tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Program współpracy z ngo

Współpraca Gminy Przelewice z Organizacjami Pozarządowymi

Podstawowym dokumentem, który określa cele, zasady, formę współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi jest corocznie uchwalany przez Radę Gminy Przelewice program współpracy:

w 2022r.

 

w 2021r.

w 2020 r.

 

w 2019:

 

w 2018 r.

 

w 2017 r.

w 2016 r.

 

w 2015 r.

  •     UCHWAŁA NR XII/99/2015 Rady Gminy Przelewice z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia  2003 r. na rok 2016”

 - do pobrania

 

w 2014 r.

  • UCHWAŁA NR XXXIX/337/2014 Rady Gminy Przelewice z dnia 28 października 2014 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia  2003 r. na rok 2015”

 - do pobrania

Załącznik do uchwały - do pobrania


w 2013 r.

 

            Załącznik do uchwały do pobrania

w2012 r.

Załącznik do uchwały do pobrania

w 2011 r.

Załącznik do uchwały do pobrania

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna