tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  określa w szczególności analizę stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz planowane działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności na terenie gminy Przelewice.

Kogo dotyczy dostępność?

Dostępność dotyczy nas wszystkich, ale w codziennym życiu jej brak odczuwają  głównie osoby o szczególnych potrzebach, w tym indywidualnych, wynikających z braku pełnej sprawności. Dostępność dotyczy w szczególności  osób:

 • na wózkach inwalidzkich, poruszających się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się,
 • niewidomych i słabo widzących,
 • głuchych i słabo słyszących oraz głuchoniewidomych,
 • z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi,
 • starszych i osłabionych chorobami,
 • kobiet w ciąży,
 • z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi,
 • mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (także z rozumieniem języka pisanego albo mówionego),
 • o nietypowym wzroście (w tym również dzieci).

Czym jest dostępność? 

Dostępność to właściwość środowiska (przestrzeni fizycznej, rzeczywistości cyfrowej, systemów informacyjno-komunikacyjnych, produktów, usług), która pozwala osobom z trudnościami funkcjonalnymi (fizycznymi, poznawczymi) na korzystanie z niego na zasadzie równości z innymi. Dostępność jest dla wielu osób warunkiem prowadzenia niezależnego życia i uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym kraju, społeczności lokalnej, szkoły czy miejsca pracy.

Dostępność może być zapewniona głównie dzięki zastosowaniu dla nowych inwestycji uniwersalnego projektowania, którego celem jest ułatwienie życia wszystkim członkom społeczeństwa, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Dostępność to także usuwanie istniejących barier poprzez racjonalne usprawnienia, w tym technologie kompensacyjne i asystujące.

Zapewnianie dostępności - czy inaczej udostępnianie - gwarantuje dotarcie do szerszej grupy odbiorców, otwarcie na nowych użytkowników, klientów, gości, zwiększając rozpoznawalność i aktywność na rynku konsumenckim. Większość rozwiązań technologicznych czy architektonicznych, z których dziś chętnie korzystają wszyscy, pierwotnie tworzona była z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami, na przykład autobus niskopodłogowe, przestronne toalety, podjazdy, brak progów, regulowane meble, antypoślizgowe powierzchnie, informacja głosowa.

Plan Działania na Rzecz Poprawy Zapewnienia Dostępności Osobom ze Szczególnymi Potrzebami w Gminie Przelewice na lata 2020 – 2021

Zespół roboczy ds. dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej w składzie:

 1. Przewodniczący Zespołu - Koordynator ds. dostępności – Anna Garzyńska tel. 91/3913832, e-mail: promocja@przelewice.pl
 2. Z-ca Przewodniczącego – Leszek Jonczak
 3. Członek Zespołu - Beata Kowalewska
 4. Członek Zespołu – Marcin Tinelt
 5. Członek Zespołu – Dioniza Ogłoza
 6. Członek Zespołu – Elżbieta Kozub.

Zarządzenie nr 80/2020 Wójta Gminy Przelewice z dnia 20.08.2020 r.  w sprawie powołania koordynatora ds. dostępności oraz zespołu roboczego

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna