tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Historia i zakres współpracy

Akt partnerstwa o współpracy pomiędzy Gminą Przelewice a Miastem Woldegk podpisany został 20 maja 2006 r., a wcześniej tj.  20 marca 2005 r.  podpisano  list intencyjny.  Nawiązanie partnerskiego współpracy obu gmin  służy  wzajemnemu poznawaniu naszych społeczności, wymianie doświadczeń w sferze społecznej, kulturalnej i edukacyjnej.

Ma na celu wspieranie i umacnianie wzajemnego porozumienia także poprzez rozwój kontaktów i dobrych relacji oraz więzów przyjaźni między mieszkańcami obu gmin.  Od lat z powodzeniem realizowany jest program wymiany młodzieży. Wzajemna partnerska współpraca daje nowe spojrzenie na wiele trudnych spraw w naszych gminach. Wiele też uczymy się od siebie nawzajem, zarówno w sferze kultur, edukacji, bezpieczeństwa, jak i w innych obszarach współpracy.

W ramach współpracy w zakresie bezpieczeństwa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza działająca przy OSP Przelewice, a ze strony niemieckiej młodzi strażacy uczestniczyli w obozie szkoleniowym  w Woldegk. W październiku 2006 r. w Przelewicach odbyły się polsko-niemieckie pokazy ratownictwa medycznego z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu. Na zakończenie  spotkania gospodarze zaprosili wszystkich na poczęstunek.

W maju 2007 r. delegacja z terenu naszej gminy uczestniczyła w  ważnej uroczystości Miasta Woldegk, związanej z obchodami  XIV NIEMIECKICH DNI MŁYNÓW.  Spotkaniu towarzyszyły koncerty polskich grup młodzieżowych oraz wystawy i stoiska regionalne. W trakcie uroczystości dokonano  odsłonięcia tablicy naszej gminy na wjeździe do  Woldegk i w mieście posadzono także drzewo chusteczkowe z Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach, przy którym ustawiona została tablica o treści: „Im szybciej wrócisz, tym serdeczniej Cię powitamy”. W trakcie pobytu w Woldegk  można było obejrzeć także park zabytkowy i stary  kościół o zabudowie ryglowej (najstarszy obiekt sakralny o tym charakterze zabudowy na terenie Meklemburgii) oraz ścieżki rowerowe wybudowane na dawnym szlaku kolejowym,  .

W marcu 2009 r. w Woldegk odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli gmin partnerskich. W trakcie spotkania omówiono m.in.: uczestnictwo naszych partnerów w „Przelewickich Dniach Folwarku” oraz dyskutowano nad możliwością realizacji projektów dotyczących wspólnych przedsięwzięć np. w dziedzinie oświaty i kultury.
W listopadzie 2009 r. w Przelewicach odbyło się spotkanie partnerskie przedstawicieli obu gmin. W trakcie spotkania dokonano podsumowania dotychczasowej współpracy i dyskutowano nad planem przyszłych wspólnych działań, w tym m.in. nad aktywnym uczestnictwem w ćwiczeniach strażackich, imprezach sportowych i kulturalno-rozrywkowych organizowanych na terenie obu gmin. Miłym akcentem spotkania było wspólne zdjęcie przy „witaczu” Gminy Przelewice, na którym uwidoczniono także herb Miasta Woldegk.

Oprócz współpracy władz samorządowych obu gmin, organizowane są turnieje sportowe, zawody strażackie  oraz wymiana młodzieży pomiędzy szkołami.

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna