tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Stypendia dla uczniów i studentów

Uczniowie szkół podstawowych (klasa VII i VIII), szkół ponadpodstawowych  i studenci z terenu gminy Przelewice mogą ubiegać się o stypendium za wyniki w nauce uzyskane w poprzednim semestrze w roku szkolnym 2021/2022.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/84/2019 Rady Gminy Przelewice z dnia 30 grudnia 2019 r. o stypendium mogą ubiegać się:

- uczniowie szkół podstawowych (klasa VII i VIII), którzy uzyskali średnią ocen 5,00 i powyżej;

- uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy uzyskali średnią ocen 4,80
i powyżej;

- studenci, którzy uzyskali średnią ocen 4,50 i powyżej.

Wnioski wraz z kompletem dokumentów  należy składać do dnia 15 marca  br. w tut. urzędzie - pok. nr  16 lub w sekretariacie. 

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek  o stypendium za wyniki w nauce

Oświadczenie dla studentów

Regulamin

Studenci zobowiązani są do złożenia oświadczenia o tym, że nie posiadają stałego zatrudnienia (umowy o pracę) zgodnie z § 9 ust. 2 ww. regulaminu

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna