tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Bazy organizacji pozarządowych

Bazy organizacji pozarządowych z terenu gminy Przelewice

Wykaz stowarzyszeń i organizacji mających siedzibę lub działających na terenie gminy Przelewice zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym

   1.  

1. Przelewickie Stowarzyszenie Edukacyjne „Wyrównajmy szanse”, z siedzibą  w Przelewicach 95A, 74-210 Przelewice

2. Stowarzyszenie Komunalne Centrum Edukacji Ekologicznej AGENDA 21 Euroregion Pomerania w Przelewicach,  74-210 Przelewice 17,

3. Stowarzyszenie „Bo jak nie my to kto” z siedzibą w Przelewicach, 74-210 Przelewice,

4. Stowarzyszenie „Lubiatowo i My”, z siedzibą w Lubiatowie 30, 74-211 Brzesko,

5. Stowarzyszenie WSPÓLNIE ŁATWIEJ” Jesionowo 59, 74-210 Przelewice

6. Stowarzyszenie  „Otwarte Okno”, z siedzibą w Kosinie, 74-210 Przelewice,

7. Stowarzyszenie PRZELEWICE DLA PRZYSZŁOŚCI, z siedzibą w Przelewicach 95a, 74-210 Przelewice ( założyciele Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Przelewicach)

8. Stowarzyszenie INKUBATOR POMYSŁÓW, z siedzibą w Przelewicach 80, 74-210 Przelewice,

9. Stowarzyszenie DOTKNIJ KULTURY, z siedzibą w Przelewicach 93/1, 74-210  Przelewice

 

Wykaz kgw zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich

1. Koło Gospodyń Wiejskich w Przywodziu, 73-115 Dolice

2. Koło Gospodyń Wiejskich w Jesionowie, 74-210 Przelewice,

3. Koło Gospodyń Wiejskich w Ukiernicy, 73-115 Dolice,

4. Koło Gospodyń Wiejskich w Żukowie „Iskra”, 73-115 Dolice

 

Stowarzyszenia zwykłe zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń Prowadzonych przez Starostę Pyrzyckiego:

 1. Stowarzyszenie  (zwykłe) Ludzi Kreatywnych „JUTRZENKA”, z siedzibą  76b/4, 74-210 Przelewice,
 2. Ludowy Klub Sportowy „Wicher” Przelewice w Przelewicach, 74-210 Przelewice
 3. Ludowy Zespół Sportowy „Błyskawica” w Klukach, 74-210 Przelewice
 4. Uczniowski Klub Sportowo-Motoryzacyjny  w Przelewicach, 74-210 Przelewice

Inne podmioty:

 • Ochotnicze Straże Pożarne (5 jednostek wraz z młodzieżowymi drużynami pożarniczymi)
 • Koło Emerytów, Inwalidów i Rencistów w Przelewicach Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - OT Pyrzyce
 • Zespół wokalny OPTYMIŚCI w Przelewicach
 • Zespół folklorystyczny JUTRZENKA w Przelewicach
Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie