Archiwalna Strona Przelewice
Dziś jest: Środa 30 czerwca 2021, imieniny: Emilii i Lucyny
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

Wydarzenia

  

 

Wyjazd studyjny do wiosek tematycznych Gminy Postomino

W dniach 13-14 maja br. radni, sołtysi, członkowie stowarzyszeń i KGW oraz mieszkańcy z terenu gminy Przelewice wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Wiosek Tematycznych w Gminie Postomino woj. zachodniopomorskie.  Wyjazd zorganizowany był z inicjatywy Wójta Gminy Przelewice ze środków pozyskanych w ramach PPWOW z MPiPS. W ciągu dwóch dni wyprawy uczestnicy odwiedzili wioski tematyczne: Paproty i Podgórki oraz nadmorską miejscowość Jarosławiec.

 

Więcej informacji na stronie:

http://przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/676.dhtml

 


Z dniem 1 marca 2011 r.  zostaje wprowadzony nowy Regulamin przyznawania środków finansowych na organizację wizyt studyjnych w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie to będzie przeznaczone na projekty tematyczne mające  przyczynić się do wzmocnienia integracji społecznej, aktywizacji społeczności lokalnych i wzmocnienia ich potencjału. Więcej szczegółów na stronie: http://www.ppwow.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1633&Itemid=27

 

 


Konferencja podsumowująca PPWOW

28 października 2010 r. w Sali Sesyjnej Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbyła się konferencja pod hasłem „Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich – innowacje społeczne na wsi”. W konferencji oprócz wójtów, burmistrzów i koordynatorów z gmin uczestniczących w Programie, brali udział również przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz lokalni liderzy. Ze strony naszej gminy w konferencji udział wzięli: p. Marek Kibała – Wójt Gminy Przelewice, p. Maria Mroczkowska – Przewodnicząca Koła Emerytów, rencistów i inwalidów w Przelewicach, p. Elżbieta Koralewska – Prezes Stowarzyszenia „Bocianie gniazdo” i p. Anna Garzyńska – Koordynator PPWOW Gminy Przelewice.

Więcej informacji na stronie:

http://www.przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/499.dhtml


 

Podsumowanie PPWOW w Gminie Przelewice

12 października br. w Przelewicach odbyło się spotkanie dot. podsumowania działań realizowanych w ramach  PPWOW PIS w Gminie Przelewice.  W spotkaniu wzięli udział: Wójt Gminy p. Marek Kibała, Konsultant Regionalny PPWOW p. Krzysztof Musiatowicz, p. Malwina Kozera, pracownik Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie i przedstawiciele różnych grup społecznych. Była wśród nas też p. Agnieszka Odachowska Dyrektor LGD „Ziemia Pyrzycka”.

Więcej informacji na stronie:

http://www.przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/489.dhtml

 

 

 


 


Warsztaty utrwalania rezultatów osiągniętych podczas realizacji usług Integracji Społecznej

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) realizowany był na terenie gminy w okresie od 2008 do 2010 roku. Rok 2010 poświęcony był na kontynuacji działań w zakresie świadczenia usług integrujących społeczność lokalną, jaki i na utrwalaniu osiągniętych w tym zakresie rezultatów. W warsztatach utrwalania rezultatów uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych, sołtysi, pedagodzy, pracownicy jednostek samorządowych i pomocy społecznej oraz osoby realizujące usługi integracji społecznej.

W trakcie spotkania pracowano nad określeniem rezultatów, aktywności, a także korzyści materialnych i niematerialnych podczas realizacji usług. Pracowano również nad ustaleniem zmian zaobserwowanych w poszczególnych obszarach realizacji usług  i nad wskazaniem działań, które należy zrealizować w przyszłości.
A.G.

 


Wyjazdy na basen dla dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież ze wszystkich szkół  z terenu naszej  gminy  we wrześniu br. mogły skorzystać z bezpłatnych wyjazdów na basen. Było to możliwe dzięki wsparciu finansowemu ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich. W wyjazdach na basen łącznie udział wzięło 160 osób.

Głównym celem przedsięwzięcia było podjęcie działań pobudzających i integrujących do podejmowania inicjatyw zwiększających uczestnictwo dzieci i młodzieży wiejskiej w aktywnych formach kultury fizycznej. Zajęcia na basenie są dla wielu uczniów jedyną możliwością zdobycia i opanowania umiejętności pływackich dla celów użytkowych, rekreacyjnych i zdrowotnych.

Organizatorem wyjazdów na basen było Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy szanse” , a koordynatorem projektu p. Renata Kozicka.

Autor:
Anna Garzyńska

 

 


 

Złaz Ziemi Przelewickiej

W czwartkowe popołudnie, 09 września 2010 r., w sali sportowej przelewickiego gimnazjum, spotkali się na Złazie Ziemi Przelewickiej miłośnicy turystyki pieszej ze szkół podstawowych z: Kłodzina, Jesionowa, i Żukowa oraz z gimnazjum w Przelewicach, organizowanym przez Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy Szanse”. III Złaz był także ostatnim etapem i jednocześnie podsumowaniem projektu pt. „Włóczykije - czyli organizacja rajdów pieszych dla dzieci i młodzieży po najbliższej okolicy w okresie wakacji”, w ramach PPWOW. „Złazowicze” podzieleni na grupy, stanęli przed nie lada wyzwaniami, przygotowanymi przez organizatorów, a były to: ”Ubieranie Pani Jesieni”, „Hala jest nasza, czyli kto lepszy w sporcie”? oraz  „Cudze chwalicie, czy swoje znacie? - rozpoznawanie obiektów historycznych i przyrodniczych w naszej gminie na podstawie prezentacji komputerowej”.

Więcej informacji na stronie:

http://przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/461.dhtml

 

 


 

Seniorzy potrafią...

Usługi dla osób starszych realizowane w ramach Programu Integracji Społecznej w okresie od sierpnia 2008 r. do 10 września 2010 r. ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zaktywizowały dużą grupę osób starszych na terenie gminy Przelewice. Realizatorem usług było Stowarzyszenie „U Pana Boga za Piecem”, a koordynatorem p. Maria Mroczkowska tj. osoba, która okazała się wspaniałym organizatorem i liderem w zakresie działań na rzecz osób starszych. Warto dodać, że w drugiej połowie 2008 r. Pani Maria rozpoczęła realizację w/w usług, przy wsparciu merytorycznym ze strony Gminy.

W ramach usług integracji społecznej organizowano: zajęcia tematyczne np. z psychologiem, pielęgniarką środowiskową i innymi specjalistami w dziedzinie promowania zdrowego i higienicznego trybu życia, wyjazdy na basen, do kina i teatru, wycieczki nad morze i w inne atrakcyjne miejsca, a także inicjowano powstawanie grup wsparcia i pomocy sąsiedzkiej dla osób samotnych i przewlekle chorych. Było też zorganizowanych szereg różnego typu spotkań integracyjnych i okolicznościowych. Łączna wartość usług wyniosła 88.836,93 PLN.

Więcej informacji na stronie:

http://przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/460.dhtml

 


Wyjazd studyjny do Gminy Trzebiatów

W dniu 31 sierpnia br. grupa lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i jednostek organizacyjnych Gminy Przelewice, brała udział w wyjeździe studyjnym do Gminy Trzebiatów. Były to w większości osoby uczestniczące w realizacji usług integracji społecznej w ramach PPWOW.

W programie wyjazdu odbyło się spotkanie z aktywnymi przedstawicielami organizacji pozarządowych, które mogą poszczycić się już znacznymi osiągnięciami w dziedzinie m.in. integracji społecznej np. Krajowe Stowarzyszenie „ARAMIS” w Trzebiatowie, które reprezentowała p. Prezes Jolanta Mularczyk. Aktualnie Stowarzyszenie realizuje projekty w zakresie aktywizacji osób starszych, wsparcia rodziny w kryzysie oraz stwarzania szansy osobom zmarginalizowanym. Spotkaliśmy się w Klubie Garnizonowym w Trzebiatowie, gdzie prowadzone są pod okiem specjalistów warsztaty. Była to okazja do wymiany  doświadczeń i dobrych praktyk w przedmiotowym zakresie.

Więcej informacji na stronie:

http://przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/453.dhtml

 

 


 

Wakacje z „Wicherkiem”!!!

Z dniem 30 sierpnia br.  zakończone zostały zajęcia  realizowane w ramach  PPWOW.  LKS „Wicher” Przelewice przez okres 2 miesięcy wakacji prowadził zajęcia o tematyce sportowej pod nazwą „Rodzinna Akademia Sportu”.  W zajęciach ”zabawa z piłką”, prowadzonych przez p. Leszka Muskała, brało udział  ponad 20 osób. Ponadto organizowane były cotygodniowe spotkania weekendowe w gronie najbliższych celem zintegrowanie pokoleń.

Do ciekawszych spotkań należy zaliczyć mecze piłkarskie „Rodzice kontra dzieci” oraz rywalizację drużyny Pań z reprezentacją „Rodzinnej Akademii Sportu”.  Dużym powodzeniem cieszył się też Turniej „Mini Mistrzostwa Świata - Żuków 2010”, w którym udział wzięło 7 drużyn, z pośród których: pierwsze miejsce zajęła drużyna z Karska (Argentyna), drugie Żuków (Hiszpania), a trzecie drużyna z Lucina (Niemcy).

Wyróżnienia indywidualne otrzymali:
• najlepszy bramkarz - Mateusz Pytel (T. Howard - USA ),
• najlepszy piłkarz - Krystian Radzymiński (W. Sneijder - HOL),
• najładniejszą bramkę strzelił  - Patryk Szagański (L. Messi-ARG),
• król strzelców- Adam Sienkiewicz (S. Ramos -ESP).

Uczestnicy projektu „Rodzinna Akademia Sportu” brali też udział w wyjazdach integracyjnych. Pierwszy z nich to wyjazd do Szczecina na imprezę sportową dot. towarzyskiego spotkania piłkarskiego POLSKA-KAMERUN oraz „wyjazd nad wodę” do Choszczna na kajaki i inne atrakcje wodne.

Na spotkaniu  podsumowującym Projekt, oprócz miłej atmosfery i poczęstunku,  uczestnicy zajęć otrzymali pamiątkowe upominki, które przypominać im będą  wspaniałe chwile spędzone razem.

Autor: Leszek Muskała 

 

 

 


Wakacyjne turnieje sportowo-rekreacyjne w Żukowie

 

  W okresie wakacyjnym na boisku ORLIK w Żukowie odbyły się turnieje rekreacyjno-sportowe, a ostatni z pośród nich w salce katechetycznej na plebanii, ze względu na warunki atmosferyczne. Cieszył się też, jak i wcześniejsze bardzo dużym zainteresowaniem. Organizatorem imprez rekreacyjno-sportowych, realizowanych w ramach środków PPWOW, było Stowarzyszenie „U Pana Boga za piecem”.

Więcej informacji na stronie:

http://przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/449.dhtml

 

 


 

Festyn integracyjny w Lucinie 

28 sierpnia br. w Lucinie odbył się  Festyn integracyjny. Organizatorem imprezy było Stowarzyszenie „Bocianie Gniazdo” przy wsparciu Wójta Gminy i LGD „Ziemia Pyrzycka”. Organizatorzy przygotowali bogaty w atrakcje program imprezy, a dla wszystkich uczestników poczęstunek. Festyn integracyjny dofinansowany był ze środków PPWOW.

 Pani Elżbieta Kordalewska Prezes Stowarzyszenia "Bocianie Gniazdo” rozpoczynając imprezę, życzyła wszystkim miłej i dobrej zabawy. Podziękowała również tym, którzy aktywnie włączyli się w prace przygotowawcze, w tym członkiniom Stowarzyszenia i p. Zenonie Pędzisz za ciekawą dekorację sceny.

 

  Więcej informacji na stronie:

http://przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/448.dhtml

 

 


Wszystko jest trudne zanim stanie się proste

Dnia 25 sierpnia br. w tut. Urzędzie odbyły się warsztaty pt. "Wszystko jest trudne zanim stanie się proste", które prowadziła p. Ewa Wróbel. Celem warsztatów było m.in. zdobycie podstawowych umiejętności w dziedzinie pisarstwa i dziennikarstwa, a także zapoznanie się ze współczesnymi trendami i środkami masowego przekazu, jakimi są m.in.: strony internetowe, blogi i portale społecznościowe.

                       Więcej informacji na stronie:

   http://www.przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/447.dhtml

 


 Turniej Rodzinny w Laskowie

22 sierpnia br. odbyły się uroczystości  z okazji odpustu w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i  Festynu Rodzinnego w Laskowie. Organizatorami imprezy byli: Sołtysi i Rady Sołeckie z:  Laskowa i Równa, a współorganizatorami: p. Marek Kibała Wójt Gminy Przelewice i ks. Jerzy Brocławik Proboszcz Parafii pw. św. Wojciecha BM w Barlinku. Uroczystą  Mszę św. odpustową koncelebrował i Słowo Boże wygłosił ks. Jerzy Brocławik, a o jej oprawę muzyczną zadbała Orkiestra Brata Edmunda Sobisia pod kierunkiem Marka Jastrzębskiego z Towarzystwa Chrystusowego w Szczecinie.

 

Więcej informacji na stronie:

http://przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/444.dhtml

 

 


Wodne atrakcje dla uczestników zajęć świetlicowych 

Podczas ostatniego weekendu dzieci i młodzież ze świetlic środowiskowych w Topolinku i Lucinie mogli wypróbować swoich sił w sportach wodnych. W dniu 20 sierpnia br. wraz z uczestnikami projektu pn. „Rodzinna Akademia Sportu” udali  się do Choszczna, gdzie oprócz pływania na kajakach po Jeziorze Klukom, mogli wziąć udział w zabawie na plaży i wspólnie popływać. Była też okazja do zwiedzenia miasta.

 

Więcej informacji na stronie:

http://przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/445.dhtml

  


Zaproszenie dla Mieszkańców Gminy Przelewice

 

 

 

 


 Od wiedzy do doświadczenia

Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy szanse” od czerwca do końca sierpnia 2010 r. realizuje projekt pt. „Od wiedzy do doświadczenia- spotkania rodzinne”, który  finansowany jest ze środków PPWOW.  Koordynatorami projektu są: Natalia Kibała i Teresa Cepa.

 

Więcej informacji na stronie:

http://przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/424.dhtml

 

 


Rola współczesnej kobiety

W dniu 18.08.2010 r. w Lucinie odbyły się warsztaty pt. „Rola współczesnej kobiety".  Warsztaty miały na celu pokazanie Paniom jak należy nieustannie rozwijać poczucie własnej wartości podnosząc  swoją samoocenę. Spotkanie zostało przeprowadzone w formie ćwiczeń, co zachęciło uczestniczki do aktywnego udziału. Panie uczyły się jak planować cele i dążyć do ich realizacji, jak pesymistyczne myślenie zamieniać na optymistyczne patrzenie na świat, a także rozwiązywały profil osobowości.

W warsztatach uczestniczyły Panie w różnym wieku, co nie było przeszkodą aby przyjemnie  razem spędzić czas, wymieniać  swoimi doświadczeniami i planami związanymi z rozwojem ich miejscowości.

Każda z  uczestniczek warsztatów jest wyjątkową osobą, każda z nich ma talenty, które warto doskonalić i ciągle szukać nowych, aby czuć się dobrze ze samą sobą i pomagać innym.

Autor:
Małgorzata Pawłowska

 

 


 

Warsztaty rękodzielnictwa w Przelewicach

Przez cały okres wakacji 2010 r. w miejscowości Przelewice odbywają się cotygodniowe warsztaty z rękodzielnictwa przeznaczone dla mieszkańców Gminy Przelewice, a finansowane dzięki wsparciu uzyskanemu w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, organizowane przez Fundację Live Art.

 

 Więcej informacji na stronie:

 http://www.przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/440.dhtml

 


 

 Spotkanie integracyjne przy kościele

15 sierpnia  2010 r. przy kościele w Żukowie odbyło się spotkanie integracyjne, w którym uczestniczyli mieszkańcy Żukowa i Karska. Były wspólne śpiewy, pieczenie kiełbasek, ciekawe gry i zabawy integracyjne, w których wszyscy, począwszy od maleńkich dzieciaczków  do osób starszych, chętnie brali udział. Najbardziej aktywne osoby nagrodzono. Ponadto dla osób zainteresowanych odbyła się nauka z podstaw prawidłowego chodzenia z kijkami Nordic Walking.

 Więcej informacji na stronie:

http://www.przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/438.dhtml

 


Babski wieczór

12 sierpnia 2010 r. w Przelewicach odbyły się warsztaty pt. „Babski Wieczór” realizowane przez Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pyrzycka” w ramach projektu PPWOW „Nowe Umiejętności – Nową Szansą na Rozwój”. Celem warsztatów była promocja zdrowego stylu życia i podniesienie samooceny oraz wzmocnienie pewności siebie m.in. poprzez naukę makijażu. Panie mogły dowiedzieć się jak krok po kroku wykonać profesjonalny makijaż, jak dobrać kolory do swojego typu urody i wieku oraz co powinny, a czego nie powinny robić podczas codziennej pielęgnacji.

 

 Więcej informacji na stronie:

http://www.przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/436.dhtml

 


 Włóczykije - organizacja rajdów pieszych

W czasie tegorocznych wakacji uczniowie Publicznego Gimnazjum w Przelewicach brali udział w projekcie: „Włóczykije – organizacja rajdów pieszych dla dzieci i młodzieży po najbliższej okolicy w okresie wakacji”.
Projekt realizowany był w ramach środków PPWOW, a jego celem było zwiększenie aktywności ruchowej młodzieży, zainteresowanie zabytkami i ciekawymi przyrodniczo miejscami w najbliższej okolicy oraz integracja młodzieży z różnych środowisk.

 Więcej informacji na stronie:

                                 http://www.przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/429.dhtml

 

 


 

Aktywni Seniorzy z terenu gminy Przelewice

 

W lipcu br. dla osób starszych z terenu naszej gminy zorganizowano wyjazdy integracyjne, m.in. do Szczecina i Kołobrzegu oraz na basen do Gryfina. Uczestnicy wyjazdu do Szczecina mogli poznać historię miasta i zaobserwować jakie zmiany nastąpiły w jego rozwoju. Duże ich zainteresowanie, oprócz ciekawych eksponatów w  muzeum, wzbudziły szczecińskie podziemia i zwiedzanie Katedry pw. św. Jakuba Apostoła. Była też możliwość uczestnictwa w Jarmarku Jakubowym i zwiedzania Jasnych Błoni. Dodatkową atrakcją był przejazd statkiem po porcie. Z kolei nad morzem też było ciekawie, gdyż oprócz relaksującego spaceru po plaży zwiedzili inne atrakcyjne miejsca w  Kołobrzegu np. latarnię morską, Muzeum Oręża Polskiego i stare miasto. Warto dodać, że niektórzy z uczestników wycieczki, nad morzem byli po raz pierwszy.

 Więcej informacji na stronie:

www.przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/421.dhtml 

 


 

Turniej Rodzinny "Aktywnie i zabawowo"

Dnia  24 lipca br. odbył się Turniej Rodzinny „Aktywnie i zabawowo”, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Aktywne Przelewice”. Ze względu na aurę pogodową, impreza odbyła się na sali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Przelewicach.

Podczas Turnieju  można było sprawdzić się w takich konkurencjach jak: robienie sałatki owocowej, konkurs na najdłuższą obierkę z jabłka i na najładniejszą rodzinną pajdę chleba, taniec na macie oraz w różnych innych rozgrywkach sprawnościowych. Zainteresowaniem cieszyła się też  konkurencja  pn. pchnięcie kulą kominiarską,  przeprowadzona przez kominiarza Pana Henryka Ciesielskiego, który ufundował dla zwycięzców bardzo fajne nagrody.  Dodatkową atrakcją był  tzw.„ Kącik dla najmłodszych”, w którym każdy maluch mógł zająć się czymś interesującym np. lepieniem z masy solnej, wykonywaniem różnego rodzaju prac plastycznych. Była też zabawa z chustą animacyjną. Na zakończenie odbył się pokaz prostych doświadczeń chemicznych, z produktów dostępnych w każdym gospodarstwie domowym.

 Więcej informacji na stronie:

www.przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/419.dhtml


 

 Piknik przy kościele w Żukowie

W sobotnie popołudnie 24 lipca br. przy kościele w Żukowie odbył się  piknik dla naszych Parafian. Ze względu na warunki atmosferyczne część artystyczną imprezy przeniesiono do kościoła. Kościół okazał się fantastycznym miejscem na wspólną integrację Parafian i zaproszonych gości. W spotkaniu uczestniczyli również: ks. prof. Antoni Tomala z Częstochowy, siostra Barbara i nasz Proboszcz ks. Mirosław Gębicki. Dla wszystkich uczestników pikniku zapewniono poczęstunek. Organizatorem przedsięwzięcia, finansowanego ze środków PPWOW, było Stowarzyszenie „U Pana Boga za Piecem”. 

Więcej informacji na stronie:

www.przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/417.dhtml

 


Nordic Walking - to ciekawy sposób na spędzenie czasu wolnego

22 lipca br., z inicjatywy Stowarzyszenia „U Pana Boga za Piecem”, odbyło się spotkanie integracyjne w Gospodarstwie agroturystycznym w Łubiance. Czekało tam na nas wiele atrakcji. Osoby dorosłe mogły, pod okiem trenerek: Lidii Wawrzynowicz i Katarzyny Milcarek, poznać podstawy Nordic Walking oraz uczestniczyć w wyprawie z kijkami do pobliskiego lasu. Natomiast dzieci mogły korzystać z różnych gier i zabaw integracyjne. Był też wspólny posiłek, gdzie w miłej atmosferze prowadzono rozmowy, podczas których otrzymaliśmy wskazówki, m.in. jak systematyczny trening z kijkami Nordic Walking ma pozytywny wpływ na stan naszego zdrowia, a także wymieniliśmy się wzajemnymi doświadczeniami o różnego typu podejmowanych przez nas inicjatywach.

 

Więcej informacji na stronie:

www.przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/415.dhtml

 

 

 


 

Poznajemy nasze okolice i wspólnie się integrujemy 

Mieszkańcy Żukowa i pobliskich okolic, w niedzielne upalne popołudnie 11 lipca br., mieli okazję,  oprócz  wspólnych gier i zabaw na placu kościelnym w Żukowie, poznać ciekawą historię naszej gminy i regionu.  Było to możliwe dzięki wykładowi Pana Janusza Gajowniczka. Przedstawił w bardzo przystępny i interesujący sposób ważne wydarzenia historyczne, jakie miały miejsce na naszych ziemiach, począwszy od epoki kamienia łupanego do czasów współczesnych. Wielu z nas, choć mieszka tu od urodzenia, nie zna historii własnej miejscowości. Warto więc rozbudzać tego typu zainteresowania, nie tylko u osób dorosłych, ale przede wszystkim u dzieci, by z ciekawej historii naszych przodków wyciągać odpowiednie wnioski na przyszłość i nie powielać tych samych błędów.

Więcej na stronie:

http://www.przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/406.dhtml

 

 


 

Zaproszenie do uczestnictwa w spotkaniach integracyjnych

Stowarzyszenie „U Pana Boga za Piecem” informuje, że w ramach Projektu pn. „Aktywna integracja mieszkańców obszarów wiejskich” w okresie wakacji br. organizowane będą:

 • 11.07.  i  31.08.2010 r. - Gry i zabawy integracyjne w plenerze (punkt zbiorczy przy kościele - godz.17:00),
 • 22.07.2010 r. -  Wyjazd integracyjny  do  Gospodarstwa  agroturystycznego w Bogdanowie – Szkoła Nordic Walking (punkt zbiorczy na przystanku w Żukowie - godz. 14.00),
 • 24.07.2010 r. – piknik przy kościele pw. Świętej Trójcy w Żukowie - godz. 17.00,
 • 18, 31 lipca i 8, 21 sierpnia 2010 r. – Turnieje sportowo-rekreacyjne na  boisku ORLIK w Żukowie, w ramach których odbędą się:

* Turnieje: siatkarskie i piłki nożnej dla młodzieży i dorosłych,

* Turniej mini-tenisa stołowego dla dzieci,

*  Rodzinne gry i zabawy na wesoło.

(rozpoczęcie godz.15.00)

W programie w/w imprez przewidziano wiele atrakcji, a dla aktywnych uczestników nagrody.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zaproszenie na warsztaty kulinarne

Zapraszamy na warsztaty pt. ,,Potrawy regionalne - promocja produktu”, które odbędą się  w dniu

29 lipca br. o godz. 18.00

w budynku Szkoły Podstawowej w Kłodzinie

Warsztaty realizowane są ze środków PPWOW, a prowadzić je będzie p. Krzysztof Wika – specjalista ds. produktów regionalnych.

Celem warsztatów jest przedstawienie zasad przygotowania i promocji produktów regionalnych oraz tradycyjnych, połączonych   z  ich degustacją.


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

 


 

Turniej sportowo-rekreacyjny

Lato kalendarzowe i wakacje już w pełni, ale nie przeszkodziło to w przeprowadzeniu letniego Turnieju sportowo-rekeracyjnego, który odbył się 18 lipca 2010r. na boisku ORLIK w Żukowie.  Turniej jest częścią programu „Aktywne integracja mieszkańców obszarów wiejskich”.  Zorganizowało go Stowarzyszenie „U Pana Boga za piecem” w ramach środków PPWOW. 

 

Więcej informacji na stronie:

 http://www.przelewice.pl/aktualnosci/pokaz/409.dhtml

 

 

 

 


 

Raport z Oceny Ofert 

złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie nr 02/2010 do składania ofert, ogłoszone przez Wójta Gminy Przelewice z dn. 07.07.2010 r.:

http://bip.przelewice.pl/strony/2386.dhtml

 

 

 

 


Zapraszamy do udziału w warsztatach z rękodzielnictwa

Fundacja Live Art zaprasza wszystkie chętne osoby (dzieci, młodzież, rodziny i osoby starsze) do udziału w bezpłatnych warsztatach rękodzielnictwa w ramach Programu Integracji Społecznej PPWOW pn.: „Promowanie rękodzielnictwa i innych umiejętności zwiększających szanse znalezienia alternatywnych źródeł dochodu, w tym m.in. wspieranie i promowanie twórczości oraz  tradycji ludowej” .


Zajęcia odbywają się w okresie od 9 lipca do 27 sierpnia 2010r.
w każdy piątek godz. 18:00
Miejsce: Przelewice 20 (dworek)


Tematy zajęć:
- malowanie na drewnie,
- malowanie na płótnie,
- rysowanie,
- rysowanie na szkle,
- rękodzielnictwo
i wiele innych atrakcji!


Zapewniamy zimne napoje i miłą atmosferę!

 

 

 

 


 Przelewice;07.07.2010 r.

Zaproszenie nr 02/2010 do składania ofert  na realizację usług integracji społecznej

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Przelewice uzyskała dotację w wysokości 314.005,05 PLN. Łączna wartość zawartych umów w ramach konkursu nie może przekroczyć przeznaczonej na konkurs kwoty 18.775,72 PLN.

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Przelewice, (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

Uwaga!

Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy działań realizowanych w ramach PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów,
 • usługa będzie realizowana w partnerstwie  z innymi usługodawcami.


1. SPOTKANIE INFORMACYJNE
Spotkanie   informacyjne  dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Przelewicach w dniu 09.07.2010 r. o godz. 13:00.

2. PROCEDURA
Zgodnie z § 3 pkt 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa, w związku z art. 4 ust. 1 lit. „a” Ustawy z dnia  29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) wybór usługodawcy odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem:  http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług, jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.


3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (szczegółowy opis usługi)
OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

WARIANTY
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

KATEGORIA I. USŁUGI ŁĄCZONE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, OSÓB STARSZYCH ORAZ RODZIN

Cel realizowanej usługi: Wspieranie i realizowanie inicjatyw oddolnych na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej.

 1. Tworzenie nowych przedsięwzięć kulturalnych o znaczeniu lokalnym i regionalnym np. działania ukierunkowane na organizowanie spotkań tematycznych i konkursów z nagrodami.
 2.  Usługi rekreacyjno-integracyjne w zakresie ożywienia lokalnych tradycji i więzi społecznych, obrzędów ludowych oraz pozyskiwania liderów działających na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.
 3. Promowanie najlepszych praktyk np. usług, aktywności m.in. poprzez publikację broszury pn. „Dobre praktyki na terenie gminy Przelewice – liderzy sołectw” oraz wyróżnienia dla najbardziej aktywnych osób, realizujących usługi integracji społecznej.
 4. Wspomaganie  nowo  powstałych  organizacji  pozarządowych  poprzez  stałe  doradztwo i wsparcie.

Termin realizacji  usługi: od dnia podpisania umowy do 10.09.2010 roku. Podstawą płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek, zdefiniowanych jako 1 godzina faktycznie zrealizowanej usługi.

 

Więcej informacji o konkursie na stronie:

www.bip.przelewice.pl  - zakładka "Ogłoszenia"  

 

 


 Konferencja podsumowująca projekt pn. "Animator i lider społeczny aktywności lokalnej"

W dniu 29 czerwca  2010 r. w Przelewicach odbyła się konferencja podsumowująca udział w projekcje lokalnych liderów z terenu gminy Przelewice, połączona z warsztatami nt. "Wspólnie możemy więcej". Projekt finansowany był ze środków PPWOW. Udział w konferencji wzięli: Aleksandra Głodek-specjalista ds. projektów,  Agnieszka Odachowska – dyr. Biura Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pyrzycka” i  Małgorzata Piekutowska –dyr. biura Stowarzyszenia „Lider Pojezierza” oraz Anna Garzyńska Koordynator PIS z terenu gminy Przelewice.

Podczas konferencji dokonano podsumowania projektu pn. "ANIMATOR I LIDER SPOŁECZNY AKTYWNOŚCI LOKALNEJ".  Z kolei w trakcie zajęć warsztatowych  poruszono wiele kwestii związanych z działalnością liderów w swoich lokalnych środowiskach, podsumowano spotkanie integracyjne w Rzepnowie. Omówiono również udział w Konkursie "Nasze Kulinarne Dziedzictwo - Smaki Regionów” w Szczecinie, a także wyjazd integracyjny kobiet.

W imieniu Stowarzyszenia LGD "Ziemia Pyrzycka" wszystkim liderom  serdecznie dziękujemy za udział w cyklu szkoleń,  a p. Markowi Kibale  Wójtowi Gminy Przelewice za pomoc w organizacji warsztatów.

Autor:
Agnieszka Odachowska

 

 

 


Zaproszenie do uczestnictwa w warsztatach

 

Zapraszamy rodziców, dzieci i osoby dorosłe na spotkanie warsztatowe, które odbędzie się w Świetlicy Środowiskowej w Przywodziu dnia 28.06.2010 r. (poniedziałek) o godz. 17:00. Zajęcia realizowane będą w ramach projektu „Od wiedzy do doświadczenia - spotkania rodzinne”.

 

W programie zajęć warsztatowych:

 • poczucie własnej wartości w rodzinie,
 • zalety i wady w funkcjonowaniu mojej rodziny,
 • konkursy, gry i zabawy rodzinne.

Zajęcia prowadzone będą przez pedagogów szkolnych: Natalię Kibałę i Teresę Cepę. W trakcie spotkania dla wszystkich uczestników przewidziany poczęstunek.

 

Serdecznie zapraszamy!


Organizatorzy:
Przelewickie Stowarzyszenie 

Edukacyjne „Wyrównajmy szanse”

 

 


 

Raport z oceny ofert do konkursu nr 03/2010 z dn. 21.06.2010 r.

 

  na realizację usług Integracji Społecznej o wartości nieprzekraczającej 2000 euro 

do pobrania

 

 


 

 

Raport z oceny ofert do konkursu nr 04/2010 z dn. 21.06.2010 r.

  na realizację usług Integracji Społecznej o wartości nieprzekraczającej 2000 euro 

 

do pobrania

 

 

 


 

 

                                                                                                                                                                         Przelewice, dnia 18.06.2010 r.

 

ZAPROSZENIE Nr 05/2010


do składania ofert na realizację usług Integracji Społecznej o wartości nieprzekraczającej 2000 euro

 

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Przelewice uzyskała dotację w wysokości 293.143,14 PLN. Łączna wartość zawartych umów w ramach konkursu nie może przekroczyć przeznaczonej na konkurs kwoty 2.718,19 PLN.


1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Przelewice, (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do złożenia ofert mających na celu świadczenie usług integracji społecznej Gminy  spośród usług opisanych poniżej.

 

2. PROCEDURA
W OPARCIU O PROCEDURĘ CPP (ang) Community Participation In Procurement -udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem:  http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług, jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

3. Zakres zamówienia usługi


KATEGORIA I.
USŁUGI ŁĄCZONE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, OSÓB STARSZYCH ORAZ RODZIN

Cel realizowanej usługi: Wspieranie i realizowanie  inicjatyw oddolnych  na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej, w tym m.in. poprzez wspieranie i rozwój potencjału społecznego w dziedzinie twórczości oraz tradycji ludowej.


Część 1.    Zorganizowanie imprezy kulturalnej np. turniej rodzinny, odkrywanie i promocja talentów.

 

Termin realizacji  usługi: od dnia podpisania umowy do 10.09.2010 roku.
Na realizację tej usługi przeznacza się maksymalnie kwotę 2.718,19 PLN. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy na realizację w/w usług z więcej niż jednym usługodawcą.
Beneficjenci usługi (odbiorcy): dzieci, młodzież i osoby dorosłe, w tym rodziny z terenu gminy Przelewice.
 

Więcej informacji o konkursie na stronie:

www.bip.przelewice.pl  - zakładka "Ogłoszenia"

 

 


  

 Przelewice, 11.06.2010 r.

 

ZAPROSZENIE Nr 04/2010


do składania ofert na realizację usług Integracji Społecznej o wartości nieprzekraczającej 2000 euro
W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Przelewice uzyskała dotację w wysokości 293.143,14 PLN. Łączna wartość zawartych umów w ramach konkursu nie może przekroczyć przeznaczonej na konkurs kwoty 5.554,32 PLN.


1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Przelewice, (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do złożenia ofert mających na celu świadczenie usług integracji społecznej Gminy  spośród usług opisanych poniżej.

 

2. PROCEDURA
W OPARCIU O PROCEDURĘ CPP (ang) Community Participation In Procurement -udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: 
http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług, jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

 

 

 

 

3. Zakres zamówienia usługi
KATEGORIA I. USŁUGI NA RZECZ OSÓB STARSZYCH


Cel realizowanej usługi:


Część 1.  Działania z zakresu aktywizacji i integracji osób starszych oraz podejmowanie i wspieranie działań integracyjnych.


Popularyzacja zasad zdrowego stylu życia m.in. poprzez świadczenie usług edukacyjnych i rekreacyjnych wśród osób starszych, w tym niepełnosprawnych np. organizacja spotkań integracyjnych ze środowiskiem zamieszkania, zajęć upowszechniających dziedzictwo kulturowe, wyjazdów integracyjnych na basen, do kina, teatru i w inne ciekawe miejsca. Termin realizacji  usługi: od dnia podpisania umowy do 10.09.2010 roku.
Na realizację tej usługi przeznacza się maksymalnie kwotę 5.554,32 PLN. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy na realizację w/w usług z więcej niż jednym usługodawcą. Beneficjenci usługi (odbiorcy): osoby starsze, w tym samotne i niepełnosprawne z terenu gminy. Miejsce realizacji usługi: Zamawiający umożliwia Usługodawcy korzystanie z budynków będących własnością  gminy do celów wykonywania zamawianych usług określonych w zaproszeniu na zasadach ogólnych.

 

Więcej informacji o konkursie na stronie:

www.bip.przelewice.pl  - zakładka "Ogłoszenia"

 

 


 

Przelewice, dnia 10.06.2010 r.

ZAPROSZENIE Nr 03/2010


do składania ofert na realizację usług Integracji Społecznej o wartości nieprzekraczającej 2000 euro 

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Przelewice uzyskała dotację w wysokości 293.143,14 PLN. Łączna wartość zawartych umów w ramach konkursu nie może przekroczyć przeznaczonej na konkurs kwoty 5.017,25 PLN.

1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Przelewice, (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do złożenia ofert mających na celu świadczenie usług integracji społecznej Gminy  spośród usług opisanych poniżej.

2. PROCEDURA
W OPARCIU O PROCEDURĘ CPP (ang) Community Participation In Procurement -udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: 
http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług, jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

3. Zakres zamówienia usługi
KATEGORIA I. USŁUGI ŁĄCZONE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, OSÓB STARSZYCH  ORAZ RODZIN

 

Cel realizowanej usługi: Wspieranie i realizowanie  inicjatyw oddolnych  na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej, w tym m.in. poprzez wspieranie i rozwój potencjału społecznego w dziedzinie kulinarnej, rękodzielnictwa.


Część 1.    Zorganizowanie warsztatów dot. zasad wytwarzania i promocji produktów regionalnych oraz imprezy integracyjnej podsumowującej projekt. Termin realizacji  usługi: od dnia podpisania umowy do 10.09.2010 roku.
Na realizację tej usługi przeznacza się maksymalnie kwotę 5.017,25 PLN. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy na realizację w/w usług z więcej niż jednym usługodawcą. Beneficjenci usługi (odbiorcy): dzieci, młodzież i osoby dorosłe, w tym rodziny z terenu gminy Przelewice. Miejsce realizacji usługi: Zamawiający umożliwia Usługodawcy bezpłatne korzystanie z lokali, będących własnością  gminy do celów wykonywania zamawianych usług określonych w zaproszeniu po wcześniejszym uzgodnieniu.

 Przelewice, dnia 11.06.2010 r.

Więcej informacji o konkursie na stronie:

www.bip.przelewice.pl  - zakładka "Ogłoszenia"

 


 

Przelewice, 08.06.2010 r.

 

ZAPROSZENIE Nr 02/2010


do składania ofert na realizację usług Integracji Społecznej o wartości nieprzekraczającej 2000 euro

 

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Przelewice uzyskała dotację w wysokości 293.143,14 PLN. Łączna wartość zawartych umów w ramach konkursu nie może przekroczyć przeznaczonej na konkurs kwoty 7.934,76 PLN.


1. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Przelewice, (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do złożenia ofert mających na celu świadczenie usług integracji społecznej Gminy  spośród usług opisanych poniżej.

 

2. PROCEDURA
W OPARCIU O PROCEDURĘ CPP (ang) Community Participation In Procurement -udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: 
http://www.ppwow.gov.pl. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług, jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

 

 

3. Zakres zamówienia usługi

KATEGORIA I. USŁUGI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


Cel realizowanej usługi:  Zagospodarowanie czasu wolnego i rozwijanie zdolności dzieci i młodzieży  z terenu gminy Przelewice w czasie wakacji.


Część 1. Działania z zakresu organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
Stworzenie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego dla min. 25-osobowej grupy w okresie od 20 czerwca 2010 r. do 31 sierpnia 2010 r. m.in. poprzez organizację atrakcyjnych zajęć, kółek zainteresowań, konkursów, imprez sportowo-rekreacyjnych połączonych z wyjazdami integracyjnymi np. na basen lub nad morze oraz innych wspierających wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, w tym osoby niepełnosprawne.
Termin realizacji  usługi: od dnia podpisania umowy do 31.08.2010 r.
Na realizację tej usługi przeznacza się maksymalnie kwotę 6.137,32 PLN. Zamawiający zastrzega sobie prawo do podpisania umowy na realizację w/w usług z więcej niż jednym usługodawcą.
Beneficjenci usługi (odbiorcy): dzieci i młodzież  z terenu gminy.
Miejsce realizacji usługi: Zamawiający umożliwia Usługodawcy korzystanie z budynków będących własnością  gminy do celów wykonywania zamawianych usług określonych w zaproszeniu na zasadach ogólnych.

Więcej informacji o konkursie na stronie:

www.bip.przelewice.pl  - zakładka "Ogłoszenia"

 


 

 

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że w ramach Projektu pn. „Aktywna integracja osób starszych”  ze środków PPWOW organizowane jest spotkanie integracyjne dla osób starszych, które odbędzie się w dniu 18 maja 2010 r. w Domu Weselnym „GRACJA” w Żukowie (rozpoczęcie godz. 11:30).

 

 

 

Serdecznie zapraszamy !

 

 


 

FUNDUSZ SOŁECKI - WARSZTATY

 

 W dniu 11 maja 2010 r. w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Przelewicach odbył się pierwszy cykl szkoleń w ramach aktywizacji lokalnych liderów ze środków Programu Integracji Społecznej. Szkolenie prowadzili: Szymon Osowski - ekspert prawny Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich oraz Agnieszka Odachowska – Dyrektor Biura Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pyrzycka”, a uczestnikami byli liderzy z terenu gminy.

 

Celem spotkania było omówienie możliwości jakie otwierają się przed mieszkańcami poszczególnych sołectw w związku z wejściem w życie ustawy o Funduszu Sołeckim oraz przyjęciem przez Radę Gminy uchwały o wyodrębnieniu środków na Fundusz Sołecki z budżetu gminy. 
Dzięki wyodrębnieniu tych środków z budżetu gminy jest szansa na rozwiązanie wielu problemów w sołectwach.  Budując partnerską współpracę poprzez  realizację oddolnych inicjatyw mieszkańców można wpływać na rozwój całej gminy. W ten sposób mieszkańcy sołectw mogą likwidować lokalne szarości. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w warsztatach i zapraszamy na kolejne spotkania.

 

Wójt Gminy
mgr Marek Kibała

 

 

 


Od starości do młodości, a tradycja wciąż w nas gości

 

 

18 grudnia 2009 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Jesionowie odbyło się Spotkanie Wigilijne, na które zaproszeni zostali wszyscy mieszkańcy Jesionowa i pobliskich okolic oraz przedstawiciele władz lokalnych. Spotkania Wigilijne w PSP Jesionowo to już tradycja, a tegoroczne było podsumowaniem projektu pn. „Od starości do młodości, a tradycja wciąż w nas gości”, realizowanego w ramach Programu Integracji Społecznej.

 

Projekt w szczególności obejmował: uczestnictwo 30-osobowej grupy dzieci i młodzieży w zajęciach warsztatowych, które rozpoczęły się w listopadzie 2009 r.  i ok. 200-osobowej grupy mieszkańców w Spotkaniu Wigilijnym. W ramach zajęć warsztatowych przygotowano m.in. przedstawienie jasełkowe, tradycyjne pierniki, dekoracje świąteczne, w tym stroiki, własnoręcznie wykonane na szydełku aniołki i inne ozdoby choinkowe. Podczas zajęć była też okazja do przygotowania potraw wigilijnych i poznania tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

 

W trakcie przedstawienia jasełkowego, w wykonaniu uczniów szkoły, wszyscy uczestnicy spotkania mieli okazję przeżyć wzruszające chwile. Pan Marek Kibała Wójt Gminy Przelewice złożył ze swej strony gorące podziękowania dzieciom, biorącym udział w ciekawym przedstawieniu i organizatorom przedsięwzięcia. Życzył jednocześnie wszystkim dobrych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nadchodzącym Nowym 2010 Roku.

 

Do organizacji uroczystości aktywnie włączyli się również rodzice uczniów szkoły, przygotowując np. wspaniałe dania wigilijne. Po przedstawieniu jasełkowym wszyscy spotkali się przy stole, na którym nie zabrakło tradycyjnych potraw wigilijnych. Ważną częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem oraz złożenie sobie nawzajem życzeń.

 

Autor:
Anna Garzyńska

 

 

 


 Spotkanie opłatkowe

 

 

W dniu 16 grudnia 2009 r. w Domu Weselnym „Gracja” w Żukowie w miłej, świątecznej atmosferze odbyło się spotkanie opłatkowe dla emerytów i rencistów z terenu gminy Przelewice. W spotkaniu wzięli również udział: Zdzisława Dzioba – Przewodnicząca Regionalnego Zarządu Emerytów i Rencistów w Pyrzycach wraz z przedstawicielami Uniwersytetu III Wieku, Pani Antonina Drabczyk- Palusińska Przewodnicząca Koła ZERiI w Warnicy oraz Pan Marek Kibała Wójt Gminy Przelewice.
Uroczystość rozpoczęła się od zaprezentowania przez dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie „Jasełek Bożonarodzeniowych”,  przygotowanych pod kierunkiem: Elżbiety Dudy, Małgorzaty Błaszczyk i Iwony Krajewskiej.  Po części artystycznej Pani Maria Mroczkowska i Pana Marek Kibała serdecznie podziękowali dzieciom za piękną i ciekawą inscenizację artystyczną, przypominającą o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia. Pan Wójt podkreślił, że pobudzają  nas one do refleksji nad minionym czasem i planami na nadchodzący Nowy Rok. W swej wypowiedzi nawiązał także do tradycyjnego stołu wigilijnego, gdzie gasną spory, a pojawia się pełna rodzinnego ciepła i miłości atmosfera. Z okazji Świąt złożył najserdeczniejsza życzenia dla wszystkich uczestników spotkania. Aby ten czas był radosny, wyjątkowy  i szczęśliwy, a pod pachnąca choinka znalazły się dla każdego prezenty.
W tej pełnej świątecznej magii atmosferze, przy dźwięku kolęd, dzielono się opłatkiem i składano sobie nawzajem życzenia. Później nastąpiła degustacja wspaniałych potraw wigilijnych, przygotowanych specjalnie na tę okazję.
Spotkanie opłatkowe realizowane było w ramach Programu Integracji Społecznej ze środków PPWOW, a organizatorem  było Stowarzyszenie „U Pana Boga za Piecem” wraz z Kołem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przelewicach.


Autor:
Anna Garzyńska

 

 

 

 


 

Spotkanie podsumowujące usługi społeczne

 

 

W dn. 04.12.2009 r. w Dobrzanach odbyło się spotkanie dot. podsumowania działań realizowanych w ramach  PPWOW w 2009 r. na terenie województwa zachodniopomorskiego.  Konferencję prowadził Konsultant Regionalny PPWOW Pan Krzysztof Musiatowicz, a wręczenia certyfikatów dla wójtów i burmistrzów oraz koordynatorów gminnych wdrażających usługi społeczne dokonała Pani Malwina Kozera, przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie.  Prezentacje swoich najlepszych usług społecznych przedstawiły gminy: Bierzwnik,  Brzeżno, Dobrzany, Dolice, Krzęcin, Kozielice,  Przelewice, Rąbino, Sławno, Świdwin, Postomino. Prezentacja urozmaicona była występami  artystycznymi  z gmin: Dobrzany, Bierzwnik i Przelewice.
Gminę Przelewice w imieniu Wójta Gminy reprezentowały Pani Anna Garzyńska Koordynator gminny PIS  i Pani Maria Mroczkowska Przewodnicząca Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Przelewicach. W ramach promowania dobrych praktyk  dokonały prezentacji najciekawszych form usług, skierowanych do osób starszych,  dzieci i młodzieży oraz rodzin, realizowanych na terenie Gminy Przelewice w 2009 roku.  Prezentację zakończył  występ  nowo powstałego  zespołu rockowego z Przelewic, który uczestniczył w warsztatach muzycznych realizowanych w ramach usług Programu Integracji Społecznej (Patryk Margiel, Marek Bruchajzer, Maciej Błaszczyk).

 

Autor: Anna Garzyńska

 

 

 

 


 

 

Impreza Mikołajkowa w Przelewicach

 

W dniu 04.12.2009 r. w sali sportowej Publicznego Gimnazjum w Przelewicach odbyła się impreza mikołajkowa dla 140 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Przelewice, zorganizowana przez Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy Szanse”.  W imprezie udział wzięli również rodzice w/w uczniów.
Sygnał do zabawy dał zaproszony na imprezę Wójt Gminy Przelewice pan Marek Kibała wraz z Prezesem Stowarzyszenia panią Renatą Kozicką. Podczas 3-godzinnej imprezy mikołajkowej wszyscy uczestnicy otrzymali słodki poczęstunek, a na koniec każde dziecko obdarowane zostało paczką słodyczy od zaproszonego specjalnie na tę okazję „Mikołaja”. Podczas imprezy olbrzymie zainteresowanie wzbudziły występy cheerleaderek.  Opiekę nad dziećmi w trakcie imprezy sprawowały nauczycielki ze szkół – członkowie Stowarzyszenia, a jej organizacją zajęły się panie: Dorota Zielińska z PG Przelewice i pani Bernadeta Starzyńska z PSP Jesionowo. Organizatorzy imprezy składają serdeczne podziękowania panu Wójtowi oraz przewoźnikom: panu Mularczykowi i panu Piotrowskiemu za pomoc w zorganizowaniu przywozu dzieci do Przelewic.
Impreza mikołajkowa była działaniem realizowanym w ramach Programu Integracji Społecznej ze środków PPWOW i jednocześnie zakończeniem projektu „Kopalnia talentów”. Projekt realizowany był w okresie od 02.11.2009 r. do 07.12.2009 r., a jego głównym celem było zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu oraz rozwijanie ich zainteresowań artystycznych.
W ramach projektu odbyły się zajęcia taneczne dla grupy cheerleaderek pod opieką wykwalifikowanej instruktorki pani Karoliny Obłąk. Udało się również zakupić pompony i stroje, które szczególnie ucieszyły najmłodsze uczestniczki zajęć. Kolejnym działaniem projektu były warsztaty muzyczne dla powstałego niedawno w Przelewicach zespołu rockowego, prowadzone przez pana Waldemara Klemenskiego. Młodzi muzycy dodatkowo otrzymali w użytkowanie zakupioną ze środków projektowych perkusję.

 

Koordynator Projektu
Renata Kozicka

 

 

 

 

 

 


III Jesienny Turniej Szachowy

 

28 listopada 2009 r. w Publicznym Gimnazjum w Przelewicach odbył się trzeci, a zarazem ostatni z zaplanowanych turniejów szachowych projektu pn. „Jesienne spotkania szachowe” w ramach Programu Integracji Społecznej, realizowanego przez Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy Szanse”. Udział w turnieju wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Przelewice oraz zawodnicy Klubu Szachowego Lasker Barlinek (opiekun pan Krzysztof Borowski). Rozgrywki prowadzone były systemem szwajcarskim (9 rund).

W kategorii szkół podstawowych:
najlepszymi okazali się zawodnicy Klubu Lasker Barlinek:
1. Damian Borowski 8 pkt
2. Jakub Górecki  6,5 pkt
3. Adam Borowski  6 pkt

W kategorii gimnazjum:
1. Michał Szefler  7 pkt  Lasker Barlinek
2. Krzysztof Prymus   6 pkt Przelewice
3. Mariusz Prajzendanc 6 pkt Przelewice

Podsumowując Projekt realizowany był  w okresie od września do listopada br. w Publicznym Gimnazjum w Przelewicach i cieszył się dużym zainteresowaniem oraz aktywnym uczestnictwem dzieci i młodzieży z terenu gminy Przelewice. W trakcie zajęć mogli  oni poznać zasady gry w szachy, w tym podstawy jej strategii i taktyki, a w turniejach szachowych rywalizować o tytuł najlepszych szachistów w kategorii gimnazjum i szkół podstawowych.

Najlepszymi szachistami zostali:
• w kategorii gimnazjum: Joanna Kostrzewska i Krzysztof Prymus z Publicznego Gimnazjum w Przelewicach,
• w kategorii  szkół podstawowych: Martyna Leszczyk z Publicznej Szkoły Podstawowej w Żukowie i Damian Kostrzębski ze Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłodzinie.
 
Wszystkim zaangażowanym w realizację Projektu składam serdeczne podziękowania i mam nadzieję, że w przyszły roku uda się przeprowadzić podobne zajęcia popularyzujące królewską grę strategiczną, jaką są rozgrywki szachowe.


Koordynator  Projektu
Bogusław Pecuch

 

 

 

 

 

 

 


 Zajęcia świetlicowe w Żukowie

 

Od marca do końca grudnia 2009 r. w Żukowie ze środków PPWOW są realizowane zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć mają możliwość rozwijania zdolności i  zainteresowań oraz zdobywania dodatkowej wiedzy w różnych dziedzinach np. artystycznych, sportowych i turystycznych, a także w atrakcyjny sposób spędzać czas wolny.  Organizatorem zajęć jest Stowarzyszenie "U Pana Boga za  Piecem", a opiekunem Pani Teresa Kaczmarek.
Dzieci i młodzież w ramach zajęć świetlicowych wykonują oryginalne i ciekawe prace plastyczne oraz wyroby rękodzielnicze posługując się różnymi technikami. Mogą również brać udział w ciekawych konkursach oraz grach i zabawach integracyjnych, a także rozgrywkach sportowych na boisku wielofunkcyjnym "ORLIK" w Żukowie.   W ramach Projektu mogą także aktywnie uczestniczyć w imprezach okolicznościowych, w tym również festynach wiejskich np. poprzez prezentację własnych prac oraz występ artystyczny. Uczą się też zasad właściwej komunikacji w grupie. Dzięki tego typu zajęciom włączają się aktywnie w życie kulturalne mieszkańców Żukowa oraz chętnie uczestniczą we wspólnych spotkaniach i wyjazdach integracyjnych.


Autor:
Anna Garzyńska

 

 

 

 


 II Jesienny Turniej Szachowy

 

W dniu 31.10.2009 r. w Publicznym Gimnazjum w Przelewicach już po raz  drugi odbył się  Jesienny Turniej Szachowy, realizowany przez Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy Szanse” w ramach Programu Integracji Społecznej ze środków PPWOW. Udział w Turnieju wzięli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum z terenu Gminy Przelewice. Rozgrywki prowadzone były systemem szwajcarskim (11 rund), a oto wyniki:

Kategoria gimnazjum:
Miejsce       Zawodnik   Pkt
1 Prymus Krzysztof  10,5
2 Katana Mateusz    9
3 Prajzendanc Mariusz   8,5

Kategoria szkół podstawowych:
Miejsce       Zawodnik   Pkt

1 Dolina Paweł    6,5  SP Kłodzino
2 Gawryluk Tomasz   6,5  PSP Żuków
3 Kostrzębski Damian   6  SP Kłodzino

Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali nagrody, a trzech najlepszych szachistów medale i szachowe programy komputerowe. Kolejny, a zarazem ostatni w ramach w/w Projektu Turniej, który odbędzie się dnia 28.11.2009 r., wyłoni najlepszego szachistę wśród szkół podstawowych i gimnazjum.

Serdecznie zapraszam do udziału w rozgrywkach szachowych!
         
Koordynator Projektu
Bogusław Pecuch

 

 

 

 


Rodzina nade wszystko

 

Od września do listopada br. na terenie gminy Przelewice realizowany jest przez Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy szanse” projekt pn. „Rodzina nade wszystko”  w ramach Programu Integracji Społecznej ze środków PPWOW.  Głównym celem Projektu jest wspieranie działań opiekuńczych i wychowawczych rodziców ze szczególnym uwzględnieniem  pozycji rodziny i dziecka w środowisku lokalnym. W ramach Projektu organizowane są zajęcia warsztatowe dla rodzin i doradztwo pedagogiczne. Zajęcia prowadzone są  przez pedagogów szkolnych: Natalię Kibałę i Teresę Cepę.
We wrześniu i październiku br. odbyły się w tym zakresie zajęcia warsztatowe w następujących placówkach: w Publicznym Gimnazjum w Przelewicach, w Szkole Podstawowej w Kłodzinie, w Publicznej Szkole Podstawowej w Żukowie  Filia w Przywodziu oraz w świetlicach środowiskowych w: Płońsku i Topolinku. Tematyka zajęć  dotyczyła m.in.:  problemów komunikacji w rodzinie, w tym wpływu postaw rodzicielskich na osobowość dziecka. Zajęcia warsztatowe w Przywodziu uatrakcyjnił występ dzieci ze świetlicy środowiskowej, przygotowany przez  Panią Monikę Hinc, opiekunkę świetlicy. W trakcie spotkań dla wszystkich uczestników zorganizowano  poczęstunek. 
Na zajęciach panowała życzliwa i  przyjazna atmosfera, sprzyjająca otwartej komunikacji i współpracy. W trakcie spotkań rodzice chętnie rozmawiali o swoich rodzinnych problemach i próbach wyjścia z trudnych sytuacji. Ich duża frekwencja i czynne uczestnictwo podczas warsztatów  świadczą o tym, iż zajęcia spełniły swoją rolę. Pozwoliły także uporządkować i poszerzyć wiedzę na temat prawidłowych relacji pomiędzy rodzicami, a dziećmi.
Ponadto w ramach realizowanego Projektu  21 września br. dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kłodzinie i uczniów klas I-III Publicznego Gimnazjum w Przelewicach ogłoszony został konkurs plastyczny o szkodliwości nałogów pod hasłem: „JESTEM WOLNY OD NAŁOGÓW, A TY…?”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi pod koniec listopada br., a dla zwycięzców przewidziano dyplomy i nagrody rzeczowe.

Następne spotkanie warsztatowe z tego cyklu odbędzie się 20 listopada br. o godzinie 17:00 w Centrum Kształcenia na Odległość – Wioski Internetowej w  budynku po byłej Szkole Podstawowej w Laskowie, na które zainteresowane osoby serdecznie zapraszamy.

 

Koordynatorzy Projektu: Natalia Kibała i Teresa Cepa

 

 

 

 


Zaproszenie  do składania ofert

 

Wójt Gminy Przelewice zaprasza Państwa do złożenia oferty na realizację usług  Integracji Społecznej o wartości nieprzekraczającej 2000 euro w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w trybie procedury specjalnej CPP. Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się  w sali konferencyjnej UG w Przelewicach w  dniu 22 października 2009 r. o godz. 14.00.


KATEGORIA: Usługi dla dzieci i młodzieży
Cel realizowanej usługi: Zagospodarowanie  czasu wolnego i rozwijanie zdolności dzieci i młodzieży  z terenu Gminy Przelewice.


Część 1. Stworzenie dzieciom i młodzieży alternatywnych form spędzania czasu wolnego (np. kółka zainteresowań, zajęcia inspirujące i wpływające na rozwój zainteresowań amatorską twórczością artystyczną,  uczestnictwo  w imprezach okolicznościowych,  itp.).
1- Usługi świadczone  np. w świetlicach środowiskowych, pomieszczeniach szkolnych, w których będą prowadzone zajęcia wspierające rozwój talentów i zainteresowań dzieci i młodzieży z różnych środowisk.
2- Usługi integracyjne dla dzieci i młodzieży z różnych środowisk z terenu gminy Przelewice np. organizacja imprezy mikołajkowej z poczęstunkiem i drobnymi upominkami dla min. 40-osobwej grupy.
Termin realizacji  usługi: od dnia podpisania umowy do 11.12.2009 roku. Na realizację w/w usług przeznacza się maksymalnie kwotę  8.117,24 zł.


Uwaga!
Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:
• usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych (nie dotyczy działań realizowanych w ramach PPWOW), lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów,
• usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami.

 

Więcej informacji oraz dokumenty do pobrania na stronie:

www.bip.przelewice.pl

 

 

 


Jesienne spotkania szachowe

 

 Od września do listopada br. w Publicznym Gimnazjum w Przelewicach realizowany jest projekt pt. „Jesienne spotkania szachowe”. Uczestnikami projektu są uczniowie szkół z terenu gminy Przelewice. Na zajęciach poznają zasady gry w szachy, w tym podstawy taktyki i strategii  gry szachowej, a w turniejach szachowych mogą sprawdzić nabyte podczas zajęć umiejętności i rywalizować o tytuł najlepszych szachistów w kategorii gimnazjum i szkół podstawowych. Udział w zajęciach i turniejach jest bezpłatny, zapewniony jest również transport dla uczestników projektu. 

Dnia 26 września odbył się pierwszy z trzech zaplanowanych turniejów. Rozgrywki prowadzone były systemem szwajcarskim.
Oto wyniki najlepszych szachistów  I Jesiennego Turnieju Szachowego:

1. w kategorii gimnazjum:
I miejsce - Mariusz Prajzendanc - 10,5 pkt., II miejsce - Mateusz Katana - 10 pkt. i III miejsce Krzysztof Prymus - 8,5 pkt.  

2. w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce - Martyna Leszczyk (PSP Żuków), Paweł Dolina i Damian Kostrzębski (SP Kłodzino) - po 6 pkt., II miejsce - Monika Bussa (PSP Żuków) - 5,5 pkt. i III miejsce Kinga Myśliborska (PSP Żuków) – 5 pkt.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody, a 3 najlepszych szachistów medale i szachowe programy komputerowe. Kolejne turnieje odbędą się w dniach: 24.10. i 28.11.2009 r. (rozpoczęcie godz. 10:00 w sali korekcyjnej PG w Przelewicach).  Serdecznie zapraszam do udziału w zajęciach szachowych. Projekt realizowany jest w ramach Programu Integracji Społecznej ze środków PPWOW przez Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy szanse”.

 

Koordynator Projektu
Bogusław Pecuch

 

 

 


Dzień Chłopaka

 

Dziewczynki uczęszczające na zajęcia świetlicowe w Żukowie, realizowane  ze środków PPWOW,  zaprosiły 13-tu  miejscowych chłopaków na „Dzień Chłopca”.  Na  imprezę zorganizowaną w dniu 29 września br. przybyli wszyscy zaproszeni chłopcy. Chłopcy otrzymali upominki od dziewcząt, które wcześniej przygotowały na zajęciach. Ponadto podczas spotkani odbyły się zabawy integracyjne i konkursy dla chłopców, którzy wykazywali się swymi umiejętnościami. W głosowaniu na najfajniejszego chłopaka zwyciężył  Bartłomiej K., którego dziewczynki obdarzyły „sercem” własnoręcznie wykonanym z materiału. W oczach dziewczynek Bartek jest fajnym, miłym i wesołym kolegą, z którym można na każdy temat porozmawiać, a co ważne  jest także dobrym sportowcem.
Wszyscy uczestnicy imprezy byli zadowoleni ze wspólnej zabawy, która przebiegała w atmosferze życzliwości i serdeczności, a szczególnie chłopcom. Można było też poczęstować się słodkościami przygotowanymi przez dziewczynki.

 

Autor:
Teresa Kaczmarek

 

 

 

 


Zaproszenie na warsztaty

 

Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne "Wyrównajmy Szanse" zaprasza na  warsztaty dla rodziców  w zakresie poradnictwa rodzinnego i pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych, realizowane w ramach projektu  pt. „ RODZINA NADE WSZYSTKO”, które odbędą się w dniu 16 i 17.09.2009 r. (godz.16:30) w SP Kłodzino i PG w Przelewicach. Zajęcia prowadzone będą przez pedagogów szkolnych Natalię Kibałę i Teresę Cepę.

Serdecznie zapraszamy!   
Projekt finansowany ze środków  Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

 

 

 

 


Spotkania integracyjne w Żukowie

 

 

Mieszkańcy Żukowa i pobliskich okolic,  w sobotę 29 sierpnia br., mogli w atrakcyjny sposób spędzić czas wolny i sprawdzić swoje umiejętności sportowe. Było to możliwe dzięki zorganizowaniu przez Stowarzyszenie „U Pana Boga za Piecem” Turnieju rekreacyjno-sportowego na boisku „ORLIK”. Program Turnieju był urozmaicony i obejmował m.in. rozgrywki piłki nożnej i siatkowej, turniej mini-tenisa stołowego. Były też różne  konkursy rekreacyjno-sportowe dla rodzin wraz z nagrodami.
Natomiast atrakcją niedzielnego popołudnia  30 sierpnia br. była Biesiada Rodzina przy Kościele w Żukowie. W imprezie uczestniczyli licznie zgromadzeni mieszkańcy Żukowa i Karska. Biesiadę rozpoczęto od pieczenia kiełbasek przy ognisku i wspólnych śpiewów. W programie  znalazły się także gry i zabawy integracyjne, w których uczestnicy chętnie brali udział. W/w imprezy prowadziły: Anna Szeląg i Aleksandra Szagańska.
Przedsięwzięcie to było kontynuacją spotkań integracyjnych podczas wakacji, realizowanych w ramach Programu Integracji Społecznej, a organizatorem projektu było Stowarzyszenie „U Pana Boga za Piecem” przy wsparciu władz gminy. Projekt obejmował m.in. wycieczkę do Rezerwatu Przyrody w Równie,  gry i zabawy integracyjne w plenerze,  Piknik  nad Jeziorem Płoń i Turnieje rekreacyjno-sportowy na boisku „ORLIK” w Żukowie. Spotkania integracyjne cieszyły się dużym zainteresowaniem i aktywnym uczestnictwem ze strony mieszkańców z terenu gminy Przelewice. Sprawiło to wiele radości i satysfakcji  Organizatorom.
Stowarzyszenie „U Pana Boga za Piecem” składa serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy dopomogli  w przygotowaniu i w sprawnej organizacji spotkań integracyjnych.


Autor:
Anna Garzyńska

 

 

 


Wyjazdy na basen dla zdrowia

 

W gminie Przelewice organizuje się wycieczki nie tylko rekreacyjno-turystyczne, ale i takie, które poprawiają kondycję fizyczną. W bieżącym roku dla mieszkańców z terenu gminy Przelewice zorganizowano bezpłatne wyjazdy na basen z częstotliwością od 2 do 3 razy w miesiącu. Ponad 50-osobowa grupa osób starszych mogła i nadal może korzystać z kąpieli w basenie ze: solanką, masażami, „Jacuzzi” oraz z kąpieli  w basenie wyposażonym w sztuczne fale lub ze „sztuczną dziką rzeką”, a także z  fińskiej suchej sauny. Obok typowych atrakcji wodnych uczestnicy wyjazdu mogą korzystać z szeregu usług prowadzonych przez doświadczonych instruktorów. W ramach usług dla osób starszych finansowanych ze środków PPWOW były też wyjazdy do kina połączone z grillem, spotkanie integracyjne w Ogrodzie, wyjazd nad morze.

Wszyscy uczestnicy w/w usług zgodnie stwierdzili, że są to doskonałe formy relaksu zapewniające utrzymanie dobrej kondycji fizycznej i dobrego samopoczucia.

 

Autor: Anna Garzyńska

 

 


Rajd po Ińskim Parku Krajobrazowym

 

W dniach od 3 do 7 sierpnia 2009 r. 20-osobowa grupa uczniów z Publicznego Gimnazjum w Przelewicach uczestniczyła w Rajdzie rowerowym połączonym z biwakiem w leśniczówce Okole w okolicy Ińskiego Parku Krajoznawczego. Organizatorem wakacyjnego wypoczynku było Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy szanse”, a funkcję opiekunów pełnili nauczyciele z PG w Przelewicach: Teresa Wierzbowska i Krzysztof Kędziora.  Projekt realizowany był w ramach Programu Integracji Społecznej ze środków PPWOW.
Wyprawę rozpoczęła się w trudnych warunkach atmosferycznych, gdyż przez cały dzień padał obfity deszcz. Pomimo tego nie zniechęciło to uczestników do  pokonania trasy na odcinku z Przelewic do Ińska tj. ok. 70 kilometrów, bo większość osób miała już doświadczenie  we wcześniejszych rajdach po gminie Przelewice. Grupa zakwaterowała się w gospodarstwie agroturystycznym, gdzie prowadziła swe życie obozowe. Dla wielu osób uczestniczących w wyprawie wyzwaniem było mycie się w jeziorze, czy też samodzielne robienie kanapek oraz rozpalanie ogniska. Oprócz tych  prozaicznych czynności codziennie pokonywali trasy 20-30 kilometrowe, zwiedzając okolicę oraz poznając atrakcyjne miejsca Ińskiego Parku Krajobrazowego. Udało się im także zdobyć najwyższy punkt w okolicy o nazwie Głowacz. Nagrodą po pokonaniu trudnych, prawie górskich tras oprócz malowniczych widoków, były kąpiele w jeziorze oraz gra w siatkówkę; a dla niektórych wędkowanie.
Każdy z uczestników rajdu pokonał ponad 200-kilometrową trasę. Pięć dni aktywnego wypoczynku minęło bardzo szybko, a gdy zbliżył się czas powrotu żal było wracać. Spędzony w tak atrakcyjny sposób czas pozwolił uczestnikom odpocząć, a zarazem zintegrować się z grupą. Teraz pozostaje tylko czekać na pierwszy dzwonek. Niech żałują, ci którzy z nami nie pojechali. Było super! Mamy również nadzieję, że nie był to ostatni tego typu wyjazd wakacyjny.


Autor:
Teresa Wierzbowska

 

 


Zaproszenie na bezpłatny wyjazd na basen

 

Szanowni Państwo informujemy, że w ramach Projektu pn. „Atrakcyjne formy organizacji czasu wolnego dla osób starszych na terenie Gminy Przelewice” organizowane są bezpłatne wyjazdy  na basen do Centrum Wodnego  „LAGUNA”  w  Gryfinie  w dniach:  10   i 17.08.2009 r. (wyjazd godz. 9:00).

 

Punkt zbiorczy:

przystanek PKS Przelewice

Osoby zainteresowane w/w ofertą proszone są o zgłaszanie swego udziału osobiście lub telefonicznie do Gminnej Biblioteki Publicznej w Przelewicach (telefon kontaktowy: 091 5643 362) w nieprzekraczalnym terminie do dn. 07.08.2009 r.

 

UWAGA! Osoby posiadające legitymacje inwalidzkie proszone są o ich zabranie.

Serdecznie zapraszamy !!!


PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH    PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZE ŚRODKÓW  PPWOW

 

 

 


Piknik nad Jeziorem Płoń i Turniej rekreacyjno -  sportowy w Żukowie

 

W sobotni wieczór tj. 11 lipca br. nad Jeziorem Płoń w Żukowie odbył się piknik, w którym udział wzięli licznie zgromadzeni mieszkańcy: Żukowa i Karska. Miłym zaskoczeniem dla nas było odwiedzenie w trakcie imprezy przez Wójta Gminy Przelewice pana Marka Kibały wraz z małżonką oraz grupą mieszkańców z Płońska, Laskowa i Gardzca.
Przy ognisku można było uczestniczyć we wspólnych śpiewach i konkursach, a także skosztować „żukowskiej” kiełbaski. W programie  znalazły się także różne gry i zabawy integracyjne, które wprowadziły uczestników imprezy w dobre nastroje. Wszyscy dobrze się bawili i brali aktywny udział we wspólnych zabawach na wesoło, co wskazuje na ogromną potrzebę organizowania tego typu spotkań w plenerze. To była jednocześnie świetna okazja do zobaczenia naszego uroczego miejsca plenerowego i jeziora.
Piknik był jednym z kilku wakacyjnych działań realizowanych w lipcu br. w ramach projektu pn. „Spotkania integracyjne dla mieszkańców z terenu  Parafii  Żuków” w zakresie Programu Integracji Społecznej ze środków Banku Światowego. Organizatorem tego ciekawego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie „U Pana Boga za Piecem”. Projekt obejmował m.in. wycieczkę do Rezerwatu Przyrody w Równie,  gry i zabawy integracyjne w plenerze,  piknik  nad Jeziorem Płoń i  Turniej rekreacyjno-sportowy na boisku „ORLIK” w Żukowie. Zajęcia w trakcie poszczególnych imprez prowadziły Anna Szeląg i Anna Garzyńska. Głównym celem projektu było organizacja atrakcyjnych form czasu wolnego dla mieszkańców z terenu  gminy Przelewice i ich integracja.
Warto dodać, że w dniu 12.07.2009 r.  na boisku „ORLIK” w Żukowie odbył się Turniej rekreacyjno-sportowy, który również cieszył się ogromnym powodzeniem. Program imprezy był bardzo urozmaicony i obejmował rozgrywki piłki nożnej, siatkowej dla młodzieży i osób dorosłych,  turniej mini-tenisa stołowego dla dzieci oraz gry i zabawy na wesoło dla rodzin. Każdy mógł coś ciekawego znaleźć dla siebie i dobrze przy tym się bawić.
W trakcie Turnieju można było także zmierzyć swe siły w podnoszeniu ciężaru o wadze 17,5 kg.  Zwycięzcą tej kategorii został Krzysztof Rutz z Żukowa. Zwycięzcami rozgrywek piłki nożnej (po dogrywkach w rzutach karnych 4 : 3) została drużyna pn. „Władcy much”, a w rozgrywkach siatkarskich drużyna pani Reginy Wieczorkiewicz Sołtys z Żukowa. Wszystkim zwycięzcą gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Cieszymy się, że boisko „ORLIK” przyciąga tak wielu chętnych do uprawiania aktywnego sportu, a  realizowane usługi w ramach PIS przerosły nasze najśmielsze oczekiwania.
Stowarzyszenie „U Pana Boga za Piecem” składa serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy dopomogli nam w sprawnej organizacji w/w imprez, w tym w szczególności panu Markowi Kibale Wójtowi Gminy Przelewice za wsparcie podczas realizacji projektu, Spółce „Karsko” za wykoszenie drogi i plaży nad jeziorem, panu Zbigniewowi Lewandowskiemu za pomoc w zakupie produktów spożywczych, młodzieży żukowskiej za przygotowanie ogniska i pomoc organizacyjną podczas Turnieju.


Autor:
Anna Garzyńska

 

 

 

 


Uroczyste obchody 60-lecia LKS "Wicher"

 

Dnia 27 czerwca br. na przelewickim stadionie odbyły się  uroczyste obchody 60-lecia Ludowego Klubu Sportowego  „Wicher”,  pod nazwą „Przelewickie Wielopokoleniowe Spotkania z Piłką Nożną”.  O godzinie 12:00 nastąpiło uroczyste  otwarcia. Powitano zaproszonych gości, a osobom wyróżnionym i nagrodzonym wręczono medale Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej i Ludowych Zespołów Sportowych za prace na rzecz rozwoju piłki nożnej na terenie gminy Przelewice w przekroju 60 lat. Przedsięwzięcie  realizowane były w ramach Programu Integracji Społecznej ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, a organizatorem  był LKS „Wicher” Przelewice.
Impreza okazała się bogata w atrakcje i była okazją do wzajemnej integracji trzech pokoleń: dziadków, rodziców i  dzieci.  Zarówno starsi i młodsi mogli zaleźć coś ciekawego dla siebie. Można było  również obejrzeć mecze piłki nożnej drużyny LKS „Wicher” Przelewice z drużynami: trampkarzy „Salos” Szczecin, juniorów starszych „Pogoni” Szczecin (z naszym wychowankiem Michałem Łatą), oldboyów „Chemika” Police (z naszym wychowankiem Zenkiem Oleniszynem), mecz pokazowy kobiet mężatki – panny i mecz rugby drużyny „Kaskada” Szczecin. Gościnnie zagrał także Waldek Jaskulski.
Zainteresowanie wzbudziły pokazy Karate Kamikaze Szczecin i bardzo widowiskowej sztuki walki Capoeiry. Natomiast co można robić z piłką pokazał Filip Tyczkowski – czołowy freestyle’owiec Polski. Odbyły się także pokazy tańca irlandzkiego, występy hip- hopowe Michała Nawrotkiewicza z przyjaciółmi oraz występy rockmenów „Wichra” Przelewice. Dla najmłodszych atrakcją było Wesołe Miasteczko „EXTRA Relaks” oraz wata cukrowa w kolorach „Wichra”.
W loterii fantowej można było zdobyć niezwykłe okazy dla kolekcjonerów np. piłkę z ligi mistrzów, oryginalne koszulki FC Barcelony i FC Manchester United. Ponadto istniała również okazja do zaopatrzenia się w pamiątki klubowe: koszulki, szaliki, długopisy, smycze, znaczki oraz książki wraz z filmem ukazującym  historię klubu.  Obchody  zakończyła zabawa taneczna do białego rana.


Autor:
Anna Garzyńska

 

 

 

 

 


Dziwne atrakcje na ciekawe wakacje

 

Od  22 czerwca do 03 lipca 2009 r. Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy Szanse” w Publicznej Szkole Podstawowej w Jesionowie i w Publicznym Gimnazjum w Przelewicach realizowało  projekt  w zakresie organizacji czasu letniego dla dzieci i młodzieży pn. „Dziwne atrakcje na ciekawe wakacje”. Projekt dofinansowany jest z Programu Integracji Społecznej w ramach środków PPWOW. Celem przedsięwzięcia było uatrakcyjnienie  czasu wolnego podczas wakacji dzieciom i młodzieży z terenu Gminy Przelewice, o co zadbali organizatorzy zajęć: Iwona Krakowska, Krzysztof Kędziora, Halina Niewiadomska i Teresa Wierzbowska.
Program obejmował ciekawe i nietypowe formy wypoczynku letniego dla uczestników zajęć, w tym m.in.  projektowanie i szycie strojów do występów artystycznych w karaoke, własnoręczne tworzenie książki, rozgrywki dydaktyczne, zajęcia kulinarne i plastyczne, zabawy z rymami i ortografią, zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz wycieczkę do kina i rajdy rowerowe po Gminie Przelewice
Młodsi uczestnicy zajęć (uczniowie szkoły podstawowej) aktywnie i z ogromną radością włączyli się we wszystkie działania. Najchętniej jednak poświęcali się zajęciom kulinarnym, z przejęciem wycinając ciasteczka i dekorując rogaliki, gotując zupę i przygotowując sałatki.  Dużo zadowolenia i uśmiechu (mimo poważnych scenek sytuacyjnych) dostarczyły również zajęcia z udzielania pierwszej pomocy, na których poprzez zabawę dzieci uczyły się, co należy zrobić zanim przyjedzie pogotowie.
Natomiast młodzież gimnazjalna intensywnie trenowała swoją kondycję (przed planowaną długą trasą po Ińskim Parku Krajobrazowym) zwiedzając na rowerach urokliwe zakątki gminy Przelewice.
Aktywny udział dzieci i młodzieży oraz ich żywe zainteresowanie formą prowadzonych zajęć świadczą o tym, że spełniły one swoją rolę, dzięki czemu osiągnięto zamierzone efekty, w tym m.in. poznawanie walorów krajobrazowych najbliższej okolicy, zwiększenie świadomości na temat aktywnych i ciekawych form spędzania czasu wolnego. Nie ulega wątpliwości, że dla wszystkich uczestników projektu było to ciekawe doświadczenie.

Autorzy:
Iwona Krakowska i Halina Niewiadmoska

 

 

 


Wyprawa do Skalistego Jaru Libberta

Mieszkańcy  Żukowa i Karska wraz z grupą osób z Płońska, Laskowa i Wołdowa w dniu 2 lipca br. mogli uczestniczyć w wyprawie do Rezerwatu Przyrody pn. „Skalisty Jar Libberta” k. Równa. Jest to rezerwat krajobrazowy, geologiczno – leśny, gdzie występuje bogata flora, gatunki chronione i rzadkie w zalesionym krajobrazie morenowym. Podczas wyprawy duże wrażenie, na osobach zwiedzających wąwóz, zrobiły skałki wapienno-piaskowe o nazwach „Czarcia Kazalnica”, „Czarcie Okno” i „Diabelskie Schody” oraz głazy narzutowe porośnięte mchami i porostami. Skałki te są uznanymi pomnikami przyrody. Kontakt z  tego typu naturą był dla niektórych ciekawym i niezapomnianym  przeżyciem. O osobliwościach tego niezwykłego miejsca podczas wyprawy opowiadał nam Marek Owczarczak przedstawiciel  Leśnictwa Płońsko.
Miłym zaskoczeniem dla nas, po zwiedzeniu Skalistego Jaru, było ognisko w Równie, przygotowane przez tamtejszego Sołtysa Andrzeja Brockiego, a później wspólne śpiewy w plenerze wraz z  pieczeniem kiełbasek. W programie  znalazły się również gry i zabawy integracyjne na wesoło. Dzięki nim uczestnicy poczuli się bardzo zrelaksowani i odprężeni, a ich uśmiechy na twarzach świadczyły o wspaniałej atmosferze.
W trakcie  wspólnego biesiadowania przy ognisku odwiedził nas również Marek Kibała Wójt Gminy Przelewice, który wyraził swe zadowolenie z tego typu spotkań integracyjnych, promujących piękno natury i atrakcyjny sposób spędzania czasu wolnego. Warto dodać, że to ciekawe przedsięwzięcie było możliwe dzięki wsparciu finansowemu w ramach  Programu Integracji Społecznej ze środków Banku Światowego, a organizatorami byli Stowarzyszenie „U Pana Boga za Piecem” i Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy Szanse”.


Autor:
Anna Garzyńska

 


Zaproszenie na spotkania sportowo-rekreacyjne

Stowarzyszenie „U Pana Boga za Piecem” informuje, że w ramach Projektu pn. „Spotkania integracyjne mieszkańców z terenu Parafii Żuków” w miesiącu lipcu br. organizowane  będą:


• dnia 11.07.2009 r. – Piknik nad Jeziorem Płoń (godz. 18.00 - punkt zbiorczy przy bloku nr 3 w Żukowie),


• dnia 12.07.2009 r. – Turniej sportowo-rekreacyjny na „ORLIKU” w Żukowie (godz.15.00), w ramach którego odbędą się:
  - Turniej piłki nożnej dla młodzieży i dorosłych,
  - Turniej siatkarski dla młodzieży i dorosłych,
  - Turniej mini-tenisa stołowego dla dzieci,
  - Rodzinne gry i zabawy na wesoło.

W programie w/w imprez przewidziano wiele atrakcji,
a dla aktywnych uczestników nagrody!
Serdecznie zapraszamy!


PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH    PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZE ŚRODKÓW  PPWOW

 

 


ZAWIADOMIENIE

Szanowni Państwo informujemy, że w ramach Projektu pn. „Atrakcyjne formy organizacji czasu wolnego dla osób starszych na terenie Gminy Przelewice” organizowane są bezpłatne wyjazdy na basen do Centrum Wodnego „LAGUNA” w Gryfinie w dniach: 6, 13..07.2009 r. (wyjazd godz.9:00).

Punkt zbiorczy: przystanek PKS Przelewice

Osoby zainteresowane w/w ofertą proszone są o zgłaszanie swego udziału osobiście lub telefonicznie do Gminnej Biblioteki Publicznej w Przelewicach (telefon kontaktowy: 091 5643 362)
w nieprzekraczalnym terminie do dn. 04.07.2009 r.

UWAGA! Osoby posiadające legitymacje inwalidzkie proszone są o ich zabranie.

Serdecznie zapraszamy !!!


PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH    PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZE ŚRODKÓW  PPWOW

 

 

 


Rodzinnie, zdrowo i sportowo

W ramach projektu „Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców Płońska, Laskowa i Wołdowa poprzez organizację  spotkań  integracyjnych...”, przygotowanego przez Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy Szanse”, realizowanego w zakresie Programu Integracji Społecznej ze środków PPWOW, w  dniach od 22.06.2009 r. do 04.07.2009 r. odbyły się integracyjne spotkania wakacyjne w miejscowościach: Laskowo, Płońsko i Wołdowo pod hasłem „Rodzinnie, Zdrowo i Sportowo”. Uczestniczyli w nich dorośli, młodzież, dzieci i całe rodziny, a zajęcia prowadziły Natalia Kibała i Teresa Cepa.
W pierwszym tygodniu wakacyjnych spotkań przy ognisku, na boisku, w plenerze i przy grillu można było wspólnie porozmawiać, powspominać oraz pośpiewać, a także mile spędzić czas wolny. Atrakcją dla uczestników były również mecze piłki nożnej, ręcznej, turniej tenisa stołowego, rozgrywki warcabowe, rajdy rowerowe, piesze oraz gry i zabawy integracyjne. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także pokazy zasad udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, zaprezentowane przez Prezesa Powiatowego Zarządu OSP w Pyrzycach pana Henryka Nawoja.

Podsumowaniem spotkań integracyjnych była impreza plenerowa pn. „Rodzinna Biesiada Integracyjna w Laskowie”. W programie imprezy  znalazły się m.in. turnieje sportowe, występ zespołu folklorystycznego „Jutrzenka” z Przelewic, konkurs zdrowej żywności, pokazy tresury psów policyjnych, pokazy strażackie oraz gry i zabawy integracyjne dla dzieci i  dorosłych. Za aktywne uczestnictwo w konkursach organizatorzy  przygotowali liczne  nagrody rzeczowe, dyplomy oraz słodycze i napoje.  Warto dodać, że udział mieszkańców w wakacyjnych spotkaniach integracyjnych przeszedł najśmielsze oczekiwania organizatorów, co wskazuje na potrzebę organizowania tego typu przedsięwzięć.

Autorzy:
Natalia Kibała i Teresa Cepa

 

 

 


Zapraszamy na spotkania wakacyjne

Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy szanse” zaprasza dzieci, młodzież, osoby dorosłe i ich rodziny na atrakcyjne spędzanie czasu wolnego pod nazwą „Rodzinnie, zdrowo i sportowo”. Projekt realizowany jest ze środków PPWOW.
Program wakacyjnych spotkań:


•dnia 22.06.2009 r. (poniedziałek), godz. 16:00 – Płońsko, spotkanie integracyjne w plenerze (ognisko),
•dnia 23.06.2009 r. (wtorek), godz. 11:00 – Wołdowo, gry i zabawy integracyjne w plenerze,
•dnia  24.06.2009 r. (środa),   godz.16:00   świetlica   w  Laskowie – gry i zabawy przy muzyce, ognisko,
•dnia 25.06.2009 r. (czwartek), godz. 10:00 Laskowo – piesza wycieczka do lasu, gry i zabawy sportowe,
•dnia 26.06.2009 r. (piątek) Płońsko, godz.10:00 - spotkanie w plenerze (dojazd rowerami z Laskowa i Wołdowa) i wspólny turniej tenisa stołowego,
•dnia 29.06.2009 r. (poniedziałek) godz. 10:00 - rajd rowerowy szlakiem Jeziora „Czarne” w Rezerwacie Przyrody pn. „Skalisty Jar  Libberta” w Równie,
•dnia 30.06.2009 r. (wtorek) godz.10:00 Laskowo - gry i zabawy integracyjne w plenerze,
•dnia 01.07.2009 r. (środa) godz. 10:00 - konkurs plastyczny „Zabytki naszej małej ojczyzny i piękno przyrody” (świetlica w Laskowie),
•dnia 02.07.2009 r. (czwartek) godz. 16:00 - spotkanie integracyjne w Laskowie z uczestnikami projektu ze Stowarzyszenia „U Pana Boga za Piecem” z podleśniczym Leśnictwa Płońsko oraz wyjazd rowerowy do Rezerwatu „Skalisty Jar Libberta” w Równie,
•dnia 03.07.2009 r. (piątek) - turniej piłki nożnej i tenisa stołowego wyłonionych drużyn w Laskowie, godz. 10:00,
•dnia 04.07.2009 r. (sobota) godz. 15:00 - Festyn Rodzinny w Laskowie.

Zajęcia prowadzone będą przez Natalię Kibałę i Teresę Cepę.

Serdecznie zapraszamy !!!

PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH    PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZE ŚRODKÓW  PPWOW

 

 

 

 

 

 


Zapraszamy na wyjazdy integracyjne  i spotkania sportowo-rekreacyjne

Stowarzyszenie „U Pana Boga za Piecem” informuje, że w ramach Projektu pn. „Spotkania integracyjne mieszkańców z terenu Parafii Żuków” organizowane  będą wyjazdy integracyjne  i spotkania sportowo-rekreacyjne wg niżej przedstawionego wykazu:

• dnia 02.07.2009 r. – wyjazd do „Jaru Liberta” k. Równa połączony z grillem (godz. 15.00),
• dnia 05.07.2009 r. – gry i zabawy integracyjne w plenerze (godz.15.00),
• dnia 11.07.2009 r. – Piknik nad Jeziorem Płoń (godz. 19.00),
• dnia 12.07.2009 r. – Turniej sportowo-rekreacyjny na „ORLIKU”  w Żukowie (godz.15.00)

Osoby zainteresowane w/w ofertą proszone są o zgłaszanie swego udziału osobiście lub telefonicznie do Anna Garzyńskiej (telefon kontaktowy: 091 5643 392) w nieprzekraczalnym terminie do dn. 30.06.2009 roku.

Serdecznie zapraszamy !!!

PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH    PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZE ŚRODKÓW  PPWOW

 

 


Rodzinny Festyn Integracyjny

Dnia 6 czerwca 2009 r. przy Kościele pw. św. Trójcy w Żukowie odbył się „II Rodzinny Festyn Integracyjny”. Impreza zorganizowana została w ramach Programu Integracji Społecznej ze środków PPWOW, a jej celem była organizacja czasu wolnego dla mieszkańców Sołectwa Żuków i gminy oraz  ich integracja ze środowiskiem zamieszkania i aktywizowanie do udziału w życiu społecznym. Zależało nam również na pozyskaniu wsparcia finansowego na remont  XV-wiecznego Kościoła w Żukowie. Organizatorem  imprezy było Stowarzyszenie „U Pana Boga za Piecem”, a w jej sprawnej organizacji dopomógł Urząd Gminy w Przelewicach.


Uroczystego  otwarcia „II Rodzinnego Festynu Integracyjnego” dokonał ks. Leszek Konieczny  Dziekan Dekanatu Pyrzyckiego w asyście: Wiktora Tołoczko Starosty Pyrzyckiego i Zdzisława Pijewskiego Przewodniczącego  Rady Gminy w Przelewicach. Odwiedzili nas również Radni Rady Gminy w Przelewicach, mieszkańcy z terenu Gminy Przelewice, a także byli  mieszkańcy Żukowa i pobliskich okolic.  Uroczystość prowadzili konferansjerzy - Anna Garzyńska i Dariusz Jałoszyński.


Dla uczestników festynu przygotowano szereg atrakcji. Każdy mógł znaleźć  coś dla siebie, zarówno dzieci, rodziny, jak i osoby dorosłe. Dla licznie zgromadzonej publiczności zaśpiewały dzieci ze świetlicy środowiskowej z Żukowa i zespoły: folklorystyczny „JUTRZENKA” z Przelewic,  Zespół Śpiewaczy „Retro” z Barlinka, a gwiazdą wieczoru był Zespół Muzyczny „Clerboyz” z Wyższego Seminarium Duchownego w Szczecinie. Koncert muzyki chrześcijańskiej w ich wykonaniu jest  nową formę Ewangelizacji i wzbudza ogromne zainteresowanie. Jest pięknym, duchowym przeżyciem.

 W dalszej części festynu wystąpił także zespół  taneczny „TOP DANCE” z Pełczyc, Zespół „SONATA” z Mostkowa i „Coco Jombo” z Żukowa. W trakcie festynu odbyły się także  różne konkursy sportowo–rozrywkowe, w których mogły uczestniczyć zarówno dzieci, jak też osoby dorosłe. W sprawnym przeprowadzeniu konkursów dla dzieci dopomogli Lidia Walkowiak i Stanisław Komorowski oraz Elżbieta Duda i Elżbieta Kurkowiak.  Dorośli rozegrali mecze piłkarskie na boiskach wielofunkcyjnych Orlik. W turnieju piłki nożnej udział wzięły 4 drużyny piłkarskie. Zwyciężyła drużyna „Młode Wilki”. W turnieju siatkarskim udział wzięły 2 drużyny. Zwyciężyła drużyna Pani Sołtys Sołectwa Żuków. Dla dzieci dodatkowo przygotowano rozgrywki mini-tenisa stołowego, trampolinę, malowanie twarzy i inne ciekawe atrakcje.  Duże emocje wzbudziły także przejażdżki samochodem policyjnym na sygnale.  Z kolei dorośli mieli okazję wykazać się swą sprawnością w różnych konkursach. Organizatorzy wszystkim uczestnikom festynu zapewnili  poczęstunek. Można było posilić się m.in. flakami,  bigosem, frytkami z rybą  oraz  potrawami z grilla, przygotowanymi  przez Panie: Aleksandrę  Grzybowską, Małgorzatę  Kowalską,  Teresę Pietraszkiewicz, Jolantę Gawryluk i Teresę Stalinger. Były  też gofry z dodatkami i dużo  pysznego ciasta, które  upiekły  Panie z Żukowa,  Karska i  Ukiernicy.

Podczas festynu można było obejrzeć ekspozycję produktów wykonanych przez Iwonę Fesner i Żanetę Mrówczyńską oraz produkty firmy kosmetycznej.  Nie zabrakło także loterii fantowej, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Losowanie nagród głównych  odbyło się w późnych godzinach wieczornych, a  ufundowali je Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko i Wójt Gminy Przelewice Marek Kibała.  Zorganizowano również zabawę taneczną, przy muzyce Zespołu Ryszarda Bażanta. Imprezę wspomogli:  Starosta Pyrzycki, Urząd Gminy w Przelewicach, Spółka z o.o. „Karsko”, Rada Sołecka w Żukowie, Firma Paan- bus,   Mieczysław Mularczyk i Jan Jaworski – Radni Rady Powiatu  Pyrzyckiego,   Eugeniusz Turtoń, Beata Woźniak  i Jerzy Szczęsny – Radni Rady Gminy w Przelewicach, Hieronim Stęplowski oraz Zbigniew Lewandowski.  Wszystkim sponsorom  bardzo serdecznie  dziękujemy! Wyrażamy również słowa podziękowania za pomoc, zaangażowanie w organizację festynu mieszkańcom Żukowa i Karska. Dochód z festynu organizatorzy przeznaczają tradycyjnie na remont  Kościoła pw. św. Trójcy w Żukowie. Warto wspomnieć, że w ubiegłym roku podczas „I Rodzinnego Festynu Rodzinnego zbieraliśmy środki finansowe na remont dachu w/w Kościoła. Mamy już piękny i nowy dach!

Autor:
Anna Garzyńska

 


 

 Warsztaty kreatywnego myślenia

W dniu 04.06.2009 r. w Przelewicach odbyły się warsztaty kreatywnego myślenia, realizowane w zakresie  projektu pn. "Moja wieś - moje miejsce", finansowanego ze środków PPWOW.  W zajęciach uczestniczyły 22 osoby. Uczestnicy warsztatów pracowali nad koncepcją i opracowaniem programu wioski tematycznej.

 

 


 Zapraszamy na bezpłatny wyjazd na basen

 

Szanowni Państwo informujemy, że w ramach Projektu pn. „Atrakcyjne formy organizacji czasu wolnego dla osób starszych na terenie Gminy Przelewice” organizowane są bezpłatne wyjazdy   na basen do Centrum Wodnego „LAGUNA” w Gryfinie w dniach: 1, 8 i 22.06.2009r. (wyjazd godz.9.00).

Punkt zbiorczy:

przystanek PKS Przelewice

Osoby zainteresowane w/w ofertą proszone są o zgłaszanie swego udziału osobiście lub telefonicznie do Gminnej Biblioteki Publicznej w Przelewicach (telefon kontaktowy: 091 5643 362)
w nieprzekraczalnym terminie do dn. 04.06.2009 r.

UWAGA! Osoby posiadające legitymacje inwalidzkie proszone są o ich zabranie.

Serdecznie zapraszamy !!!


PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH    PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZE ŚRODKÓW  PPWOW

 

 

 


Spotkanie integracyjne w Ogrodzie

Dnia 20 maja  2009 r. odbyło się  spotkanie integracyjne  przy ognisku w  Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach.  Uczestniczyli w nim osoby starsze, w tym emeryci  i renciści z terenu Gminy Przelewice oraz zaproszeni goście:  przedstawiciele z Pomorskiej Akademii Kształcenia Zawodowego w Szczecinie, przedstawiciele Uniwersytetu III Wieku w Pyrzycach,  Marek  Kibała Wójt Gminy Przelewice, Anna Garzyńska koordynator PIS.  Spotkanie realizowane było w ramach Programu Integracji Społecznej ze środków PPWOW.  
Pan Marek Kibała Wójt Gminy witając uczestników spotkania podziękował za aktywny  udział  w organizowanych w ramach PIS przedsięwzięciach, a szczególne słowa podziękowania skierował do  pani Marii Mroczkowskiej Przewodniczącej Koła Emerytów i Rencistów w Przelewicach za zaangażowanie w sprawnym koordynowaniu  usług dla osób starszych  oraz w zorganizowaniu spotkania.
W dalszej części spotkania  pani Małgorzata Lichtańska z PAKZ w Szczecinie przedstawiła informacje o rozpoczęciu warsztatów kreatywnego myślenia pn. „Moja wieś – moje miejsce” i zachęcała   osoby starsze do uczestnictwa w nich. Następnie pani Aleksandra Białek terapeuta przeprowadziła w trakcie spotkania  ciekawe formy wspólnych zabaw integracyjnych, a do tańca przygrywał  Zespół „Jutrzenka” z Przelewic.
Atmosfera podczas imprezy była ciepła i przyjazna, a co najważniejsze wszyscy bawili się znakomicie.

Autor:
Anna Garzyńska

 

 


Festyn Rodzinny - "Spotkanie pokoleń"

W dniu 16 maja 2009 r.  w Jesionowie odbył się, realizowany w ramach Programu Integracji Społecznej ze środków PPWOW, Festyn Rodzinny pn. „Spotkanie Pokoleń”. Organizatorzy przygotowali urozmaicony program artystyczny, stoiska z degustacją potraw  i wiele atrakcji. Każdy mógł znaleźć coś interesującego dla siebie.  W festynie uczestniczyli: Marek Kibała Wójt Gminy Przelewice, Marian Świderski Radny Rady Gminy, Anna Garzyńska koordynator PIS, ks. Waldemar Szurowski Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Jesionowie oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Jesionowa i pobliskich okolic.

Uczestnikom festynu najbardziej przypadł do gustu program artystyczny zaprezentowany przez dzieci z PSP Jesionowo.  W trakcie występu poruszyły one  bardzo ważną kwestię znaczenia rodziny w życiu każdego człowieka, o czym warto pamiętać Nie zabrakło również kawiarenki z pysznym ciastem, kawą i herbatą. Powodzenie miały też degustacje potraw, przygotowane przez organizatorów, w tym bigosu i potraw z grilla. Duże zainteresowanie wzbudziła także loteria fantowa.

Fantastyczna atmosfera, dobra zabawa i mnóstwo atrakcji gwarantowały doskonałą zabawę, której nawet aura pogodowa nie była w stanie zakłócić. 
Autor:
Krzysztof Jessa

 

 

 


Konferencja półmetkowa PPWOW

Konferencję półmetkową PPWOW w pałacu Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach rozpoczął występ Zespołu folklorystycznego „Jutrzenka”.  Podsumowanie pierwszego roku realizacji usług  integracji społecznej w województwie zachodniopomorskim  miało miejsce 24 kwietnia 2009 roku.  Przywiezione przez gminy wyroby rękodzielnicze, obrazy, zdjęcia, publikacje i inne prace, wykonane w ramach usług społecznych, wystawione były w  holu i korytarzach pałacu.

Gości powitali: gospodarz konferencji Marek Kibała  Wójt Gminy Przelewice i  Krzysztof Musiatowicz konsultant regionalny województwa zachodniopomorskiego. W konferencji oprócz  przedstawiciel gmin objętych PPWOW uczestniczyły: Natalia Skipietrow specjalista ds. komunikacji społecznej z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Bożena Szymańska  dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie, Łukasz  Myśliwiec z-ca dyrektora Wydziału PROW w Szczecinie.

Prezentacje swoich najlepszych usług społecznych przedstawiły gminy: Bierzwnik, Brojce, Brzeżno, Dobrzany, Dolice, Krzęcin, Kozielice, Pełczyce, Przelewice, Rąbino i Świdwin. Prezentacja urozmaicona była występami  artystycznymi  z Gmin: Bierzwnik i Pełczyce.

W ramach promowania dobrych praktyk  Gmina Przelewice przedstawiła najciekawsze formy usług, skierowane do osób starszych i  atrakcyjne formy spędzania czasu wolnego przez mieszkańców gminy, w tym przez dzieci i młodzież podczas np. zajęć świetlicowych. Przedstawiono też efekty, jakie osiągnięto poprzez organizację imprez integracyjnych w ramach PPWOW.

Krzysztof  Musiatowicz  koordynator regionalny podsumował przedsięwzięcia gmin, a Bożena Szymańska  Dyrektor ROPS przedstawiła, w jaki sposób dobre praktyki mogą być dalej  kontynuowane.  Ponadto Łukasz Myśliwiec  z-ca dyrektora Wydziału PROW przedstawił możliwości dofinansowania projektów realizowanych na obszarach wiejskich z działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
W dalszej części konferencji organizatorzy zaprosili wszystkich na obiad i spacer po  Ogrodzie, gdzie można było podziwiać budzące się piękno przyrody.  Gospodarze zaprosili również gości konferencji do uczestnictwa i prezentacji swych  produktów podczas  „II Przelewickich Dni Folwarku”.

>>Galeria


Autor:
Anna Garzyńska

 


Zapraszamy do uczestnictwa w wyjazdach na basen

Szanowni Państwo informujemy, że w ramach Projektu pn. „Atrakcyjne formy organizacji czasu wolnego dla osób starszych na terenie Gminy Przelewice”  organizowane są bezpłatne wyjazdy   na basen do Centrum Wodnego „LAGUNA” w Gryfinie w dniach: 11, 18 i 25.05.2009r. (wyjazd godz.9.00).

Punkt zbiorczy:   przystanek PKS Przelewice

Osoby zainteresowane w/w ofertą proszone są o zgłaszanie swego udziału osobiście lub telefonicznie do Gminnej Biblioteki Publicznej w Przelewicach  (telefon kontaktowy: 091 5643 362) w nieprzekraczalnym terminie do dn. 06.05.2009 r.

UWAGA! Osoby posiadające legitymacje inwalidzkie proszone są o ich zabranie.

Serdecznie zapraszamy !!!


PROJEKT DOFINANSOWANY W RAMACH    PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ZE ŚRODKÓW  PPWOW

 


Zaproszenie na konsultacje społeczne

zapraszamy do uczestnictwa w  konsultacjach społecznych dot. „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Przelewice na lata 2007 – 2013”, które odbędą się dnia 31 października 2008 r. o godz. 12,00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przelewicach.

Jednocześnie informujemy, że w oparciu o w/w Strategię opracowany będzie plan działania, w którym przedstawiony zostanie podział środków w 2009 r. na poszczególne rodzaje usług społecznych, które realizowane będą w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – Programu Integracji Społecznej. Na tej podstawie Gmina będzie ogłaszać konkursy i rozpoczynać negocjacje z usługodawcami.

 


RUSZYŁY KONKURSY W RAMACH PROGRAMU INTEGRACJI SPOŁECZNEJ! (ZAKTUALIZOWANO DNIA 08.01.2009)


W ostatnich tygodniach wiele gmin objętych PPWOW rozpoczęło kontraktowanie usług integracji społecznej zgodnie ze specjalną procedurą przetargową Banku Światowego tzw. CPP (Community Participation In Procurement – Udział społeczności w zamówieniach ).

Zgodnie z zapisami Podręcznika Realizacji Programu Integracji Społecznej:
"Projekt pierwszej umowy z usługodawcą w każdym województwie objętym PIS należy przedłożyć JKP PPWOW w celu uzyskania jej akceptacji. Wraz z projektem umowy przesyłany jest kompletny zestaw dokumentów związanych z danym konkursem (w tym: Zaproszenie do Składania Ofert, kopie złożonych ofert, raport z oceny, projekt umowy, ew. korespondencja związana z konkursem). Do czasu opublikowania na stronie internetowej PPWOW informacji o zaakceptowaniu pierwszej umowy, gminy w danym województwie nie mogą podpisywać umów na realizację usług społecznych. (s. 33)

Jednostka Koordynująca Program (JKP) PWOW  dokonała weryfikacji dokumentacji konkursowej i zatwierdziła umowy z wykonawcami wyłonionymi w procedurze przetargowej w następujących województwach:
•    woj. podlaskie (Gmina Wąsosz – 16 maja 2008 r. )
•    woj. kujawsko-pomorskie (Gmina Skrwilno – 21 maja 2008 r.)
•    woj. mazowieckie (Gmina Drobin  – 23 maja 2008 r.)
•    woj. lubelskie (Gmina Adamów - 6 czerwca 2008 r.)
•    woj. warmińsko-mazurskie (Gmina Górowo Iławeckie - 13 czerwca 2008 r.)
•    woj. pomorskie (Gmina Kępice - 20 czerwca 2008 r.)
•    woj. wielkopolskie (Gmina Olszówka - 25 czerwca 2008 r.)
•    woj. podkarpackie (Gmina Kańczuga - 26 czerwca 2008 r.)
•    woj. świętokrzyskie (Gmina Bieliny - 07 lipca 2008 r.)
•    woj. małopolskie (Gmina Uście Gorlickie -07 lipca 2008 r.)
•    woj. dolnośląskie (Gmina Radków - 25 lipca 2008 r.)
•    woj. zachodniopomorskie (Gmina Przelewice - 10 września 2008 r.)
•    woj. łódzkie (Gmina Kodrąb - 08 stycznia 2009 r.)
Tym samym, pozostałe gminy w wyżej wymienionych województwach, począwszy od wyżej określonych  dat  uprawnione są do zawierania umów  związanych z realizacją PIS.

 

Źródło: www.ppwow.gov.pl

 

 

 

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Archiwalna Strona