tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Programu „Posiłek w szkole i w domu”

13 września b.r. w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie odbyło się spotkanie w którym uczestniczył Wójt Gminy Przelewice Pan Mieczysław Mularczyk oraz Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Beata Kowalewska. Podczas spotkania wojewoda zachodniopomorski Pan Zbigniew Bogucki poinformował o zwiększonej dotacji rządowej, która zostanie przeznaczona na dożywienie tych najbardziej potrzebujących osób i dzieci w naszym województwie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.  Program ten przewiduje wsparcie finansowe na sfinansowanie posiłków, produktów żywnościowych lub świadczeń pieniężnych na zakup żywności potrzebującym osobom. Kwota dofinansowania w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu" dla gminy Przelewice wynosi 100 000,00zł.

Podczas tego spotkania otrzymaliśmy Aneks do Umowy w sprawie dofinasowania środkami pochodzącymi z budżetu państwa na realizację w 2023r. rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w którym Wojewoda na wniosek Wójta Gminy Przelewice oraz kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej wyraził zgodę na zmniejszenie udziału procentowego środków własnych Gminy na realizację tego Programu z 40% (ok. 67000zł.)  na 20% (25000zł.).

                                                                                                               Beata Kowalewska

Zdjęcia pochodzące z profilu fb: https://www.facebook.com/ZbigniewBoguckiPL

Galeria zdjęć

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna