tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Zaproszenie do składania propozycji projektów do strategii partnerstwa „Lider Pojezierza”

Szanowni Państwo,

od kilku miesięcy Gmina Przelewice wraz z samorządami z powiatów: myśliborskiego, pyrzyckiego, choszczeńskiego oraz gminy Trzcińsko Zdrój z powiatu gryfińskiego, tworzące partnerstwo „Lider Pojezierza”, pracują nad stworzeniem wspólnej strategii rozwoju tego obszaru.

W ubiegłym roku opracowana została diagnoza obszaru, w której brali również udział mieszkańcy i organizacje z gminy Przelewice. Na podstawie zebranych danych i opinii wskazano w niej, iż kluczowymi kierunkami rozwoju partnerstwa powinny być m.in.:

  • rozwój gospodarczy,

  • rozwój turystyki na obszarze partnerstwa,

  • ochrona środowiska i rozwój niezależności energetycznej obszaru,

  • usprawnienie transportu publicznego,

  • poprawa usług związanych z ochroną zdrowia, opieką nad osobami starszymi czy zagrożonymi wykluczeniem społecznym,

  • wzmacnianie współpracy mieszkańców i samorządów,

  • rozwój lokalnego rolnictwa i sektora rybackiego,

  • rozwój edukacji powiązanej z rynkiem pracy.

W ramach tych kierunków rozwoju partnerstwa będziemy planować przyszłe działania i projekty.

Zapraszamy mieszkańców gminy Przelewice, liderów społecznych, organizacje pozarządowe i wszystkie osoby chętne do podzielenia się swoimi pomysłami na rozwój wyżej wymienionego obszaru partnerstwa „Lider Pojezierza”.

W ramach wymienionych kierunków rozwoju partnerstwa planowane będą  przyszłe działania i projekty. Będą one również podstawą do ubiegania się o dofinansowanie ze środków unijnych, jak i krajowych .

Projekty i pomysły na wspólne działania można zgłaszać za pomocą załączonego formularza, w terminie od 16.01.2023r. do 30.01.2023r., na adres: administracja@przelewice.pl

Państwa aktywność i wyrażone zdanie są ważne dla przyszłości miejsca, w którym żyjecie!

 Propozycja projektu do strategii partnerstwa „Lider Pojezierza”

 

Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie