tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Informacje o Konkursie ,,Marka Lokalna”... i o bazie EkoMuzeaa

Konkurs ,,Marka Lokalna”. Stwórzmy ją razem!

Konkurs został ogłoszony w porozumieniu z pracownikami biura LGD ,,Lider Pojezierza” i LGD ,,Wiejska Inicjatywa Rozwoju” ze Stargardu w ramach projektu współpracy pn. ,,Marka Turystyczna – Sieć Ekomuzea”. Pomysłodawcą idei konkursu i jego zasad, jest LGD ,,Leśna Kraina Górnego Śląska”

Czym jest sam konkurs?

Jeżeli jesteście rękodzielnikami, tworzycie unikatowe w skali regionu produkty i uważacie, że Wasze wyroby zasługują na uwagę, możecie się zgłosić do konkursu.

Celem konkursu jest wyłonienie grupy najlepszych produktów i  usług z obszaru LGD ,,Lider Pojezierza”, które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą kreatorem Marki Lokalnej.

Konkurs obejmuje 4 kategorie:

 1. produkt spożywczy,
 2. sztuka/rękodzieło,
 3. produkt użytkowy/rzemiosło,
 4. produkt turystyczny/rekreacyjny.

Do udziału w konkursie „Marka Lokalna” mogą przystąpić:

 • osoby indywidualne, amatorzy, profesjonaliści, grupy formalne i nieformalne oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub wytwarzające produkty na terenie Lokalnej Grupy Działania ,,Lider Pojezierza”, które zapoznały się z Regulaminem Konkursu „Marka Lokalna” oraz zaakceptowały jego postanowienia;
 • do konkursu nie mogą być zgłoszone produkty/usługi, które uzyskały miano produktów regionalnych.

 

Nagrody dla laureatów konkursu:

 • Oznakowanie produktu/usługi Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna”,
 • Szkolenie z zakresu promocji produktu lokalnego w Internecie,
 • Profesjonalna sesja zdjęciowa produktowa,
 • Promocja w TV, mediach społecznościowych oraz na stronie LGD,
  oraz innych wydarzeń organizowanych przez LGD.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie (elektronicznie) i przesłanie lub dostarczenie osobiście do biura LGD Formularza zgłoszeniowego wraz z dokumentacją do dnia 31.12.2021 r.(decyduje data stempla pocztowego).

Do pobrania:

Regulamin

formularz zgłoszeniowy


Do pobrania:

formularz zgłoszeniowy

 

 

 

Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy