tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Podpisanie umów dotyczących programów: ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" oraz ,,Opieka wytchnieniowa".

W dniu 14.03.2023r. w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie przedstawiciele gmin oraz powiatów, które złożyły zapotrzebowanie i uzyskały dotację z Funduszu Solidarnościowego na realizację programów pn. „ Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa” odebrali podpisane przez wojewodę zachodniopomorskiego Pana Zbigniewa Boguckiego umowy na dofinansowanie zadań. Gmina Przelewice reprezentowana przez Pana Wójta Mieczysława Mularczyka oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej Beatę Kowalewską otrzymała wsparcie w wysokości 24 826,80zł. z przeznaczeniem na realizację programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, a na realizację programu „Opieka wytchnieniowa” kwotę 6 083,28zł.

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa”, to niezwykle ważne programy, dzięki którym osoby niepełnosprawne oraz ich bliscy, którzy na co dzień sprawują nad nimi opiekę uzyskują pomoc.

Warto zaznaczyć, że z całego województwa zachodniopomorskiego dofinansowanie na usługi asystenta osobistego uzyskało 62 samorządów, a na wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez opiekę wytchnieniową dotację przyznano 57 samorządom.


 

Galeria zdjęć

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna