tło
Herb powiatu

Gmina
Przelewice

Obrady XXXV – Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przelewice

XXXV – Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Przelewice odbędzie się 22 lipca 2021 r. / tj. czwartek /. Rozpoczęcie obrad – godzina 16.00. Miejsce obrad – sala Gminnego Centrum Kultury w Przelewicach.

PORZĄDEK  OBRAD

XXXV  – NADZWYCZAJNEJ SESJI RADY GMINY PRZELEWICE

  1. Sprawy regulaminowe:
  • otwarcie obrad i stwierdzenie quorum
  1. Projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 02 lipca 2021 r. sygn. DWST-WOOS.4021.57.2021.IT utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty wyrażające negatywną opinię w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jesionowie.  
  • dyskusja
  • głosowanie
  1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Przelewice na 2021 rok
  • Opinia Komisji Budżetowej
  • dyskusja
  • głosowanie
  1. Zamknięcie obrad XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Przelewice.

                                                              Przewodniczący  Rady Gminy

                                                                              Marian Świderski

Biuletyn informacji publicznej
Dostępność cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna
Ogród Dendrologiczny
Mikro porady
Lider Pojezierza
Nowiny Przelewickiej Gminy