tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Podsumowanie kolejnej inicjatywy mieszkańców Ślazowa

10 września br. w Ślazowie  odbyło się podsumowanie  przedsięwzięcia realizowanego przez  grupę inicjatywną  pn. „Spotkania pod chmurką” - grille i ławo-stoły we wsi Ślazowo”. W ramach inicjatywy mieszkańcy  zamontowali: dwa grille betonowe,  po cztery stoły piknikowe wraz z ławkami i  parasole wraz z podstawą oraz kosze. Ponadto w centrum miejscowości wyłożono część placu rekreacyjnego  kostką brukową wraz z obrzeżami oraz  posadzono  roślinność (hortensje), która pięknie będzie zdobić to miejsce. Dzięki temu przedsięwzięciu mieszkańcy będą mieli możliwość organizowania różnego rodzaju  spotkań biesiadnych i pikników przy nowo  stworzonym miejscu rekreacyjnym.

Podczas w/w spotkania podsumowującego podziękowano za zaangażowanie grupie inicjatywnej i liderowi Ewelinie Zakrzewskiej oraz Pani Sołtys Edycie Gajewskiej, a także zaangażowanym mieszkańcom i Stowarzyszeniu Inkubator Pomysłów. W skład grupy inicjatywnej spośród mieszkańców  Ślazowa weszły osoby:  Katarzyna Remiszewska, Jolanta Sobstyl, Dorota Knapińska,  Kamila Sało, Witold Zagórski, Andrzej Dulewicz i Łucja Stroszein.  Do akcji tej włączyli się również aktywni mieszkańcy wsi w osobach:  Andrzej Dąbrowski, Barbara Woźnicka, Michał Zgierski, Renata Dąbrowska i Tomasz Gajewski.   Warto dodać, że wykonawcą infrastruktury była firma SKARWOOD.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawicie Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”, a także zaproszeni goście w osobach: wójt gminy Mieczysław Mularczyk i  z-ca prezesa Stowarzyszenia „Inkubator Pomysłów” Beata Kowalewska. W trakcie spotkania zorganizowano zabawy animacyjne dla dzieci, podczas których wszyscy wspaniale się bawili, co sprawiło, że w miły i atrakcyjny sposób spędzili swój czas wolny. W uatrakcyjnienie tego wydarzenia włączyła się Pani Sołtys wraz zaangażowanymi mieszkańcami.

Projekt 7.1 „ Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ  2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie Społeczne Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym,  realizowany przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza na terenie 8 gmin  (Trzcińsko- Zdrój, Boleszkowice, Lipiany, Przelewice, Pyrzyce, Pełczyce, Recz i Choszczno).      

Anna Garzyńska

Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie