tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Zespół Interdyscyplinarny

"Twój Parasol" aplikacja mobilna do walki z przemocą

 

Aplikacja mobilna dla osób doznających przemocy w rodzinie - TWÓJ PARASOL

Komenda Główna Policji uruchomiła mobilną, bezpłatną aplikację umożliwiającą szybkie, bezgłosowe powiadomienie policji o zagrożeniu w wyniku przemocy w rodzinie, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/). Aplikacja pozwala m. in. na dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

.

L.p. Imię i nazwisko   Miejsce pracy Stanowisko służbowe
1. Agnieszka Andrzejczak SP Kłodzino Pedagog szkolny
2. Natalia Kibała PSP Jesionowo Pedagog szkolny
3. Magdalena Cupak PSP Żuków Pedagog szkolny
4. Dioniza Ogłoza   SPZOZ Przelewice Pielęgniarka środowiskowa
5. Elżbieta Kozub SPZOZ Przelewice Pielęgniarka środowiskowa
6. Maciej Krzysztof Socha Sąd Rejonowy Stargard Kurator
7. Rafał Ragin Komisariat  Policji Lipiany Policjant – dzielnicowy
8. Dorota Margiel Ośrodek Pomocy Społecznej w Przelewicach Specjalista pracy socjalnej
9. Alicja Nowak Ośrodek Pomocy Społecznej w Przelewicach Specjalista pracy socjalnej
10. Marta Wojciech Ośrodek Pomocy Społecznej w Przelewicach Specjalista pracy socjalnej
11. Beata Kowalewska Ośrodek Pomocy Społecznej w Przelewicach Kierownik – przewodnicząca ZI
12. Zbigniew Kupisz Urząd Gminy Przelewice Sekretarz – przedstawiciel GKRPA w Przelewicach
13. Anna Garzyńska Urząd Gminy w Przelewicach Inspektor – przedstawiciel organizacji pozarządowej
     

Instytucje świadczące pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie w Powiecie Pyrzyckim

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach

ul. Młodych Techników 7

74-200 Pyrzyce

tel. 91/ 88 74 120 do 125,  91/ 3979 046,  91/83 56 089

Fax. 91/ 88 74 126

e-mail: pcprpyrzyce@wp.pl

 

Punkt Interwencji Kryzysowej

siedziba PIK mieści się w budynku PCPR Pyrzyce, ul. Młodych Techników 7

Godziny urzędowania:

poniedziałek 16.00- 19.00

środa 16.30 – 18.30

Formy pomocy udzielane ofiarom przemocy:

- poradnictwo psychologiczne,

- poradnictwo prawne,

- działania informacyjne.

 

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

siedziba mieści się w budynku PCPR Pyrzyce, ul. Młodych Techników 7

 

Godziny dyżurów pracownika pierwszego kontaktu:

wtorek 12.00 – 15.00

czwartek 15.00 – 18.00

 

Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

ul. Młodych Techników 7, 74-200 Pyrzyce

tel. 91/88 74 110, pon. - pt. 7.00 – 15.00

91/88 74 111,  91/88 74 112, - całodobowo,

adres e-mail: cpo-w.pyrzyce@wp.pl

- udzielanie schronienia i pomocy psychologicznej dla dzieci doznających przemocy

Ośrodek Pomocy Społecznej
Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce

tel. 91/561 11 50

fax .  91/561 11 63

e-mail: ops_pyrzyce@wp.pl
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach

siedziba GKRPA mieści się w budynku Urzędu Gminy Pyrzyce tel. 91/570 47 56 czynna w godzinach pracy Urzędu Gminy.

Zespół Interdyscyplinarny w Pyrzycach

ul. Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Bielice

ul. Jana Pawła II 34, 74 – 202 Bielice

tel./fax 91/5644 228

e-mail ops@bielice.com.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bielicach

ul. Jana Pawła II 34, 74-202 Bielice

Zespół Interdyscyplinarny w Bielicach

ul. Jana Pawła II 34, 74-202 Bielice

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipianach

ul. Myśliborska 3 (budynek SPZOZ), 74 – 240 Lipiany
tel. 91/564 14 82
e-mail: opslipiany1@wp.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lipianach

siedziba Urzędu Miasta i Gminy Lipiany

ul. Plac Wolności 1, 74-240 Lipiany
tel. 91/564 10 69, 91/564 10 49
tel./fax 91/564 13 85

Zespół Interdyscyplinarny w Lipianach

siedziba Urzędu Miasta i Gminy Lipiany, ul. Plac Wolności 1

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kozielicach

74-204 Kozielice 73

tel. 91/563 03 77, 91/561 11 38/39/40

Kontakt: tel. 91/5 630 377

e-mail:  kozielice.ops@wp.pl lub  jola_ops@wp.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kozielicach

74-204 Kozielice 73

Zespół Interdyscyplinarny w Kozielicach

74-204 Kozielice 73

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przelewicach

74-210 Przelewice 75
przyjmowanie interesantów:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
numer telefonu: 91/564-33-92, 564-33-93, wew. 27, 91/391 38 26

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przelewicach

siedziba GKRPA mieści się w budynku Urzędu Gminy Przelewice

tel. 91/5643 392 lub 93 wew. 26 czynna w godzinach pracy Urzędu Gminy.

 

Zespół Interdyscyplinarny w Przelewicach

74-210 Przelewice 75, tel. 91/3913827

e-mail: przemoc.przelewice@wp.pl

 

Punkt Informacyjno -Konsultacyjny

Siedziba mieści się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przelewicach, tel. 091 391 38 26

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Warnicach
Warnice 66, 74-201 Warnice
tel/fax: 91/561 28 90, 91/561 28 17,
91/578 32 84

e-mail: ops@warnice.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warnicach

siedziba GKRPA mieści się w budynku Urzędu Gminy Warnice

tel. 91/578 32 84 wew. 25

Zespół Interdyscyplinarny w Warnicach

Warnice 66 , 74-201 Warnice

 

Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach

ul. Tadeusza Kościuszki 24, 74-20 Pyrzyce

tel. 47 782 85 11

 

Komisariat Policji w Lipianach

ul. Jedności Narodowej 54, 74-240 Lipiany

tel. 47 782 85 76

 

Prokuratura Rejonowa w Pyrzycach

ul. Tadeusza Kościuszki 24, 74 – 200 Pyrzyce

tel. 91/570 49 10

 

sporządziła:

Beata Kowalewska

 

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna