Archiwalna Strona Przelewice
Dziś jest: Środa 30 czerwca 2021, imieniny: Emilii i Lucyny
Nowiny Przelewickiej Gminy
Czyste Powietrze
Włóczykije Pojezierza
Sesja Rady Przelewice
System gospodargki odpadami
Polska w liczbach

Obsługa techniczna
ALFA TV

2012-10-18 11:09:37

Informacja o wynikach konsultacji

Informacja o wynikach konsultacji w sprawie „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2013”.

W okresie od 01 października do 15 października 2012 r. Wójt Gminy Przelewice przedstawił do konsultacji – poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy w Przelewicach www.przelewice.pl - projekt uchwały Rady Gminy Przelewice w sprawie „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. na rok 2013”. Uwagi i opinie do przedmiotowego projektu można było przesłać pisemnie na adres: Urząd Gminy w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75, bądź elektronicznie na adres: promocja@przelewice.pl lub zgłosić osobiście do Pełnomocnika d/s organizacji pozarządowych w siedzibie Urzędu (pok. Nr C4).

Konsultacje społeczne przeprowadzono zgodnie z procedurą przewidzianą w Uchwale Nr XXXIV/313/2010 Rady Gminy w Przelewicach z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Dodatkowo w dniu 11 października br. w Przelewicach odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w związku z trwającymi konsultacjami w/w projektu Programu  Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i przedstawiania uwag oraz własnych propozycji do projektu programu. W trakcie spotkania zastanawiano się  jak udoskonalić współpracę Gminy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi i jak wypracować jak najlepsze w tym zakresie rozwiązania. Ponadto zgłoszono uwagę dotyczącą potrzeby zwiększenia środków z budżetu Gminy w stosunku do bieżącego roku o wskaźnik inflacji na realizację zadań publicznych w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu na rok 2013.

Poza tym nie wpłynęła żadna uwaga/opinia do przedstawionego projektu uchwały.

Przelewice; dnia 16.10.2012 r.

Wójt Gminy
Marek Kibała

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Archiwalna Strona