tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Wniosek o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko Dyrektora Biblioteki- Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach

Wniosek o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko Dyrektora Biblioteki- Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach

                               Stowarzyszenia zawodowe i twórcze właściwe

                                                                                ze względu na rodzaj działalności prowadzonej

                                                                               Przez Bibliotekę – Gminne Centrum Kultury w

                                                                               Przelewicach.

 

Wniosek o wydanie opinii o kandydacie na stanowisko: Dyrektora Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U z 2024 r. poz. 87) niniejszym wnoszę o wydanie opinii o kandydaturze Pani Iwony Brodzińskiej na stanowisko Dyrektora Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach.

Pani Iwona Brodzińska kilkukrotnie pełniła funkcję p. o. dyrektora biblioteki a w chwili obecnej zgodnie z moim zarządzeniem nr 18/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. pełni obowiązki Dyrektora Biblioteki – Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach.

Jednocześnie wskazuję 14 – dniowy termin do przedłożenia przedmiotowej opinii, liczony od dnia ukazania się wniosku w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przelewice, na stronie internetowej Gminy Przelewice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przelewice.

Opinie można składać w formie pisemnej na sekretariacie Urzędu Gminy, drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Przelewice, 74 – 210 Przelewice, Przelewice 75 lub mailowo na adres gmina@przelewice.pl

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna