tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Pomoc dla Ukrainy

Ważne komunikaty

Sprawdź najnowsze informacje dla uchodźców i pomagających

z Ukrainy, w tym troje dzieci. Uchodźcy z Ukrainy potrzebują godnych warunków życia, w tym bezpiecznego dachu nad głową. Za wynajem i opłaty związane z użytkowaniem mieszkania osoby te deklarują pełną odpłatność.

Na razie chcą jeszcze pozostać w naszym Kraju,  bo  ich tereny zamieszkania są pod okupacją Rosjan, gdzie nadal trwają walki. Dlatego nie mogą jeszcze wrócić do swoich domów.

Osoby do kontaktu: Anna Garzyńska tel. 91/3913832 i Leszek Jonczak tel. 91/3913825.

Za każdy okazany gest życzliwości serdecznie dziękujemy!

 


Rejestracja uchodźców z Ukrainy

Urząd Gminy Przelewice rozpoczął rejestrację obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy po 24.02.2022 r.

W wyniku rejestracji każda osoba uzyska numer PESEL i zostanie wprowadzona do Systemu Rejestrów Państwowych, dzięki czemu będzie mogła korzystać z systemu oświaty, opieki społecznej, systemu ochrony zdrowia i rejestracji w urzędach pracy.

Więcej informacji na ten temat i wniosek o nadaniu nr PESEL  UKR do pobrania na stronie:

https://przelewice.pl/strona/rejestracja-uchodzcow-z-ukrainy

 


 

 


Gdzie uchodźcy z Ukrainy mogą szukać pracy?

Poszukujący zatrudnienia obywatele Ukrainy mogą skorzystać m.in. z dostępnej w ich języku Centralnej Bazy Ofert Pracy, portalu Zielona Linia oraz infolinii 19524. I nie tylko. Mogą także zarejestrować się w urzędzie pracy. Przedstawiamy najważniejsze informacje, a także przypominamy, o czym warto pamiętać, by nie dać się oszukać.

Dzisiaj obywatele Ukrainy mają swobodny dostęp do polskiego rynku pracy. W praktyce oznacza to, że do podjęcia pracy nie potrzebują już żadnych zezwoleń ani oświadczeń. Jedyny wymóg formalny zgłoszenia faktu zatrudnienia obywatela Ukrainy leży po stronie pracodawcy. Ma na to 14 dni.

- Obywatele Ukrainy, którzy chcą podjąć pracę, mogą skorzystać m.in. z dostępnej w ich języku Centralnej Bazy Ofert Pracy. Ale nie tylko. Mają do dyspozycji też np. infolinię 19524 oraz portal Zielona Linia - to taki nowoczesny wirtualny urząd pracy, dostępny dla każdego i o każdej porze. W języku ukraińskim działa także Wortal Publicznych Służb Zatrudnienia oraz strona Pomagam Ukrainie

Wsparcie urzędów pracy

Osoby, które z różnych powodów nie odnajdą się samodzielnie na rynku pracy, nie zostaną bez wsparcia. Obywatele Ukrainy mogą zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy, dzięki czemu będą mogli korzystać z usług i instrumentów rynku pracy. To m.in.:

  • pośrednictwo pracy,
  • poradnictwo zawodowe,
  • szkolenia, również w zakresie języka polskiego.

O czym warto pamiętać, by nie dać się oszukać?

- Pragnę gorąco uczulić wszystkich na pewne podstawowe zasady związane z podjęciem pracy, które pozwolą uniknąć nieprzyjemności. To przede wszystkim zawarcie z pracodawcą pisemnej umowy o pracę określającej warunki zarówno pracy, jak i wynagrodzenia. Nakłanianie osoby do zatrudnienia bez umowy o pracę jest niezgodne z prawem polskim.

Pamiętaj!

  • Nie zgadzaj się na podjęcie pracy bez podpisania umowy na piśmie. Bez podpisanej umowy pracujesz nielegalnie i jesteś pozbawiony/pozbawiona praw wynikających z legalnego zatrudnienia.
  • Przed podpisaniem umowy o pracę zapoznaj się z warunkami w niej zawartymi, ewentualnie poproś kogoś, aby wyjaśnił i pomógł Ci zrozumieć jej zapisy.
  • W przypadku gdy zostaniesz przez pracodawcę niewłaściwie potraktowany, np. gdy pracodawca stosował wobec Ciebie przymus fizyczny lub psychiczny – zgłoś koniecznie sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy.

Państwowa Inspekcja Pracy zapewnia nieodpłatne porady prawne na temat przepisów regulujących legalność zatrudnienia oraz praw pracowników. Informacje dostępne są również w języku ukraińskim i rosyjskim. Więcej informacji można znaleźć pod adresem gov.pl.

Jeżeli stałeś/stałaś się ofiarą jakiegokolwiek innego przestępstwa – niezwłocznie skontaktuj się z policją.

 


Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy /
ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ


Ulotka dot. zasad segregacji odpadów w języku ukraińskim

 

 


Starosta Pyrzycki informuje, że na dzień 15 marca 2022 roku na terenie powiatu pyrzyckiego udzielono schronienia 451 obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną.

Zakwaterowanie obywateli Ukrainy na terenie powiatu:

- Gmina Bielice – 42 osoby;
- Gmina Kozielice – 39 osób;
- Gmina Lipiany – 59 osób;
- Gmina Przelewice – 38 osób;
- Gmina Pyrzyce – 164 osoby;
- Gmina Warnice – 63 osoby;
- jednostki organizacyjne powiatu – 46 osób.


Ulotka - zbiorcze informacje dla uchodźców z Ukrainy


Materiały informacyjno-edukacyjne w języku ukraińskim

W ślad za Głównym Inspektoratem Sanitarnym,  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pyrzycach w związku z wojną w Ukrainie oraz migracją uchodźców do Polski przekazuje materiały informacyjno-edukacyjne w języku ukraińskim.

Materiały te dotyczą przed wszystkim promocji zdrowia oraz profilaktyki chorób zakaźnych, a także wstępnej pomocy psychologicznej dla tych osób.

wytyczne dla osób przygot. posiłki

5 kroków do bezpiecznej żywności

5 kroków do bezpiecznej żywności 2

czystość malowanka:

dzielne dzieciaki

kaszel malowanka:

 

kolorowanka mycie rąk

kiedy myjemy ręce

rzeczy osobiste kolorowanka

uwaga odra

szczepienia Covid-19

zasady

izolacja domowa

 

 


Komunikat Starosty Pyrzyckiego

 
Starosta Pyrzycki informuje, że na dzień 14 marca 2022 roku na terenie powiatu pyrzyckiego udzielono schronienia 432 obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną.
 
Zakwaterowanie obywateli Ukrainy na terenie powiatu:
- Gmina Bielice – 44 osób;
- Gmina Kozielice – 39 osoba;
- Gmina Lipiany – 61 osób;
- Gmina Przelewice – 44 osób;
- Gmina Pyrzyce – 142 osoby;
- Gmina Warnice – 56 osób;
- jednostki organizacyjne powiatu – 46 osób.
 

 


Apel Prezesa ZG ZOSP RP o oddawanie krwi

 

Druhny i Druhowie
W związku z eskalacją działań wojennych w Ukrainie w poczuciu solidarności z narodem ukraińskim i troski o zapewnienie pomocy ofiarom wojny zwracam się do Druhen i Druhów z prośbą o oddawanie krwi. Codziennie do Polski przybywają tysiące uchodźców. Potrzebują każdego rodzaju wsparcia także medycznego. Rozwój wydarzeń pokazuje, że należy spodziewać się wzmożonego zapotrzebowania na krew i jej składniki. Jak zawsze ale szczególnie dzisiaj pomoc honorowych krwiodawców jest niezastąpiona. My strażacy codziennie służymy bliźnim w potrzebie. Wielu z nas oprócz odpowiedzialnej służby ratowania życia i mienia ratuje czyjeś życie także przekazując dar największy, bezcenny - krew. Każdy w wieku od 18 lat do 65 będąc zdrowy może to uczynić.
Apeluję i proszę: zgłaszajmy się do Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Tętni w nas szczególne dobro. Honorowo przekażmy krew. W chwili historycznej potrzeby wesprzyjmy potrzebujących.
Waldemar Pawlak
Prezes ZG ZOSP RP

Gmina Przelewice pomaga uchodźcom z Ukrainy

 

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z zaistniałą sytuacją w Ukrainie informujemy, że wspieramy akcję pomocową i zadeklarowaliśmy chęć przyjęcia na teren naszej gminy uchodźców. Aktualnie przygotowujemy dla nich 22 miejsca wraz z niezbędnym wyposażeniem w budynku po byłym gimnazjum w Przelewicach. Obecnie czekamy na informację z Urzędu Wojewódzkiego, kiedy i ile osób przyjedzie do naszej gminy. Osobą do kontaktu w tej sprawie jest p. Beata Kowalewska kierownik OPS Przelewice  (tel. 605843729) i p. Leszek Jonczak (UG Przelewice tel. 725470704).

Ponadto w związku z tym, że musimy planować długofalową pomoc, stąd tworzymy bazę wiedzy o możliwości wsparcia dla uchodźców, którą deklarują nasi mieszkańcy.  Ze wstępnej informacji wiemy, że są osoby, które wyraziły chęć przyjęcia uchodźców do swoich domów.  Dziękujemy za zaangażowanie i zachęcamy innych mieszkańców do zgłaszania wszelkiego rodzaju chęci pomocy dla uchodźców poprzez wypełnienie  deklaracji i przesłanie jej na adres:  promocja@przelewice.pl  z dopiskiem POMOC UKRAINIE. Osoba do kontaktu: p. Anna Garzyńska (UG Przelewice tel. 602382358).

Jednocześnie informujemy, że na chwilę obecną pilnie potrzebujemy w dobrym stanie lub nowych: koców, śpiworów,  8 poduszek, 8  kołder, 22  komplety pościeli,  ręczniki,  środki pielęgnacyjne i higieniczne oraz opatrunkowe i do dezynfekcji.

Szczególnie potrzebne są także osoby znające język ukraiński i rosyjski.

O kolejnych podejmowanych krokach i potrzebach w tym zakresie będziemy Państwa informować na bieżąco. 

Przedstawiamy również informacje o zbiórkach, jakie dla uchodźców z Ukrainy aktualnie prowadzone są na terenie naszej  gminy, a osobą do kontaktu w tej sprawie jest p. Iwona Brodzińska (Biblioteka GCK Przelewice tel. 571260285).

Wykaz podmiotów prowadzących zbiórki dla uchodźców na terenie gminy:

Biblioteka – Gminne Centrum Kultury w Przelewicach wraz ze szkołami, sołtysami i świetlicami wiejskim, OSP Przelewice, OSP Jesionowo i KGW ISKRA w Żukowie.

Serdecznie dziękuję za każdy gest niesienia pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Wójt Gminy

Mieczysław Mularczyk

Deklaracja do pobrania w wersji WORD

 

 

Zbiórka darów dla Ukrainy

 

Ważna informacja dla uchodźców z Ukrainy - ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna