tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Historia i zakres współpracy

Kolejną partnerską gminą jest Amendolara (Włochy). Przedstawiciele gminy - Wójt Gminy Amendolara Mario Melfi wraz z Przewodniczącym Rady Antonio Ruina oraz z przedstawicielem ds. młodzieży Cosimo Melfi odwiedzili Gminę Przelewice.

Podczas pobytu ma terenie naszej gminy zwiedzili Ogród Dendrologiczny i inne oraz  wzięli udział w Gminnych Dożynkach w Klukach, które przypadły 21 września 2008 r.  Natomiast w dniu 04.11.2008 r.  Rada Gminy w Przelewicach przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy o partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Amendolara i Gminą Przelewice.

Z inicjatywą  nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Przelewice, a Gminą Amendolara wystąpiły władze samorządowe Gminy Amendolara. W dniu 13 grudnia 2008 r. podpisano porozumienia o współpracy oby gmin.

Obszary obu gmin są typowo rolnicze, ale głównie w turystyce szukają nowych możliwości rozwoju i współpracy. Dotychczasowa współpraca Gminy Przelewice i Gminy Amendolara była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej.

W grudniu 2008 r. w ramach programu "Europe for Citizens" 20-osobowa delegacja z Gminy Przelewice miała możliwość odwiedzenia naszych partnerów włoskich w regionie Calabria oraz zapoznania się z ich kulturą, historią  i tradycją ludową. Włosi natomiast mogli poznać nasze obyczaje, wyroby rękodzielnicze i doświadczenia samorządowe w trakcie odbywających się tam warsztatów.

W 2009 r. w ramach finansowego wsparcia z programu "Europe for Citizens" planowano rewizytę. Pani Maria Grazia – koordynator projektu przygotowała projekt pn. „Europa Dla Mieszkańców” do Komisji Europejskiej dot. rewizyty delegacji włoskiej w naszym kraju. Jednak ze względu na ilość wniosków przewyższającą środki na dotacje projekt ten nie otrzymał dofinansowania ze strony UE.

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna