. Od lidera w skali kraju Janowa Podgórnego dzieli nas jedynie 9,39 punktów, zaś od zwycięzcy w województwie zachodniopomorskim Stepnicy 9,21 punktów.  Z terenu powiatu pyrzyckiego wyróżniono jedynie naszą gminę.

Tegoroczny ranking został przeprowadzony w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmował wyłonienie samorządów, które w najlepszy sposób zarządzały finansami w latach 2009 – 2012 i najwięcej w tym czasie inwestowały. W tym etapie na podstawie danych z Ministerstwa Finansów dotyczących wszystkich samorządów w Polsce punktowane były: dynamika wzrostu wydatków majątkowych pomniejszonych o środki unijne w przeliczeniu na jednego mieszkańca, wartość środków UE w przeliczeniu na jednego mieszkańca, zadłużenie samorządu w stosunku do dochodów, nadwyżkę operacyjną w stosunku do dochodów, dynamikę wzrostu dochodów własnych, relację nakładów inwestycyjnych do przyrostu zadłużenia, dynamikę wzrostu wydatków ogółem na jednego mieszkańca, transport i łączność oraz ochronę środowiska.

Do drugiego etapu zakwalifikowano 564 samorządy, które zobowiązane były wypełnić ankietę, dzięki której Kapituła konkursu mogła wybrać zwycięzców. W tym gronie znalazły się 64 miasta na prawach powiatu, 250 pozostałych miast i gmin miejsko-wiejskich oraz 250 gmin wiejskich.
Ranking prowadzony jest przez „Rzeczpospolitą” od dziewięciu lat. Doceniane są w nim miasta i gminy, które prowadzą politykę zrównoważonego rozwoju, inwestują podnosząc standard życia mieszkańców i jakość usług publicznych, budują społeczeństwo obywatelskie i dbają o rozwój przedsiębiorczości.
______________________________________________
Źródło: Rzeczpospolita Nr 166 (9590) z dnia 18 lipca 2013

Podziękowanie Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego

Gmina Przelewice - wyróżniona za aktywne pozyskiwanie środków przez WFOŚiGW

Rok 2013 to dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie rok jubileuszowy. Fundusz w województwie zachodniopomorskim istnieje już od 20 lat. Dnia 05 czerwca 2013 r. w Teatrze Polskim w Szczecinie podczas jubileuszowej konferencji dokonano podsumowania wszystkich lat pracy przez Fundusz na rzecz ochrony środowiska. 

W uroczystości udział wziął Wiceminister Ochrony Środowiska Stanisław Gawłowski, Wojewoda Zachodniopomorski Marcin Zydrowicz, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski oraz przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych. Były podsumowania, podziękowania i odznaczenia. Naszą  Gminę reprezentował Wójt Gminy Marek Kibała.

WFOŚiGW w Szczecinie prowadzi działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej finansując realizowane w tym zakresie projekty, działania i inwestycje. Podczas  uroczystości przedstawiono efekty pomocy finansowej udzielonej beneficjentom podejmującym inicjatywy na rzecz czystszego środowiska w naszym regionie. Środki te pozwoliły m.in. na likwidacje mogielników, usunięcie wiele ton azbestu z dachów, powstanie nowych oczyszczalni ścieków i wodociągów. Dzięki tym środkom również służby bezpieczeństwa mogły zakupić nowoczesny sprzęt i pojazdy.

Uroczysta gala była także okazją do przyznania wyróżnień za pracę na rzecz ochrony środowiska dla pracowników funduszu oraz wszystkich Beneficjentów, którzy najbardziej aktywnie aplikowali do Funduszu po środki, przy pomocy których zrealizowali cenne działania na rzecz ochrony środowiska w naszym regionie.

Warto dodać, że Gmina Przelewice w ubiegłym roku otrzymała tytuł „Zachodniopomorski Lider Ekologii” w kategorii gmin wiejskich w zakresie edukacji ekologicznej i była wielokrotnie laureatem na najbardziej ekologiczną gminę, a ze środków Funduszu dofinansowaliśmy m.in. przedsięwzięcia:

  1.  Adaptacja pałacu na potrzeby Botanicznego Centrum Badawczo–Wdrożeniowe w Przelewicach (koszt dofinansowania z Funduszu 6.685.055 zł).
  2. Gazyfikacja Gminy Przelewice.
  3. Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Przelewicach.
  4. „Etap I - Budowa kanalizacji we wsi Laskowo - Topolinek wraz z przesyłem do Lucina” - Komponent C w ramach PAOW (koszt dofinansowania z Funduszu 140.000 zł).
  5.  Zainstalowanie przy PSP Jesionowo przydomowej oczyszczalni ścieków typu Bioclere B 30 (ze środków z Funduszu za otrzymaną nagrodę w konkursie pt. ,,Najbardziej ekologiczna gmina’’ - koszt dofinansowania 61.122 zł).
  6. Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA Mercedes Benz Axor 1833 A, 5000 l wody, 500 l środka pianotwórczego (koszt dofinansowania z Funduszu 150.000 zł).
  7. Usuwanie azbestu z budynków gospodarczych w Przywodziu (koszt dofinansowania z Funduszu 26.000 zł).
  8. Opracowanie dokumentacji na zadanie pn. „Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Przelewice” (ze środków Funduszu za otrzymaną nagrodę w konkursie pt. ,,Najbardziej ekologiczna gmina’’ - koszt dofinansowania 69.703 zł).
  9. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczną oczyszczalnią ścieków w Wołdowie” (koszt dofinansowania z Funduszu 94.775 zł).
  10. Redukcja emisji odorów w oczyszczalni ścieków w Przelewicach (koszt dofinansowania z Funduszu 24.400 zł).

Ponadto dofinansowano z Funduszu poprzez Spółkę Wodną „Miedwie Południe” przedsięwzięcie pn. Budowaoczyszczalni ściekóww Lubiatowiewraz zsystemem kanalizacjisanitarnej w Gminie Przelewice. Wiele również cennych przedsięwzięć z zakresu ochrony przyrody i edukacji ekologicznej dofinansowano z Funduszu dla Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach (łącznie na ten cel pozyskano środków w kwocie 967.372 zł).

To pozwoliło na zdobycie przez Gminę Przelewice zaszczytnego I miejsca pośród gmin, które otrzymały największe dofinansowanie z Funduszu w przeliczeniu na 1 mieszkańca, a łącznie z dotacji i pożyczek znaleźliśmy się na 3 miejscu. Średnia zdobytych dotacji w  przeliczeniu na 1 mieszkańca w naszej Gminie wynosi 2.137 zł. Ogromną radość sprawił nam fakt, iż docenione zostały prowadzone od lat działania inwestycyjne i edukacyjne służące ochronie środowiska naturalnego.

Pamiątkową statuetkę dla Gminy Przelewice Wójtowi Markowi Kibale wręczył Prezes Zarządu WFOŚiGW Jacek Chrzanowski.

To dla nas ogromne wyróżnienie i satysfakcja z osiągniętego sukcesu, a jednocześnie nowe wyzwania do podejmowania kolejnych przedsięwzięć na rzecz poprawy stanu środowiska.

Anna Garzyńska

Turystyczna Perełka Barlinka 2012

W Gminie Barlinek od pięciu już lat przyznawane są wyróżnienia dla osób i instytucji najbardziej wyróżniających się w kształtowaniu oferty turystycznej, nowych inicjatywach mających wpływ na komfort turysty czy też poprzez własne osiągnięcia, budujące pozytywną opinie o mieście Barlinek. Aby nawiązać do dawnej jego świetności postanowiono corocznie przyznawać tytuły „Turystycznej Perły Barlinka” i „Turystycznej Perełki Barlinka”. 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród laureatów „Turystycznej Perełki Barlinka” za 2012 r. w kategorii PROMOCJA  znalazł się również Wójt Gminy Przelewice Marek Kibała, za stworzenie tras Nordic Walking pod patronatem Europejskiej Stolicy Nordic Walking.

Zdaniem Pana Wójta bardzo cieszy fakt, iż tego typu wyróżnienie przypadło nam w zaszczycie, za co serdecznie dziękujemy. Z partnerską Gminą Barlinek współpracuje się nam bardzo dobrze, a to wyróżnienie jest bodźcem do jeszcze bardziej wytężonej współpracy oraz promocji walorów turystycznych, przyrodniczych i kulturowych obu gmin.

Szczegóły na stronie: http://barlinek24.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=5775

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Przelewice laureatem w rankingu najlepszych samorządów opublikowanym przez "Rzeczpospolitą"

Podczas tegorocznej edycji Gmina Przelewice zajęła 44. miejsce w Polsce w kategorii gmin wiejskich (3 miejsce w województwie) i 40. miejsce w kategorii pozyskiwania funduszy unijnych przez gminy wiejskie (3 miejsce w województwie).

Więcej na stronie:  http://przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/746.dhtml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Przelewice laureatem w rankingu "Wspólnoty" w kategorii gmin wiejskich

W 2010 r. Pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota” opublikowało najnowszy ranking wykorzystania środków zagranicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. W Polsce jest  1540 gmin wiejskich. W pierwszej dziesiątce rankingu znaleźli się reprezentanci województwa zachodniopomorskiego, a wśród nich Gmina Przelewice, która zajęła dziesiąte miejsce.

W  rankingu wzięto pod uwagę wskaźnik środków pozyskanych od przystąpienia Polski do UE w latach 2004-2009, a przede wszystkim skoncentrowano się na środkach z funduszy Unii Europejskiej, jako dominujących w całości środków pochodzenia zagranicznego. Jak podkreślają autorzy na dostępność środków unijnych ma wpływ wiele czynników. Wśród najważniejszych należy zauważyć aktywność władz lokalnych i umiejętność przygotowania dobrych wniosków. Ranking jest więc swoistym podsumowaniem i próbą bilansu Polski w Unii.

źródło: Wspólnota nr 45 z dnia 6 listopada 2010 r.

Nasze szkoły wśród laureatów konkursu ekologicznego w powiecie

9 czerwca 2010 r. w świetlicy Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Pyrzycach odbył się uroczysty finał VII edycji konkursu ekologicznego “Szukaj Rady na Odpady z PPK Pyrzyce’’.  Konkurs miał na celu zwrócenie większej uwagi na narastający problem ilości opakowań wyrzucanych do pojemników w każdym gospodarstwie domowym. Ma on wyrobić nawyk segregacji surowców nadających się do powtórnego przetworzenia w miejscu ich powstawania.

W ramach konkursu zbiórką objęto następujące rodzaje odpadów: papier, tworzywa sztuczne, szkło, puszki aluminiowe. Publiczne Gimnazjum w Przelewicach w powyższym konkursie zajęło 2 miejsce w powiecie, a Szkoła Podstawowa w Kłodzinie wyróżniona została za zbiórkę puszek aluminiowych, jako najlepsza szkoła w powiecie, która uzbierała 556 kg puszek. Zwycięscy otrzymali cenne nagrody.

Więcej informacji na stronie:

http://przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/379.dhtml

Gmina Przelewice - Najbardziej Ekologiczna Gmina

Dnia 14 września 2009 r. na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie odbyło się uroczyste wręczenie nagród  dla zwycięzców  VI edycji konkursu na „Najbardziej Ekologiczną Gminę 2007-2008” w woj. zachodniopomorskim. Wśród gmin miejskich i miejsko-wiejskich zwyciężył Kołobrzeg, Szczecinek zajął drugie miejsce, Police trzecie. Zwycięzca otrzymał w nagrodę 300 tys. zł, za drugie miejsce Szczecinek 200 tys. zł, a Police 100 tys. zł. W kategorii gmin wiejskich zwyciężyły: pierwsze  miejsce – gmina Kołobrzeg, drugie – gmina Malechowo, trzecie  gmina Przelewice, a  wyróżnienie zdobyła gmina Będzino.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Więcej na stronie:http://przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/192.dhtml

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Archiwalna Strona