tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Wróciliśmy do NSP w Przelewicach

Kolejny rok szkolny upływa pod znakiem pandemii i zdalnego nauczania. Informację o powrocie do stacjonarnej nauki jedni przyjęli z radością, inni z mieszanymi uczuciami. Po roku od wybuchu pandemii wszyscy jesteśmy inni i musimy na nowo nauczyć się funkcjonowania w szkole. Musimy znowu poczuć się szkolną wspólnotą, odbudować relacje, nie być tylko ikonką na ekranie komputera.

Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie