tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Ochotnicza Straż Pożarna