tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Obrady XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przelewice

XXXVI – Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się 30 sierpnia 2021 r. / tj. poniedziałek /. Rozpoczęcie obrad – godzina 16.00. Miejsce obrad – sala Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach. PORZĄDEK OBRAD:

1.Sprawy regulaminowe:

 • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
 1. Projekt uchwały w sprawie zmian w  budżecie Gminy Przelewice na 2021 r. – druk nr 251
 • Opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Płońsku – druk nr 252
 • Opinia Komisji Budżetowej
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso –druk nr 253
 • dyskusja
 • głosowanie
 1. Zamknięcie obrad XXXVI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przelewice.

Przewodniczący Rady Gminy

Marian Świderski

Czyste powietrze
Promocja Granty PPGR
Pomoc dla Ukrainy
Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mapy Gminy
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy
Sesje Rady Gminy Przelewice
Wspieraj Lokalnie
Polska Multimedialna