Archiwalna Strona Przelewice
Dziś jest: Środa 30 czerwca 2021, imieniny: Emilii i Lucyny
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

Gminna Komisja Rozwiązywnia Problemów Alkoholowych Przelewicach

Zapraszamy na spotkania Grupy Samopomocowej

Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby na spotkania Grupy Samopomocowej dla osób żyjących w rodzinach z problemem alkoholowym. Jednocześnie informujemy, że istnieje też Grupa Wsparcia dla osób pijących szkodliwie lub tych, które nadużywają, bądź nadużywały alkoholu. Spotkaniom tym przewodniczy p. Mieczysław Kalinowski.

Spotkania odbywają się w Gminnym Centrum Kultury w Przelewicach w pierwszy i trzeci piątek miesiąca (godz. 18,00). W pierwszy piątek miesiąca w spotkaniu uczestnicy psycholog, terapeuta uzależnień, w tym od 16,00 do 18,00 możliwość uczestniczenia w spotkaniach indywidualnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach tel. 91/3913826. W uzasadnionych przypadkach istnieje też możliwość interwencji w miejscu zamieszkania po wcześniejszym uzgodnieniu z osobą prowadzącą.

 


Siedziba GKRPA mieści się w budynku Urzędu Gminy Przelewice tel. 91/5643 392 lub 93 wew. 26 czynna w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Osoba prowadząca sprawy GKRPA w Urzędzie Gminy:  Alicja Nowak

Przewodniczący GKRPA - Alicja Nowak

Zadania GKRPA:

 • Inicjowanie działań w zakresie:
 1. zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
 2. udzielania rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
 3. prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych przeciwdziałania narkomanii, w szczególności wśród dzieci i młodzieży;
 4. wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 • Inicjowanie działań w obszarze przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
 • Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w miejscu lub poza miejscem sprzedaży w kwestii zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z odpowiednimi uchwałami Rady Gminy w Przelewicach.

 

Do pobrania:

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu
 2. Kwestionariusz zgłoszeniowy
 3. Pozew o przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny
 4. Procedura cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z naruszaniem zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim

Zarządzenie nr 113/2015 Wójta Gminy Przelewice z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przelewicach:

do pobrania


Zarządzenie nr 26/2013 Wójta Gminy Przelewice z dnia 14 maja 2013 r. w sprawie zmiany składu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przelewicach:

do pobrania


ZARZĄDZENIE NR 95/11 

Wójta Gminy Przelewice  z dnia 06.12. 2011 r.

w sprawie powołania i regulaminu GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA   PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W PRZELEWICACH


Na podstawie art. 41 ust. 3 ,4 i 5 ustawy z dnia 26 października1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r.Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje  Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przelewicach w składzie:

 1. Ryszard Krauze
 2. Krystyna Nawój
 3. Mieczysław Kalinowski
 4. Natalia Kibała
 5. Alicja Nowak
 6. Dioniza Ogłoza
 7. Joanna Smolak-Benka
 8. Krzysztof Pięta

§ 2

Ustala się Regulamin działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przelewicach stanowiący załącznik nr 1 .


§ 3

Traci moc Zarządzenie Nr 80/2004 Wójta Gminy Przelewice z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


§ 4
 
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik Nr 1 - do pobrania
 

Zadzwoń
Wyslij SMS
Dodaj do Skype'a
Musisz mieć środki na koncie SkypeBezpłatnie przez Skype'a
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Archiwalna Strona