tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiatowie

Z okazji Jubileuszu 55-lecia OSP Lubiatowo w dniu 22 maja br. odbyły się Gminne Obchody „Dnia Strażaka" w Lubiatowie. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, którą koncelebrowali Kapelan Diecezjalny Ks. Proboszcz Roman Dutko wraz z Ks. Proboszczem Mirosławem Gębickim. Po Mszy Świętej nastąpił przemarsz pododdziałów pod remizę strażacką, gdzie odbył się uroczysty apel związany z obchodami Jubileuszu i „Dnia Strażaka”.

Prowadzącym imprezę był Druh Janusz Wójtowicz p.o. Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Przelewicach, a dowódcą Druh Andrzej Emanowicz Wiceprezes Zarządu d/s operacyjno-bojowych. Podczas uroczystości Pan Wójt Marek Kibała przekazał na potrzeby OSP Lubiatowo lekki samochód strażacki marki Volkswagen, a także w asyście: Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pyrzycach Druha Henryk Sikora, Wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Pyrzycach Druha Henryka Nawoja, Naczelnika OSP Lubiatowo Druha Andrzeja Emanowicza i Prezesa OSP Płońsko Druha Grzegorza Cepy, wręczył odznaczenia i wyróżnienia dla zasłużonych strażaków oraz osób wspierających straże pożarne z terenu gminy.

Odznaczeni zostali: srebrną  odznaką MDP Bartosz Lubecki; złotą odznaką MDP: Agata Kowalczyk, Marcin Niedziela, Paweł Lubecki; za wysługę 5 lat: Henryka Gąsiorowska, Michał Wójtowicz, Leszek Chmiel: za wysługę 15 lat: Krzysztof Jałoszyński, Marcin Skrobisz, Rafał Skrobisz, Krzysztof Jakubczyk, Łukasz Jabłoński, Maciej Halarewicz, Przemysław Piątkowski, Marek Frużyński; za wysługę 20 lat Mirosław Frużyński; za wysługę 25 lat Grzegorz Cepa; za wysługę 30 lat: Jerzy Kobus, Jan Karpiński, Waldemar Brodziński, Andrzej Głodowski; za wysługę 40 lat: Bogdan Sarnacki, Bronisław Kamiński; za wysługę 50 lat Stanisław Filipiak; za wysługę 55 lat: Mieczysław Grzelka i  Aleksy Kubicki. Statuetki św. Floriana i dyplomy otrzymali: Lech Skawiński Prezes OSP Lubiatowo, Henryk Nawój Prezes OSP Przelewice, Krzysztof Kotarski z OSP Jesionowo, Grzegorz Kliński z OSP Kluki, Antoni Cepa z OSP Płońsko i Leszek Chmiel właściciel Firmy MOTO-TRUCK Kielce.

Rys historyczny 55 lat OSP Lubiatowo przedstawił Druh Mieczysław Grzelka, który był  inicjatorem i współzałożycielem OSP, a przez 51 lat pełnił funkcję Naczelnika OSP Lubiatowo, w tym 38 lat Komendanta Gminnego OSP. Następnie głos zabrali: Prezes Oddziału Powiatowego Zarządu OSP RP w Pyrzycach Henryk Sikora, Komendant Powiatowy PSP w Pyrzycach Pan Mirosław Rabiega i Burmistrz Pyrzyc  Kazimierz Lipiński.

Ponadto w uroczystości udział wzięli: Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Szczecinie Druh Jerzy Wroński, Z-ca Komendanta Powiatowego Policji Czesław Fijałko, Przewodniczący Rady Gminy w Przelewicach Zdzisław Pijewski wraz z radnymi oraz wszystkie jednostki OSP z terenu gminy: Jesionowo, Kluki, Lubiatowo, Płońsko, Przelewice i z OSP Stróżewo.

Część artystyczną zaprezentowały dzieci ze świetlicy środowiskowej w Lubiatowie, pod kierunkiem pań: Anny Jałoszyńskiej (opiekunka świetlicy) i Elżbiety Kurkowiak (Sołtys Sołectwa). W trakcie dalszej części uroczystości wszystkich gości poczęstowano pyszną grochówką, sponsorowaną przez Pana Wójta Gminy.

W godzinach wieczornych odbyła się impreza integracyjna, podczas której  Artur Marcinkiewicz wraz ze swymi uczniami grali utwory biesiadne. Wszyscy w miłej i ciepłej atmosferze bawili się do późnych godzin nocnych.

Organizatorzy dziękują wszystkim tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie i organizację uroczystości.

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna