tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Skrzydła dla Mamy

Termin składania wniosków 22 sierpień 2023

Kwota dofinansowania - 20.000 zł. brutto 

wkład własny nie wymagany

W programie wygra maksymalnie 30 najlepszych projektów

Skrzydła dla Mamy

Skrzydła dla Mamy to program Fundacji BGK, który ma na celu wsparcie mam z miejscowości do 25 tys. mieszkańców.

O programie

Skrzydła dla Mamy to program Fundacji BGK, który ma na celu wsparcie mam z miejscowości do 25 tys. mieszkańców, przebywających na urlopach macierzyńskich lub rodzicielskich, niepracujących mam opiekujących się dziećmi, które uczęszczają do przedszkola i szkoły, czy też mam opiekujących się dziećmi z niepełnosprawnością.

Co chcemy osiągnąć?

Naszym celem jest ułatwić mamom powrót do pracy po przerwie związanej z urlopem macierzyńskim, wychowawczym lub dłuższej przerwie związanej z opieką nad dzieckiem przedszkolnym, szkolnym lub dzieckiem z niepełnosprawnością. Chcemy umożliwić im nie tylko podwyższenie swoich kompetencji zawodowych, i tym samym podjęcie na nowo pracy, ale również pomóc w odkrywaniu swoich talentów. Zadaniem podmiotów, które się do nas zgłoszą, będzie zorganizowanie dla mam cyklicznych zajęć lub warsztatów.

 

Na co może być przeznaczone dofinansowanie:

W ramach programu, dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • przygotowanie zajęć/warsztatów
  • zakup materiałów edukacyjnych/dydaktycznych itp.
  • przygotowanie oraz prowadzenie działań o charakterze społecznym, technologicznym, sportowym, kulturalnym, artystycznym i manualnym, w formie warsztatów lub zajęć,
  • cykl warsztatów o różnej tematyce,
  • zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych,
  • usługę księgową, związaną z Projektem, której koszt nie może być wyższy niż 500,00 zł brutto,
  • koordynację Projektu, której koszt nie może przekroczyć 1 000,00 zł brutto,
  • koszty wynajęcia sali na warsztaty, koszt nie może przekroczyć 1 000,00 zł brutto,
  • ewentualne porady specjalistyczne,
  • ewentualną opiekę nad dziećmi (opiekunka, animacje itp.).

Regulamin

Wzór wniosku

Link do logowania


 

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna