tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Wspólnie dla dobra naszej „Małej Ojczyzny” – zakończenie realizacji projektu

Koło Gospodyń Wiejskich w Przywodziu zakończyło realizację projektu: Wspólnie dla dobra naszej „Małej Ojczyzny”.

Głównymi celami projektu były: stworzenie sprzyjających warunków umożliwiających organizację spotkań dla mieszkańców Przywodzia, poprawa wizerunku, estetyki i funkcjonalności świetlicy . Dzięki Fundacji BGK i grantowi „Moja Mała Ojczyzna” IV edycja udało nam się pozyskać środki na remont pomieszczeń i dotrwaliśmy do końca projektu.

W ramach działań objętych projektem wykonane zostały następujące prace: wymieniono podłączenia wodno-kanalizacyjne, położono nową elektrykę, wstawiono nowe okna i drzwi wewnętrzne, wyrównano i wyszpachlowano ściany i sufit, przygotowano posadzkę i ściany, ułożono glazurę i terakotę, zamontowano urządzenia sanitarne i grzejniki, założono oświetlenie.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji projektu.

31 sierpnia odbyło się spotkanie podsumowujące projekt dla mieszańców Przywodzia. Panie z Koła Gospodyń przygotowały skromny poczęstunek. I takich miłych chwil Nam wszystkim życzę.

Anna Nowak Przewodnicząca KGW w Przywodziu

Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy