tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Ogłoszenie o zebraniu wiejskim w Lucinie

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie § 4 ust 4 pkt 1 Statutu Sołectwa Lucin

z w o ł u j ę   

Z E B R A N I E   W I E J S K I E  W   S O Ł E C T W I E   L U CI N

NA DZIEŃ   25 SIERPNIA 2021 r.

ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 19:00  MIEJSCE ZEBRANIA:  świetlica wiejska w Lucinie

Przedmiotem Zebrania Wiejskiego będzie zaplanowanie  wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok i omówienie spraw bieżących sołectwa.

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna