tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

PCPR w Pyrzycach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Pyrzycach

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Jest wiele dzieci, które zostały okrutnie doświadczone przez los. Pomóżmy stworzyć im normalne dzieciństwo.

Jeśli chcesz przyjąć je do siebie i obdarzyć ciepłem rodzinnym i zapewnić opiekę i wsparcie, rozważ możliwość utworzenia rodziny zastępczej.
Rodziny zastępcze mają zapewnione wsparcie finansowe ze strony PCPR związane z przyjęciem i utrzymaniem dziecka w rodzinie.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej udzieli kandydatom na rodziców zastępczych wsparcia i wszelkich informacji w tym zakresie.

Więcej informacji w trakcie indywidualnej rozmowy z pracownikiem PCPR w Pyrzycach.

PCPR w Pyrzycach

ul.Młodych Techników 7

tel. 91 8874120
 tel. 91 8874125

Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie