tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Podsumowanie Zimowej Półkolonii w Przelewicach

W okresie ferii zimowych Stowarzyszenie “Przelewice dla Przyszłości” pod patronatem Wójta Gminy Przelewice zorganizowała pełną energii i radości półkolonię zimową dla dzieci.

Celem realizacji zimowej półkolonii było stworzenie atrakcyjnej, edukacyjnej i bezpiecznej przestrzeni dla dzieci oraz młodzieży podczas zimowego wypoczynku.
W liczbie blisko 20 osób (choroby oraz sprawy rodzinne wyeliminowały kilku uczestników) w pierwszy tydzień ferii rozpoczęto I TURNUS- trwający od 15.01 - 19.01.2024.

Każdy dzień półkolonii był wypełniony dynamicznymi zajęciami sportowymi, które nie tylko rozwijały sprawność fizyczną uczestników, ale również promowały zdrowy tryb życia. Świeże powietrze i ruch były stałym elementem codziennego programu zajęć.
Ponadto półkolonia oferowała różnorodne zajęcia integracyjne, obejmujące różne dziedziny twórczości.
Dzieci miały okazję wyrazić się poprzez szereg form artystycznych, takich jak: prace plastyczne, zajęcia manualne czy muzyczne. Zajęcia te nie tylko rozwijały wyobraźnię, ale również sprzyjały nawiązywaniu nowych przyjaźni i budowaniu atmosfery współpracy.

Opiekunowie nie zapomnieli także o innych ważnych aspektach życia codziennego .
Akcja "CZYN" miała na celu przypomnienie oraz pogłębianie w dzieciach potrzeby pomagania oraz zauważania innych osób! Pięknie, własnoręcznie odśnieżony przez nich chodnik jest tego idealnym przykładem ;)
Wspólna zabawa, śmiech i aktywność sprawiły, że zimowe ferie stały się wyjątkowym czasem dla wszystkich uczestników.

Pewnym jest, że nie byłoby to możliwe, gdyby nie praca oraz zaangażowanie wykwalifikowanej kadry wychowawczej. Ola Tyrajska , Antoni Soska oraz Leszek Muskała to osoby, które odpowiadały bezpośrednio  za bezpieczeństwo oraz dobrą atmosferę podczas zimowego wypoczynku :)

Podsumowanie
Kierownika wypoczynku Leszka Muskały :

Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym osobom, bez których w/w działania nie mogłyby się odbyć!
Dziękuje Pani dyrektor Renacie Kozickiej za zaufanie oraz wszelkie wsparcie w każdym najmniejszym szczególe wynikającym z organizacji półkolonii.
Panu Wójtowi Mieczysławowi Mularczykowi za bezpłatne udostępnienie obiektów gminnych oraz zainteresowanie codziennymi działaniami podczas trwania wypoczynku.
Dyrekcji GCK w Przelewicach, Pani Iwonie Brodzińskiej, Panu Krzysztofowi Kędziorze, kierownictwu OPS Przelewice, Paniom: Edycie, Małgosi, Kasi oraz Justynie, Panu Kazimierzowi za wszelki wkład i pomoc, na jaką mogliśmy zawsze liczyć!

Natomiast dzięki takim osobom jak Panowie:  Tomasz Wszoła ( z podopiecznymi, Mela, Kora, Gitihttp://www.tomandbox.pl/indexm oraz Łukasz Cepa https://techonic.pl/ zajęcia mogły przybrać atrakcyjniejszy wymiar.

Na samym końcu chciałbym podziękować uczestnikom oraz ich opiekunom za to, że nam  zaufali i uwierzyli w  projekt pn. Zimowa Półkolonia.
Dziękuję Oli, dziękuję Antkowi -stworzyliście najlepszy zespół :))
BRAWA DLA WSZYSTKICH! Jak widać po ilości zaangażowanych osób, tylko działając razem, możemy robić duże rzeczy!

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna