tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Szkoła w Kłodzinie walczy o nowoczesną ekopracownię !

Szkoła w Kłodzinie walczy o nowoczesną ekopracownię !

W odpowiedzi na konieczność podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej, upowszechniania wiedzy i aktywizacji społecznej w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonej gospodarki wodnej na poziomie lokalnym i regionalnym, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotował pilotażowy program „Ekopracownia” w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej, który będzie wdrażany wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Na ten cel przeznaczono w województwie zachodniopomorskim 2.625.000,00 zł w 2023 r. zgodnie z ogłoszonym Regulaminem konkursu.

Pragniemy poinformować, że nasza szkoła złożyła wniosek i będziemy trzymać kciuki za przejście do drugiego etapu konkursu.

Poniżej przedstawiamy film przygotowany przez panią inspektor Justynę Ondycz we współpracy z panem Markiem Kowalczukiem. Film jest załącznikiem do wniosku.

https://youtu.be/V4dNQNgyQVE

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna