tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej  organizacji pozarządowych


w 2023r.

Sprawozdanie z  przebiegu  konsultacji w sprawie projektu „Program współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”

 

Formularz zgłoszenia propozycji do projektu: ,, Program współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024" złożony przez LKS Wicher Przelewice

Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej złożony przez LKS Wicher Przelewice

Odpowiedź dla LKS Wicher Przelewice dot. złożonych propozycji do projektu: ,, Program współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024"

 

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZELEWICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2024

W dniu 02 października 2023r. rozpoczynają się konsultacje „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.  Jak co roku zachęcamy Państwa do wzięcia w nich udziału poprzez zapoznanie się z projektem Programu i wyrażenia swojej opinii. W celu złożenia swoich uwag  należy wypełnić formularz zgłaszania zmian i przesłać go do dn. 23 października br. do godz. 15.00.

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania opinii i uwag do pobrania na stronie gminy www.przelewice.pl  lub dostępne są bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Przelewicach (pok. nr B6). Wypełnione formularze konsultacji projektu Programu współpracy na 2024 r. należy przesłać w nieprzekraczającym terminie do 23 października 2023r. do godz. 15:00:

 • adres poczty elektronicznej gmina@przelewice.pl
 • adres siedziby Urzędu:  Urząd Gminy w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75.

Do pobrania:

1. Zarządzenie nr 178 /2023 Wójta Gminy Przelewice w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi

2. Formularz

 

w 2022r.

 

KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZELEWICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2023

W dniu 27 września 2022r. rozpoczynają się konsultacje „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.  Jak co roku zachęcamy Państwa do wzięcia w nich udziału poprzez zapoznanie się z projektem Programu i wyrażenia swojej opinii. W celu złożenia swoich uwag  należy wypełnić formularz zgłaszania zmian i przesłać go do dn. 17 października br.

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania opinii i uwag do pobrania na stronie gminy www.przelewice.pl  lub dostępne są bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Przelewicach (pok. nr B6). Wypełnione formularze konsultacji projektu Programu współpracy na 2023 r. należy przesłać w nieprzekraczającym terminie do 17 października 2022r. do godz. 15:00 na:

 • adres poczty elektronicznej gmina@przelewice.pl
 • adres siedziby Urzędu:  Urząd Gminy w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75.

Do pobrania:

1. Zarządzenie nr 100 /2022 Wójta Gminy Przelewice w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi

2. Formularz

 

w 2021r.

Sprawozdanie z  przebiegu  konsultacji w sprawie projektu „Program współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022"

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Programu współpracy z organizacjami społecznymi na 2022 r.

Na podstawie § 4 Zarządzenia nr 62/2021 Wójta Gminy Przelewice z dnia 16.09.2021 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”

https://przelewice.pl/pliki/przelewice/Image/image-20200921134530-1.jpeg

zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach

PROJEKTU „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZELEWICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2022”

Konsultacje trwają od 01 października 2021r., a zakończenie
ustalono na dzień 14 października 2021r.

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania opinii i uwag do pobrania na stronie gminy www.przelewice.pl  lub dostępne są bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy
w Przelewicach (pok. nr B6). Wypełnione formularze konsultacji projektu Programu współpracy na 2022 r. należy przesłać w nieprzekraczającym terminie do 14 października 2021r. do godz. 15:30 na:

 • adres poczty elektronicznej gmina@przelewice.pl
 • adres siedziby Urzędu:  Urząd Gminy w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75.

Do pobrania:

1. Zarządzenie w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi

2. Formularz

 

w 2020 r.

Sprawozdanie z  przebiegu  konsultacji w sprawie projektu „Program współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021"

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Programu współpracy z organizacjami społecznymi na 2021 r.

Na podstawie § 4 Zarządzenia nr 87/2020 Wójta Gminy Przelewice z dnia 21.09.2020 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

 z a p r a s z a m

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach

PROJEKTU „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZELEWICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA ROK 2021”

Konsultacje trwają od 21 września 2020r., a zakończenie ustalam
na dzień 12 października 2020r.

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania opinii i uwag do pobrania na stronie gminy www.przelewice.pl  lub dostępne są bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy
w Przelewicach (pok. nr B6). Wypełnione formularze konsultacji projektu Programu współpracy na 2021 r. należy przesłać w nieprzekraczającym terminie do 12 października 2020r. do godz. 15:00 na:

 • adres poczty elektronicznej gmina@przelewice.pl
 • adres siedziby Urzędu:  Urząd Gminy w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75.

                              Wójt Gminy
Mieczysław Mularczyk

Do pobrania:

1. Skan zarządzenie Wójta Gminy nr 87/2020z dnia 21.09.2020 r.

2. Formularz zgłaszania uwag

 

 

w 2019 r.

Sprawozdanie z  przebiegu  konsultacji w sprawie projektu „Program współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020"

 


Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Programu współpracy na 2020 r.

Na podstawie § 4 Zarządzenia nr 79/2019 Wójta Gminy Przelewice z dnia 04 września 2019r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020”

 z a p r a s z a m

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach


PROJEKTU „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZELEWICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA ROK 2020”

Konsultacje trwają od 04 września 2019r., a zakończenie ustalam na dzień  04 października 2019r.

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania opinii i propozycji są dostępne również bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Przelewicach w pok. nr B6.

Wypełnione formularze konsultacji projektu Programu współpracy na 2020 r. należy przesłać w nieprzekraczającym terminie do 04 października 2019r. do godz. 15:00 na:

 • adres poczty elektronicznej promocja@przelewice.pl,
 • numer faksu 91/5643 050,
 • adres siedziby Urzędu Gminy w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75.

           Wójt Gminy Mieczysław Mularczyk

Do  pobrania:

1. Projekt Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2020 >> TUTAJ
        Formularz >> TUTAJ

 

 

w 2018 r.

Na podstawie § 4 Zarządzenia nr 78/2018 Wójta Gminy Przelewice z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019”


 z a p r a s z a m

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach


PROJEKTU „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZELEWICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA ROK 2019”

Konsultacje trwają od 22 sierpnia 2018r., a zakończenie ustalam na dzień  21 września 2018r.

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania opinii i propozycji, znajdują się na stronie www.bip.przelewice.pl oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Przelewicach w pok. nr B6.

Wypełnione formularze konsultacji projektu Programu współpracy na 2019 r. należy przesłać w nieprzekraczającym terminie do 21 września 2018r. do godz. 15:00 na:

 • adres poczty elektronicznej promocja@przelewice.pl,
 • numer faksu 91/5643 050,
 • adres siedziby Urzędu Gminy w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75.

           Wójt Gminy Mieczysław Mularczyk

    Do pobrania:

 1. Projekt Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2019 >> TUTAJ
 2.     Formularz >> TUTAJ

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w warsztatach dotyczącym opracowania lokalnego planu rozwoju ekonomii społecznej w powiecie pyrzyckim  w dniu

 

18 maja 2018r.  w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pyrzycach  ul.  Młodych Techników 7 w Sali konferencyjnej, o godzinie 11: 00.

Warsztaty są kontynuacją spotkania, które odbyło się w dniu 10 kwietnia, podczas którego zawiązało się lokalne partnerstwo na rzecz opracowania planu rozwoju ekonomii społecznej  w powiecie pyrzyckim.

Celem drugiego spotkania będzie  dokonanie  wnikliwej diagnozy stanu rozwoju ekonomii społecznej w powiecie, analiza posiadanych w tym obszarze zasobów, zdefiniowanie deficytów, a także zidentyfikowanie grupy i środowiska, które warto byłoby objąć wsparciem w ramach realizacji zapisów przyszłego programu rozwoju ekonomii społecznej  w powiecie pyrzyckim, spotkanie potrwa około 3 godzin.

W warsztatach wezmą udział przedstawiciele samorządu lokalnego, jednostek pomocy społecznej, instytucji rynku pracy, szkolnictwa, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej (w tym podmiotów o charakterze reintegracyjnym).

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego WZ "Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ 2014-2020.

 


w 2017 r.

Sprawozdanie z  przebiegu  konsultacji w sprawie projektu „Program współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018

Do pobranie projekt Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018 po przeprowadzeniu konsultacji >>TUTAJ

Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych Programu wspołpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi...

Na podstawie § 4 Zarządzenia nr 59/2017 Wójta Gminy Przelewice z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie podjęcia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018”


 z a p r a s z a m

wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach

 

PROJEKTU „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PRZELEWICE
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I WOLONTARIACIE NA ROK 2018”

Konsultacje trwają od 24 sierpnia 2017 r., a zakończenie ustalam na dzień  14 września 2017 r.

Treść projektu Programu i formularz do zgłaszania opinii i propozycji, znajdują się na stronie www.bip.przelewice.pl oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy w Przelewicach w pok. nr B6.

Wypełnione formularze konsultacji projektu Programu współpracy na 2017 r. należy przesłać w nieprzekraczającym terminie do 14 września 2017r. do godz. 14:00 na:
•    adres poczty elektronicznej promocja@przelewice.pl,
•    numer faksu 91/5643 050,
•    adres siedziby Urzędu Gminy w Przelewicach, 74-210 Przelewice 75.

       Wójt Gminy
Mieczysław Mularczyk

Do pobrania:

1. Projekt Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018 >> TUTAJ

2. Formularz >> TUTAJ

w 2016 r.

w 2015 r.

 


w 2014 r.

 

 

w 2013 r.

w 2012 r.

w 2011 r.

 • Raport z przebiegu konsultacji społecznych  w przedmiocie projektu „Programu współpracy Gminy Przelewice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”.

w 2010 r.

 • UCHWAŁA NR XXXIV/313/2010 RADY GMINY W PRZELEWICACH z dnia 28 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - do pobrania
Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna