tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Wniosek do pobrania.

Szanowni Mieszkańcy, 

informuję, że Gmina Przelewice przyjmuje w trybie ciągłym wnioski o wystąpienie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie o dofinansowanie do zadania związanego z usuwaniem azbestu. W przypadku ogłoszenia przez WFOŚiGW naboru wniosków, z uwagi na zazwyczaj ograniczone środki finansowe, Gmina niezwłocznie przygotowuje oraz przekazuje wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW.

Biorąc pod uwagę powyższe zwracam się z prośbą do Mieszkańców, którzy chcieliby przekazać wyroby zawierające azbest w ramach dofinansowania z WFOŚiGW o składanie wniosków w Urzędzie Gminy w Przelewicach pok. nr 2.

Wójt Gminy Mieczysław Mularczyk

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna