tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

UWAGA! Wybory przedstawicielek/przedstawicieli NGO do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz działając na podstawie uchwały Nr 1127/22 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 13 lipca 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu powołania członków Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz określenia organizacji i trybu jej działania ogłasza rozpoczęcie procedury wyłaniania kandydatów/tek na przedstawicieli/lki organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.)   do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022-2025 V kadencji.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 22 lipca do 11 sierpnia 2022 r.

  1. osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu lub
  2. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin z dopiskiem „Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku  Publicznego – WYBORY” lub
  3. za pośrednictwem poczty mailowej na adres: wyboryzrdpp@wzp.pl skan podpisanych dokumentów, wpisując w tytule maila: „Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku  Publicznego - WYBORY”.

Wszelkie dokumenty i formularze zgłoszeń dostępne są tutaj: UWAGA! Rusza nabór kandydatów/tek do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022-2025 (V kadencja) | Wydział Współpracy Społecznej (wzp.pl)

 

Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego liczy 20 członków. Składa się z:

  1. 11 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3, ust 3 ustawy – procedura wyborów;
  2. 1 przedstawiciela Wojewody Zachodniopomorskiego;
  3. 4 przedstawicieli organu stanowiącego Samorządu Województwa, tj. Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego;
  4. 4 przedstawicieli organu wykonawczego  Samorządu Województwa tj. Marszałka.

 

   
   
   
   
   
   
   

 

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna