tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Tryb bezkonkursowy

OFERTY NGO W TRYBIE BEZKONKURSOWYM (19a)

Po złożeniu oferty organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym (...) -  Artykuł 19a   Ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 25 lutego 2010 r.)

 wzór uproszczonej oferty w trybie 19a - plik do pobrania

wzór uproszczonego sprawozdania w trybie 19a - plik do pobrania

 

Oferty należy składać w sekretariacie UG Przelewice:
Urząd Gminy w Przelewicach
74-210 Przelewice
pokój 11

 

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego ( art. 19a) -  2024r.

W dniu 19.02.2024 r.  do Urzędu Gminy Przelewice  wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego wśród seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Przelewice  " złożona przez Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Pyrzycach

Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia działań artystycznych i kulturalnych skierowanych do mieszkańców.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać do dnia 08 marca 2024 r.

 1. 1.Listownie lub osobiście w sekretariacie  w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 74-210 Przelewice 75,

 2. elektronicznie na adres: gmina@przelewice.pl

Do pobrania:

 1. Oferta
 2. Formularz


* * * * *

 


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego ( art. 19a) -  2023r.

W dniu 19.10.2023r.  do Urzędu Gminy Przelewice  wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Śpiewajmy razem, świętując Niepodległość " złożona przez Stowarzyszenie ,,Otwarte Okno"

Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia działań artystycznych i kulturalnych skierowanych do mieszkańców.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać do dnia 27 października 2023r.

 1. 1.Listownie lub osobiście w sekretariacie  w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 74-210 Przelewice 75,

 2. elektronicznie na adres: gmina@przelewice.pl

Do pobrania:

 1. Oferta
 2. Formularz

 


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego ( art. 19a) -  2023r.

W dniu 03.10.2023r.  do Urzędu Gminy Przelewice  wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Sposób na jesienne wieczory" złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Przywodziu.

Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia działań artystycznych i kulturalnych skierowanych do mieszkańców.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać do dnia 16 października 2023r.

 1. 1.Listownie lub osobiście w sekretariacie  w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 74-210 Przelewice 75,

 2. elektronicznie na adres: gmina@przelewice.pl

Do pobrania:

 1. Oferta
 2. formularz

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

z zakresu prowadzenia działań na rzecz rozwoju i upowszechnienia turystyki i krajoznawstwa.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego w trybie uproszczonym

W dniu 17.03.2023r. do Urzędu Gminy Przelewice wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Marsz Nordic Walking trasą ,,Polne krajobrazy” i odnowa jej oznakowania" złożona przez Stowarzyszenie Inkubator Pomysłów.

Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia działań na rzecz rozwoju i upowszechnienia turystyki i krajoznawstwa.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać do dnia 29 marca 2023r.

 • Listownie lub osobiście w sekretariacie w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 74-210 Przelewice 75,

 • elektronicznie na adres: gmina@przelewice.pl

Do pobrania:

 1. Oferta

 2. formularz


UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego w trybie uproszczonym

W dniu 23.02.2023r. do Urzędu Gminy Przelewice wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Młodzików w Przelewicach " złożona przez LKS Wicher Przelewice

Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać do dnia 07 marca 2023r.

 • Listownie lub osobiście w sekretariacie w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 74-210 Przelewice 75,

 • elektronicznie na adres: gmina@przelewice.pl

Do pobrania:

 1. Oferta

 2. formularz


UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy poprzez wspieranie działań kształtujących bezpieczne zachowanie się w ruchu drogowym oraz rozwijające umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego w trybie uproszczonym

W dniu 23.02.2023r. do Urzędu Gminy Przelewice wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Bezpieczni Rowerzyści- Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym w ramach I Turnieju XIV Edycji Ogólnopolskiej Ligi Mistrzów BRD” " złożona przez Uczniowski Klub Sportowo-Motoryzacyjny w Przelewicach.

Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać do dnia 07 marca 2023r.

 • Listownie lub osobiście w sekretariacie w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 74-210 Przelewice 75,

 • elektronicznie na adres: gmina@przelewice.pl

Do pobrania:

 1. Oferta

 2. formularz


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do uproszczonej oferty na realizację zadania publicznego ( art. 19a) -  2023r.

W dniu 10.02.2023r.  do Urzędu Gminy Przelewice  wpłynęła w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt. „Bezpiecznie i wesoło – Dzień Dziecka w naszych sołectwach" złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Przelewicach.

Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia działań artystycznych i kulturalnych skierowanych do mieszkańców z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi można składać do dnia 20 lutego 2023r.

 1. 1.Listownie lub osobiście w sekretariacie  w godzinach otwarcia Urzędu lub pocztą na adres: 74-210 Przelewice 75,

 2. elektronicznie na adres: gmina@przelewice.pl

Do pobrania:

 1. Oferta
 2. formularz

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 2022r.

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych   

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dn. 02.11.2022 r. na realizację zadania publicznego pn.„Otwarty dzień Klubu Karate ANTAI- promocja sportu i aktywności fizycznej dla każdego: od początkującego do zaawansowanego”,  obejmującego wspieranie zadań związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy.

W załączniku:

1. Oferta

2. Formularz


UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych   

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dn. 31.10.2022r. na realizację zadania publicznego pn.„Niepodległościowy turniej szachowy ze wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych”,  obejmującego wspieranie zadań związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy.

W załączeniu:

 1. Oferta
 2. formularz

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych - Stowarzyszenie „Przelewice dla Przyszłości”.

Ogłoszenie  o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dn. 11.05.2022r. na realizację zadania publicznego pn. „Szachowe potyczki rodzinne” obejmującego wspieranie zadań związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy.

W załączeniu:

 1. Oferta
 2.  formularz

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych- Koła Gospodyń Wiejskich w Żukowie ISKRA.

Ogłoszenie  o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dn. 04.05.2022r. na realizację zadania publicznego pn. „Sport i rekreacja - razem integrujemy się  oraz dbamy o aktywny i zdrowy tryb życia " obejmującego wspieranie zadań związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy.

W załączeniu:

 1. Oferta
 2.  formularz

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy poprzez organizację lub uczestniczenie w imprezach, zawodach i zajęciach sportowych- Stowarzyszenie Inkubator Pomysłów

Ogłoszenie  o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dn. 18.03.2022r. na realizację zadania publicznego pn. „Gala Olimpijska w Przelewicach – promocja olimpijczyka  Ziemi Przelewickiej" obejmującego wspieranie zadań związanych ze wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy.

Do pobrania:

1. Oferta - dane archiwalne

2. formularz

 


UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - Koło Gospodyń Wiejskich w Przywodziu

Ogłoszenie  o możliwości zgłaszania uwag do oferty z dn. 22.02.2022r. na realizację zadania publicznego pn. „Mała rzecz a cieszy" obejmującego wspieranie zadań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego i kulturowego.

Do pobrania:

1. Oferta - dane archiwalne

2. formularz

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna