Archiwalna Strona Przelewice
Dziś jest: Środa 30 czerwca 2021, imieniny: Emilii i Lucyny
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

2012-02-14 11:19:29

Konkurs na trenera środowiskowego w ramach kompleksu boisk Moje Boisko - Orlik 2012

Wójt Gminy Przelewice ogłasza konkurs na trenera środowiskowego w ramach kompleksu boisk „Moje Boisko - Orlik 2012” posiadającego kwalifikacje zgodnie z ustawą o sporcie:

 1. Forma zatrudnienia: umowa –zlecenie od 02 kwietnia  2012 roku do 30 listopada 2012 roku w wymiarze 80 godzin miesięcznie
 2. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
 • posiada wykształcenie wyższe (preferowany kierunek - wychowanie fizyczne),
 • posiada kwalifikacje pedagogiczne,
 • posiada uprawnienia trenerskie,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu (oświadczenie o niekaralności),
 • nie ma przeciwwskazań ze względu na stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie).

Ponadto od kandydatów na w/w stanowisko wymaga się:

 • pisemnej koncepcji działań sportowych i rekreacyjnych na boisku (koncepcja opracowana przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie potwierdzona własnoręcznym podpisem), dyspozycyjności,
 • umiejętności pracy w zespole.

Główne obowiązki:

 • przestrzeganie ustalonego Regulaminu funkcjonowania obiektu,
 • dbanie o stan techniczny, w tym wszelkiego rodzaju konserwacje boiska;
 • przestrzeganie przepisów bhp, (zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na boisku),
 • organizowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców gminy,
 • przygotowanie corocznego harmonogramu wykorzystania obiektu.

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 • życiorys/ CV/,
 • potwierdzenie wykształcenia oraz opis przebiegu stażu zawodowego (kopie dokumentów),
 • kopię dowodu osobistego,
 • kwestionariusz osobowy,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia (brak przeciwwskazań do wykonywania prac na w/w stanowisku),
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
 • kserokopie świadectw pracy,
 • pisemną koncepcję działań sportowych i rekreacyjnych na boisku.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Sekretariacie Urzędu Gminy z dopiskiem: konkurs na trenera środowiskowego „Moje Boisko - Orlik 2012”.
do dnia 24 lutego 2012 r. do godz. 14ºº

Inne informacje:

 1. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Przelewice.
 2. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 3. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych ofert:do 29.02 2012 r.
 4. Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej zastanie ogłoszona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Przelewicach pod adresem : www.bip.przelewice.pl oraz na tablicy ogłoszeń.
 5. Oferty, które nie uzyskały akceptacji nie będą zwracane (przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną).
 6. Z przeprowadzonego postępowania konkursowego sporządza się protokół.
 7. Informacja o wynikach konkursu zostanie upowszechniona w terminie 3 dni od dnia zakończenia procedury konkursu.
 8. Wójt Gminy Przelewice może unieważnić konkurs  na w/w stanowisko bez podania przyczyny.

Przelewice, dnia 13.02.2012 r..
 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Archiwalna Strona