tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Wzory dokumetów

Obowiązujące wzory ofert i sprawozdań:

 

Wzór sprawozdania na podstawie rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego (Dz.U. 2018 poz. 2057):

 

Nowe wzory ofert i sprawozdań

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenia do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące wzorów ofert i sprawozdań do małych grantów, a także wzorów konkursowych.

Nowe wzory zaczną obowiązywać od 1 marca 2019 r.

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 29 października 2018 r., jednak dla ofert złożonych do dnia 1 marca 2019 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.

Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice