tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Urząd Gminy

Urząd Gminy w Przelewicach

Przelewice 75,
74-210 Przelewice
tel. 91 56 43 392, 91 56 43 393
fax 91/5643050
e-mail - gmina@przelewice.pl

www.przelewice.pl

Godziny pracy: 

Urząd Gminy czynny od poniedziałku do piątku w godzinach  7:30 - 15:30,

Od 01.09.2019 r. kasa w Urzędzie Gminy jest nieczynna. Opłaty (bez płacenia prowizji) można dokonywać w Banku Spółdzielczym, Filia w Przelewicach.

Rachunek bankowy nr: 

29 9393 1010 2600 1140 2000 0010 
w Banku Spółdzielczym Wolin, Oddział Lipiany, Filia Przelewice

Urząd Gminy: 

NIP: 853-00-05-073
REGON: 000546489

Gmina Przelewice:

NIP: 853-14-57-363
REGON:  811685237


Referaty Urzędu Gminy:

Referat Budżetu i Finansów

Kierownik Referatu Agnieszka Kozanka-Lipka, Skarbnik
tel. 91/391 38 22, e-mail: skarbnik@przelewice.pl

Referat Inwestycji i Planowania

Kierownik Referatu mgr inż. Karolina Stęplowska
tel. 91/391 38 29, e-mail: inwestycje@przelewice.pl

Referat Organizacyjno-Społeczny

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik mgr Małgorzata Kędziora
tel. 91/ 391 38 24, e-mail: usc@przelewice.pl


Numery telefonów pracowników Urzędu Gminy:

Stanowisko Imię i nazwisko Nr telefonu Nr wew. E-mail
Wójt Gminy Mieczysław Mularczyk 91/39138 18 661 363 732 18 wojt@przelewice.pl
  Sekretarz Gminy Zbigniew Kupisz 91/39138 39 39 sekretarz@przelewice.pl
 Skarbnik Gminy Agnieszka Kozanka-Lipka 91/39138 22 22 skarbnik@przelewice.pl
Stanowisko ds. obsługi sekretariatu Anna Wolniakowska 91/39138 10 10 gmina@przelewice.pl
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Małgorzata Kędziora 91/39138 24 24 usc@przelewice.pl
Stanowisko ds. kadr i ewidencji działalności  gospodarczej, wydawania  zezwoleń na sprzedaż  napojów alkoholowych Wiesław Smyka 91/39138 13 13 kadry@przelewice.pl
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy Agata Kowalczyk 91/3913821 41 biurorady@przelewice.pl
Stanowisko ds. rolnictwa, ochrony środowiska i leśnictwa Justyna Ondycz 91/39138 33 33 gospodarkaodpadami@przelewice.pl
Stanowisko ds. księgowości budżetowej Monika Papaj   Anna Kowalczyk-Kula 91/39138 17   91/39138 17 17   17 ksiegowosc@przelewice.pl ksiegowosc2@przelewice.pl
Stanowisko ds. księgowości budżetowej i podatku VAT Agnieszka Hus-Kuś 91/39138 17 17 dodatki@przelewice.pl
Stanowisko pracy ds. wynagrodzeń Grażyna Mielcarek 91/39138 21 21 place@przelewice.pl
Stanowisko pracy ds. promocji gminy, współpracy z organ. pozarządowymi i ochrony zdrowia Dorota Kaliwoszka 91/39138 32 32 promocja@przelewice.pl
Stanowisko pracy ds. oświaty Joanna Smolak- Benka 91/39138 37 37 oswiata@przelewice.pl
Stanowisko ds. inwestycji mgr inż. Karolina Stęplowska 91/39138 29, 30 29, 30 inwestycje@przelewice.pl
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami Małgorzata Janowska 91/39138 16 16 nieruchomosci@przelewice.pl
Stanowisko ds. księgowości podatkowej i egzekucji Anna Rojek 91/39138 11 11 podatki@przelewice.pl
Stanowisko ds. majątku trwałego, przedmiotów nietrwałych, WNiP, faktur VAT Jolanta Skawińska 91/39138 12 12 kasa@przelewice.pl
Stanowisko ds. wymiaru podatków Joanna Bruchajzer 91/39138 14 14 podatki2@przelewice.pl
Stanowisko ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, dróg i oświetlenia ulicznego, OSP Leszek Jonczak 91/39138 25 25 ocizk@przelewice.pl
Stanowisko ds. robót interwencyjnych, publicznych Andrzej Kucharski 91/39138 28 28 goniec@przelewice.pl
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Beata Kowalewska 91/39138 27 27 ops_przelewice@wp.pl
Stanowisko ds. zasiłków rodzinnych, funduszu alimentacyjnego Irena Niedzielska Lucyna Krzyżanowska 91/39138 36 36 ops_przelewice@wp.pl
Stanowisko ds. zadań pomocy społecznej Asystent rodziny Dorota Margiel Alicja Nowak Monika Joanna Czeryna, Marta Kotarska 91/39138 26 26 ops_przelewice@wp.pl
Stanowisko ds. planowania przestrzennego Julita Brzozowska 91/39138 38 38 planowanie@przelewice.pl
Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, woda i ścieki Stanowisko ds. gospodarki komunalnej w zakresie gospodarki odpadami Zbigniew Gołaszewski   Aleksandra Janasik 91/39138 30   91/3913833 30    33

wodkan@przelewice.pl   srodowisko@przelewice.pl

Stanowisko ds. projektów i środków unijnych Dorota Połetek 91/3913831 31

fundusze@przelewice.pl

 

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna