tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Otwarte konkursy ofert

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2024 roku.

treść ogłoszenia

formularz zgłoszeniowy

oświadczenie

 


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024r.

Zarządzenie nr 225/2023 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28.11.2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024r.  (zobacz)

 

Niezbędna dokumentacja konkursowa:

1. załącznik nr 1 – wzór oferty realizacji zadania publicznego (zobacz)

2. Program współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 (zobacz)

3. Wzór karty oceny merytorycznej (zobacz)

4. Wzór sprawozdania (zobacz) i załącznik do sprawozdania (zobacz)

5. Logo Gminy Przelewice:

 


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2024r.

Zarządzenie nr 226/2023 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28.11.2023r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Przelewice (zobacz)

 

Niezbędna dokumentacja konkursowa:

1. załącznik nr 1 – wzór oferty realizacji zadania publicznego (zobacz)

2. Program współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024 (zobacz)

3. Wzór sprawozdania (zobacz) i załącznik do sprawozdania (zobacz)

4. Logo Gminy Przelewice:


 

 

Zarządzenie nr 4/2023 Wójta Gminy Przelewice z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023r.

Zarządzenie nr 159/2022 Wójta Gminy Przelewice z dnia 09.12.2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023r.  (zobacz)

+ Zarządzenie nr 164/2022  Wójta Gminy Przelewice z dnia 13.12.2022r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 159/2022 Wójta Gminy Przelewice z dnia 09.12.2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2023r. (zobacz)

Niezbędna dokumentacja konkursowa:

1. załącznik nr 1 – wzór oferty realizacji zadania publicznego (zobacz)

2. Program współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 (zobacz)

3. Wzór karty oceny merytorycznej (zobacz)

4. Wzór sprawozdania (zobacz) i załącznik do sprawozdania (zobacz)

5. Logo Gminy Przelewice:

 

w 2022 r.

w 2021 r.

w 2020 r.

          Załączniki do pobrania >> TUTAJ

w 2019 r.:

załączniki >> TUTAJ

w 2018 r.:

 

w 2017 r.:

Załącznik do zarządzenia nr 91/2017 z dnia 14.11.2017 r.


 

 

Załączniki:

1.         Nowy wzór oferty

2.         Zaktualizowany harmonogram

3.        Zaktualizowany kosztorys

4.        Zaktualizowany opis działań

5.      Nowy wzór sprawozdania


w 2016 r.:

 

 • Zarządzenie nr 9/2016 Wójta Gminy Przelewice z dnia 28 stycznia 2016 r. o ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r. - do pobrania >>TUTAJ

w 2015 r.:

Załączniki do zarządzenia:

 1.     Wzór oferty
 2. Wzór umowy
 3.    Zaktualizowany harmonogram
 4.    Zaktualizowany kosztorys
 5.    Wzór oświadczenia oferenta
 6.    Wzór sprawozdania

 

 

 

 • Zarządzenie nr 7/2015 Wójta Gminy Przelewice z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r.

Do pobrania:

1. Zarządzenie

2. Załącznik do zarządzenia

 

w 2014 r..:

Załączniki do zarządzenia:

    1. Wzór oferty
    2. Wzór umowy
   3. Zaktualizowany harmonogram
   4. Zaktualizowany kosztorys
   5. Wzór oświadczenia oferenta
   6. Wzór sprawozdania

 

 • Zarządzenie nr 4/2014 Wójta Gminy Przelewice z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014

- do pobrania

 • Zarządzenie nr 5/2014 Wójta Gminy Przelewice z dnia 14 stycznia 2014 r. o zmianie zarządzenia nr 4/2014 Wójta Gminy Przelewice z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014

- do pobrania

 

w 2013 r.

Załączniki do zarządzenia

 1. Wzór oferty
 2. Wzór umowy
 3. Zaktualizowany harmonogram
 4. Zaktualizowany kosztorys
 5. Wzór oświadczenia oferenta
 6. Wzór sprawozdania

 

 • Zarządzenie nr 72/2013 Wójta Gminy Przelewice z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2014 r. - do pobrania

Załączniki do zarządzenia

 • Zarządzenie nr 5/2013 Wójta Gminy Przelewice z dnia 09.01.2013 r. w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r.  - do pobrania

 


w 2012 r.

Załączniki do zarządzenia - do pobrania
Załączniki do zarządzenia - do pobrania

Załącznik do zarządzenia - do pobrania

 


w 2011 r.

Załącznik do zarządzenia - do pobrania

 

Załącznik do zarządzenia - do pobrania

 


w 2010 r.

Załącznik do zarządzenia - do pobrania

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna